Doğal sit alanlarını koruma ve kullanma koşulları belirlendi

Doğal sit alanlarına toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzemeler dökülemeyecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu’nun Doğal Sit Alanlarını Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı’na göre, söz konusu alanlar, “kesin korunacak hassas alan”, “nitelikli doğal koruma alanı”, “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak sınıflandırıldı.

Kesin korunacak hassas alanlar, ulusal ve uluslar arası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucunda bozulma veya tahrip olma riski taşıyan, bitki örtüsü, topoğrafya ve siluetin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken ve cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz olarak belirlendi.

Bu alanlarda, doğal afet durumunda gerekli acil müdahalelerde bulunulabilecek, madencilik faaliyeti yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, ayrıca toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzemeler dökülemeyecek.

Kesin korunacak hassas alanlarda koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca belirlenmek şartıyla bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetlerine, bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmalarına, alanların korunmasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu önerilen projeler yapılmasına, güvenlik, uyarı ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulmasına izin verilecek.
  • Salı 1 ° / -11 ° Parçalı bulutlu
  • Çarşamba 2 ° / -10 ° Güneşli
  • Perşembe 6 ° / -10 ° Güneşli