• Pazartesi 18 ° / 1 ° Güneşli
  • Salı 17 ° / 5 ° Güneşli
  • Çarşamba 18 ° / 2 ° Güneşli

Balıkesir

24.02.2020

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:30
  • AKŞAM 19:01
  • YATSI 20:18

ESMÂ-İ HÜSNÂ EN GÜZEL İSİMLER DEMEKTİR...

Esmâ-i hüsnâ, en güzel isimler anlamında bir terkiptir.

Esmâ-i hüsnâ, en güzel isimler anlamında bir terkiptir. Allâh´a nispet edilen isimleri ifade etmektedir. Kur´ân´da geçen ilâhî isimler 100´den fazla olup, çeşitli hadislerde Allâh´a nispet edilen başka isimler bulunmaktadır. Bu açıdan Esmâ-i Hüsnâ, bunların hepsini kapsamakla beraber yaygın kanaate göre daha çok 99. ismi içermektedir.

                Kur´ân-ı Kerîm´de, Esmâ-i Hüsnâ terkibi dört sûredeki çeşitli âyetlerde geçmektedir. En güzel isimlerin Allâh´a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle duâ edilmesi ve O´nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanların bırakılması tavsiye olunmaktadır.

                Esmâ-i Hüsnâ´nın sayısı 99. olarak belirleyen ve bu konuda meşhur olan üzerinde tartışmalar yapılan hadisin ravisi Ebu Hureyre´dir. İbn Abbas ile İbn Ömer´den nakledilen ?ALLÂH´IN DOKSAN DOKUZ İSMİ VARDIR Kİ ONLARI SAYAN CENNETE GİRER. ONLAR KUR´ÂN´DA MEVCUTTUR.? (Süyûtî, III, 615.) hadisi bu konuda birçok eser yazılmasına vesile olmuştur.

                Allah´ın isim ve sıfatları, O´nun zatına nispet edilen mana ve kavramlardan ibarettir. Bu sebeple Allâh hakkında ancak âyet ve hadislerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Buna karşın esmâ-i hüsnânın muska yazma, büyü gibi hurafe sayılan uygulamalarda kullanılması da dinen sakıncalı bulunmaktadır.

                Esmâ-i Hüsnâ?

                Esmâ-i Hüsnâ en güzel isimler demektir. ?Allâh, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O´na mahsustur.? (20. Tâ-hâ sûresi, 8. Âyet) ve ?En güzel isimler O´nundur. Göklerde ve yerde olanların ?Onun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.? 59. Haşr sûresi, 24. Âyet) mealinde âyetlerde de ifada edildiği gibi en güzel isimler Allâh´a mahsustur. O´nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsal kavramlardır. Mü´min bu isimleri öğrenerek Allâh´ı tanır. O´nu sever ve gerçek kul olur. Kur´ân´da ?EN GÜZEL İSİMLER ALLÂH´INDIR. O halde O´na o güzel isimlerle duâ edin.? 7. A´râf sûresi, 180. âyet) buyurularak. Allâh´a bu isimlerle duâ´da bulunulması emredilmiştir.

                Hadislerde geçen (Müslim, Zikr, 6.) Allâh´ın isimlerini saymak; sadece kuru kuruya tekrarlamak değil, Allâh´ın nasıl bir varlık olduğunu, O´nun niteliklerini, özelliklerini ve hangi vasıflara (özelliklere) sahip olup olmadığını bilmek ve ona göre o´nu tanıyıp, O´na iman, ibadet ve itaat etmektir. Mesela insanın yaptığı bir işte Allâh´ın kendisini gördüğü, yaptıklarını bildiğini ameline göre ödül ve ceza vereceğini düşünmesi ve ona göre hareket etmesi Allâh´ın isimleri inanması farzdır.

                Allâh´ın isimleri-sıfatları 99. adetten ibaret değildir. Allâh´ın âyet ve hadislerde geçen başka İsimleri de vardır. Hadiste 99. sayısının zikredilmesi, sınırlama anlamına değil, bu isimlerin en meşhur İsimler olması sebebiyledir.