GÖNÜLLÜLÜK TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla "Gönüllülük" temalı fotoğraf yarışması düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla "Gönüllülük" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecektir.

Gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve böylece; gençleri, yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek amacıyla; fotoğraf sanatına meraklı gençler ve amatör fotoğrafçılara yönelik “Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması” gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılım ücretsiz olup, Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması’na 14-29 Yaş aralığındaki tüm gençler katılabilecektir. Yarışma tek kategoride (14-29 Yaş) gerçekleştirilecek olup fotoğraflar “Gönüllülük” temalı olmalıdır. Yarışmaya her katılımcı, en fazla 1 (bir) adet fotoğrafla katılabilir. Başvurular https://gencizbiz.gsb.gov.tr/  adresinden Online olarak yapılacaktır.

Değerlendirme sonucu dereceye giren katılımcılara uygun görülen hediyeler verilecektir. “Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması”nda Birinci olanlara Fotoğraf Makinesi, İkinci olanlara Akıllı Telefon, Üçüncü olanlara Tablet Bilgisayar ödülü verilecektir. Seçici kurul gerekli gördüğü takdirde mansiyon ödülü de verebilir.

2020 YILI DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI UYGULAMA TALİMATI

Amaç

Madde 1- Gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve böylece; gençleri, yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek amacıyla;fotoğraf sanatına meraklı gençler ve amatör fotoğrafçılara yönelik“Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması” düzenlenecektir.

Madde 2- Bu talimat, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan “Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması” nın usul, esas ve ilkelerini düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 3 - Bu talimat; “Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması”na ilişkin usul, esas, ilkeleri ve uygulamaları kapsar.

Dayanak

Madde 4- Bu talimat; 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 187. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Katılım Koşulları

Madde 5- Yarışmaya ilişkin katılım koşulları;

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.  “Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması”na 14-29 yaş aralığındaki tüm gençler katılabilir.
 2. Yarışma tek kategoride (14-29 Yaş)gerçekleştirilecek olup fotoğraflar Gönüllülük” temalı olmalıdır.
 3. Fotoğraflar, elektronik ortamda yüksek çözünürlükte,jpg/jpeg formatında, katılımcının adı- soyadı, yarışmaya katıldığı adres ve iletişim bilgileri ile gencizbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden online olarak yüklenecektir. Yüklenecek fotoğraf dosyası20Megabayt (MB)’tan büyük olmamalıdır.
 4. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.
 5. Yarışmaya her katılımcı, en fazla 1 (bir) adet fotoğrafla katılabilir. Belirtilen tema çerçevesinde fotoğraflar sayısal(dijital) renkli veya siyah beyaz olabilir.
 6. Gönderilen fotoğrafların tamamı katılımcı tarafından çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 7. Katılımcılar, daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleriyle yarışmaya katılamaz.
 8. Fotoğrafların içeriğinden, fotoğrafta yer alan şahıs ve tüzel kişiliklerden katılımcı sorumludur. İçerikte yer alan insanlar, şirket ve markaların olumsuz ve olumlu durumları tamamen katılımcının hukuki sorumluluğundadır, düzenleyici kurum olarak Bakanlık, ortaya çıkacak hukuki ve/veya ticari sorunlarda taraf değildir. Katılımcı fotoğraf gönderirken bu koşulları kabul etmiş sayılır. 
 9. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir. 
 10. Katılımcılar yarışmaya başvurduğu fotoğraflarda, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, yöneticilerine hakaret veya alay konuları içeren, ırk, mezhep, cinsiyet, engellilik durumu vb argo veya küfür içeren, müstehcenliğe yer veren, herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde siyasi içerik ve siyasi eleştiri içeren, herhangi bir markayı öven/eleştiren, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ögelere yer veremez. Bu ögelerden birinin veya birden fazlasının yarışmaya başvurulan fotoğrafta bulunduğu tespit edilmesi durumunda katılımcılar ve fotoğrafları Düzenleme Kurulu kararıyla yarışmadan diskalifiye edilir.
 11. Katılımcılar, Bakanlık tarafından yarışma öncesinde, esnasında veya sonrasında yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarında yer almayı kabul ve taahhüt eder.
 12. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar herhangi bir hak iddia edilmeksizin Bakanlık tarafından süresiz ve bedelsiz olarak kullanılabilir.
 13. Başvuru sürecinde belirtilen kişisel bilgilerin doğruluğu katılımcının sorumluluğundadır. Aksi tespit edildiği takdirde katılımcı yarışmadan diskalifiye edilerek ödül geri alınacaktır.
 14. Yarışmaya katılan katılımcılar,katılım koşullarını kabul etmiş sayılır. Koşullara uymayan katılımcılar ve fotoğraflar değerlendirmeye alınmaz.
 15. Talimatnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Bakanlığın kararları geçerlidir. 

Değerlendirme

Madde 6- Yarışmaya ilişkin değerlendirmede dikkat edilecek hususlar;

 1. Değerlendirme seçici kurul tarafından gerçekleştirilecektir. Seçici kurul, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Yarışma sonucunda seçici kurul tarafından değerlendirilen fotoğraflardan sırasıyla en yüksek puanı alan birinci, ikinci, üçüncü belirlenecektir. Seçici kurul gerekli gördüğü takdirde mansiyon ödülü de verebilir.
 2. Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon / başkalaştırma / oynama kabul edilmeyecektir Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 3. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 4. Gençlik ve Spor Bakanlığı, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
 5. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda talimatnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
 6. Yarışma sonuçları Bakanlık resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

İtirazlar

Madde 7- İtirazlara ilişkin hususlar;

 1. İtirazlar Düzenleme Kuruluna (Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) İtiraz Dilekçesi ile yapılır.
 2. İtiraz hakkı, fotoğrafın alıntı / kopya olma iddiası ya da başvuru koşullarında belirtilen esaslara uyumsuzluk durumunun mevcut olması gibi gerekçeler ile sınırlı olarak kullanılabilir. Seçici Kurul(jüri) tarafından yapılan değerlendirmelere itiraz edilemez.
 3. İtirazlar öncelikle Düzenleme Kurulunca incelenir. Düzenleme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında itirazın sonucu yazılı olarak ilgililere bildirilir.  Düzenleme Kurulu itiraza ilişkin olarak gerekli gördüğü hallerde Seçici Kurul(jüri) üyelerinin de görüşünü alabilir.
 4. İtirazlar sonuçların açıklanmasından sonraki 5 gün içinde yapılır. Düzenleme Kurulu değerlendirmesini 3 iş günü içinde gerçekleştirir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Ödül

Madde 8- Değerlendirme sonucu dereceye girenkatılımcılarauygun görülen hediyeler verilecektir.Ödül almaya hak kazanan katılımcılardan kimlik ibrazı istenecektir. Kişisel bilgilerinde gerçek dışı beyan tespit edilen yarışmacılar diskalifiye edilecektir.

“Dünya Gönüllüler Günü Fotoğraf Yarışması”nda Birinci olanlara Fotoğraf Makinesi, İkinci olanlaraAkıllı Telefon, Üçüncü olanlaraTablet Bilgisayar ödülü verilecektir.Seçici kurul gerekli gördüğü takdirde mansiyon ödülü de verebilir.

Yarışma Takvimi

Madde 9- Yarışma takvimi ile ilgili hususlar;

 Başvuru Başlangıç: 24 Kasım 2020

 Başvuru Bitiş: 05 Aralık 2020

             Sonuçların Açıklanması: 16 Aralık 2020*

*Gençlik ve Spor Bakanlığı sonuçları belirtilen tarihten önce de açıklayabilir.

EK-1

DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

YARIŞMACININ

Adı

 

Soyadı

 

Doğum Tarihi

 

İl

 

Tel. No

 

E-posta

 

 

KRİTERLER

YÜZDE

PUANI

Temaya uygunluk

30

 

Mesajın etkisi

10

 

Görsel ögelerin uyumu

10

 

Doğru anın yakalanmış olması

10

 

Özgünlük

10

 

Perspektif

10

 

Yatay ya da dikey sahne seçiminin uygunluğu

10

 

Işık ve efektlerin doğru kullanılmış olması

10

 

GENEL TOPLAM

100

 

           SELVİ ERTAN
27.11.2020 00:27:55
z kuşağının yardımsever bir nesil olması için "gönüllülük"kavramını iyice kavramaları önemlidir. bizim bir fotoğrafımız gelecek nesiller için büyük bir eylemdir.

Batul aldali
4.12.2020 20:38:49
IYILIK KAZANSIN diyorum

 • Cuma 26 ° / 7 ° Parçalı bulutlu
 • Cumartesi 21 ° / 9 ° Bulutlu
 • Pazar 14 ° / 10 ° Sağanak