Anahtar Kelimeler: BİLEN ALLAH…
  • Pazar 14 ° / 7 ° Fırtına
  • Pazartesi 15 ° / 7 ° Fırtına
  • Salı 19 ° / 6 ° Fırtına

Balıkesir

29.03.2020

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 16:50
  • AKŞAM 19:36
  • YATSI 20:55

HER ŞEYİ BİLEN ALLAH…

Allah! O’ndan başka ilah yoktur; Her zaman diridir, bütün varlıkların kendi kendine yetenekli yegane kaynağıdır.

Her Şeyi Bilen Allah..

                “Son saat’in ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir; yağmuru yağdıran O’dur; rahimlerde yer alanı yalnız, O bilir: Halbuki kimse yarın ne kazanacağını ve hangi topraklarda öleceğini bilmez. Yalnız Allah, herşeyi bilin ve herşeyden haberdar olandır.” (31. Lokmân Sûresi, Âyet: 34.)

                “Allah O’dur ki, O’ndan başka ilah yoktur: O, yaratılmışların kavrayış alanı dışındaki şeyleri de, duyuları, yahut akıllarıyla kavrayabildiklerini de tek bilendir: O, Rahmân ve Rahîm’dir.

                Allah O’dur ki, O’ndan başka ilah yoktur: Mutlak hakim, kutsal, kurtuluşun tek kaynağı, iman bağışlayan, doğru ile yanlışın tek belirleyicisi, üstün, eğriyi düzeltip doğruyu ihya eden, bütün ihtişamın sahibi! Şanı yüce olan Allah, insanların ilahlık yakıştırdıkları her şeyden münezzehtir.

                O, Allah’tır, yaratıcı, bütün özlere ve görüntülere şekil veren yapıcı! Bütün mükemmellik vasıfları (yalnız) O’nundur. Göklerde ve yerde olan herşey O’nun sınırsız şanını yüceltir. Çünkü yalnız O’dur kudret ve hikmet sahibi olan!” (59. Haşr Sûresi, Âyetler: 22-24)

                Allah’ın Emaneti:

                “Gerçek şu ki, Biz (akıl ve irade) emaneti(ni) göklere, yere ve dağlara sunmuştuk; ama (sorumluluğundan) korktukları için onu yüklenmeyi reddettiler. O (emanet)i insan üstlendi; zaten o, daima haksızlığa ve akılsızlığa son derece meyyal biridir.” (33. Ahzâb Sûresi, Âyet: 72)

                Allah’ın Sözleri:

                Dedi ki: “Rabbimin sözleri(ni yazmak) için denizler mürekkep olsa-ayrıca deniz üstüne deniz katsak-yine de Rabbimin sözleri bitmeden denizler tükenirdi.”

                De ki: “Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Tanrımızın bir tek Tanrı olduğu vahyolundu bana öyleyse, artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koysun ve Rabbine özgü kullukla hiç kimseyi, hiçbir şeyi (O’na) ortak koşmasın!” (18. Kehf Sûresi, Âyetler: 109-110)

                “Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, denizler mürekkep, sonra yedi deniz (daha) eklenseydi, Allah’ın sözleri yine de tükenmezdi: Çünkü Allah kudret ve hikmet sahibidir. Hepimizin yaratılması ve yeniden diriltilmesi, (O’nun için) tek bir can(lının yaratılması ve diriltilmesi) gibidir: Şüphe yok ki Allah, herşeyi işiten, herşeyi görendir.

                Bilmezmisin gündüzü kısaltarak geceyi uzatan ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatan Allah’tır; O, herbiri belirlenmiş bir vade içinde hareketini sürdüren güneşi ve ayı (kendi yasalarına) tâbi kılmıştır; ve bütün yaptıklarınızdan haberdardır?

                Gerçek budur: Yalnızca Allah, mutlak hâkikattır, ve insanların O’ndan başka çağırdıkları herşey tamamiyle değersiz ve geçersizdir; Çünkü yalnız Allah yüce ve gerçekten uludur!” (31. Lokmân Sûresi, Âyetler: 27-30)