• Pazar 32 ° / 19 ° Güneşli
  • Pazartesi 30 ° / 18 ° Güneşli
  • Salı 28 ° / 18 ° Parçalı bulutlu

Balıkesir

12.07.2020

  • İMSAK 03:54
  • GÜNEŞ 05:44
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 17:15
  • AKŞAM 20:44
  • YATSI 22:26

ALLAH’I ANMAKLA KALPLER HUZUR VE DOYUM BULMUŞTUR (2)…

Ortağı Olmayan Allah..

Çünkü, göklerde ve yerde var olan her şey O’nundur; O’nun yanında yer alanlar O’na kulluk etmekle asla ne kibre kapılırlar ne de usanç duyarlar: Gece gündüz bıkmadan yorulmadan O’nun sınırsız kudret ve yüceliğini anıp dururlar.

                Yine de bazı insanlar, birtakım dünyevî varlıkları, bunların (ölüleri) diriltebileceği yanılgısı içinde, tanrı, ediniyorlar; oysa, (anlamıyorlar ki,) göklerde ve yerde Allah’tan başka tanrılar olsaydı,

bu iki âlem de kargaşalık içinde yıkılıp giderdi!

                Bunun içindir ki, o mutlak hükümdarlık tahtının efendisi, O sınırsız kudret ve yücelik sahibi Allah, insanların tanımlama ve tasvir yoluyla kendisine yakıştırdığı her şeyin ötesinde, her şeyin üstündedir! O edip-eylediği şeylerden ötürü sorguya çekilemez ama onlar (mutlaka) sorgulanacaklar.

                (Hal böyleyken), onlar yine de, kulluk etmek için O’nun yerine (düzmece) tanrılar ediniyorlar!  

(Ey Peygamber,) de ki: “Haydi, siz de dâvânızı destekleyecek bir delil getirin: İşte bu, benimle birlikte olanların ve benden önceki (Peygamber)’lerin dile getirip durdukları ilahi öğretidir. “Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyor ve bunun için de (ondan) inatla yüz çeviriyorlar.

                Oysa, Biz senden öncede Peygamberleri yalnızca: “Benden başka tanrı yok, öyleyse (yalnızca) Bana kulluk edin!” diye vahyederek gönderdik. Yine de, bazıları kalkıp: “Râhman kendisine bir oğul edinmiştir!” diyor.

                O yüceler yücesi (Ölümlülere özgü bu tür eksiklerden) mutlak anlamda uzaktır!

Hayır, (Allah’ın soyundan” gelmiş gözüyle baktıkları o kimseler) yalnızca Allah’ın seçkin kullarıdır:

Söz konusu kimseler, O kendileriyle konuşmadan asla konuşmazlar; Ve ancak O’nun buyruğuyla edip-eylerler.

O, onların gözünün önünde olanları da bilir, onlardan gizli tutulan şeyleri de bilir; bunun içindir ki, onlar, O’nun (zaten) hoşnut olduğu insanların dışında kimseye yan çıkıp kayırmazlar; çünkü (herkesin önce) Onların kendileri O’nun korkusuyla titrerler.

                Ve eğer onlardan biri: “O’nun gibi ben de bir tanrıyım.” diyecek olsaydı mutlaka onu cehennemle cezalandırırdık: (Çünkü) zalimleri biz böyle cezalandırırız.” (21. Enbiyâ Sûresi, Âyet: 19-29.)

                Bir Allah..

                (Ey insanlar! Rabbinizin mesajlarına kulak verin,) çünkü, sizi işitme duyusuyla, görme duyusuyla, düşünme-hissetme yeteneğiyle donatan O’dur; (Yine de) ne kadar az şükrediyorsunuz!

                Sizi çoğaltıp yer yüzüne yayan; ve sonunda toplanıp O’na döndürüleceksiniz. Hayatı bağışlayan ve ölüme hükmeden O’dur, geceyle gündüzün birbirini kovalaması O’nun buyruğuyladır. Öyleyse, artık aklınızı kullanmayacak mısınız?

                Hayır, onlar sâdece geçip gitmiş insanların söylediği şeyi söylerler: “Biz öldükten, toza toprağa, kemiğe dönüştükten sonra, yeniden diriltileceğiz öyle mi? derler. “Gerçek şu ki, bize de, bizden önceki atalarımıza da aynı şey vaad edilmişti! Eskilerin masallarından başka birşey değil bu!”

De ki: “Peki, yeryüzü ve orada var olanlar kimin, öyleyse? Biliyorsanız (hadi, söyleyin bana)!” “Allah’ın!” diye cevap vereceklerdir.

                De ki: “Peki (Allah’ın birliğini, eşsiz-ortaksız olduğunu) kendiliğinizden hatırlamayacak mısınız artık?”

                De ki: “Peki, kimdir yedi kat göğü yerinde tutan ve yüce kudret tahtında hükümdar olan?” diyeceklerdir ki:

“Allah!”

                De ki: “Peki, artık O’na karşı sorumluluk bilinci taşımayacak mısınız?”

                De ki: “Her şeyin yönetimini elinde tutan, koruyup kollayan ama kendisine karşı (kimsenin) korunup kollanamayacağı kimdir? Biliyorsanız (hadi, söyleyin bana)!”

“Allah!” diye cevap vereceklerdir.

                De ki: “Peki, O halde, nasıl böyle aldatılabilir siniz?”

Hayır, Biz onlara hakkı ulaştırdık; buna rağmen onlar yine de yalanı tercih ediyorlar!

                Allah asla çocuk edinmemiştir, ne de O’nun la beraber başka bir tanrı vardır:

(Çünkü, eğer başka herhangi bir tanrı) olsaydı, her tanrı kendi yarattığı âlemi kendinden yana çeker ve şüphesiz her biri diğerine baskın çıkmaya çalışırdı!

                Sınırsız kudret ve yüceliğiyle Allah, onların tasavvur ve tanımlama yoluyla yakıştırdıkları şeylerden mutlak olarak uzaktır!

O kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de künhüyle (Bir şeyin aslı, temeli, Dip. Kök. Öz.) bilir;

Ve bunun içindir ki, onların kendisine yakıştırdıkları her türlü eşten ve ortaktan mutlak olarak yücedir! (23. Mü’minûn Sûresi, Âyet:  78-92.