HERKES BİR GÜN ALLAH’IN HUZURUNA ÇIKARAK HESABA ÇEKİLEREK O DA GELECEK…

HERKES BİR GÜN ALLAH’IN HUZURUNA ÇIKARAK HESABA ÇEKİLEREK O DA GELECEK…

               İki cihan güneşi sevgili Peygamberimiz anlatıyor:

                “Ashabım az önce yanımdan ayrılan Cebrail ‘Ey Muhammed (s.a.v.)! Seni insanlığa aydınlıkyolu göstermek üzere hak Peygamber olarak gönderen ALLAH’aand olsun ki, diye söze başlayarakbana şu ibret dolu hikâyeyi nakletti:

                Vakti zamanında bir mümin dünyadan el etek çekerek deniz ortasında ıssız bir adaya yerleşir.Burada insanlardan ve dünyalık işlerden uzak, ibadet etmeye koyulur. Bir süre ibadet ettikten sonraacıkmayave susamayabaşlar.Ama nerede? Issız Ada da yalçın kayalarla, kıyıyı döven azgın acı denizsuyundan ve bir de kendinden başka bir nesne yoktur.

                Günler haftaları, haftalar da ayları kovalarken abid (İbadet edenALLAH’ın yarattığı kul.) kişigittikçe güç vetakat’tan düşmeye başlar.Bu arada benzisolan,yüzü sararanabid ibadetlerininardındandurmadan ‘Ey Rabb’im bana yiyecek ve içecek bir şeyler ihsan et ki, ibadet etme gücümükaybetmeyeyim’ diye ALLAH’a yalvarıp yakarır.

                Günlerden bir gün kudretine nihayet olmayan ALLAH yalçın kayalar arasından buz gibi soğuk,şerbet gibi tatlı bir kaynak fışkırtır ve etrafına kor gibi narlarıyla boy salmış koca bir nar ağacınıdalgalandırarak O’nun budileğini yerine getirir.

                Abid, artık bütün gün ibadet ettikten sonra kaynağın başına iner, nar ağacından tek narınıkoparıp yer ve abdestini alarak tekrar namaz kılmayakoyulur. Namazlarının ardından da, “EyRabb’im!. Canımı secde ederken al, beni öldürüp de cesedimi toprak içinde çürütme, beni kıyametekadar secde etmekten mahrum bırakma’ diye dua eder. Bu böyle tam beşyüz yıl sürüp gider. Nihayetbir gün yüce ALLAH dileğine uygun şekilde ruhunu telim alır.

                Bundan sonrasını Cebrail şöyleanlatıyor:

                “Gerçekten biz o ıssız adaya iniş ve çıkışlarımızda gerçektenALLAH’a bağlıMümini her zaman secdeye kapanmış, ALLAH’ı zikrederken gördük, kıyamet kopup bütün insanlar dirilerek mahşertoplantısına getirildiklerinde onu yineilahi sırlara dalmış ibadetederken bulacağız.HerkesbirbirALLAH’ın huzuruna çıkarak hesaba çekilirken o da gelecek.

                Yüce ALLAH ona şöyle seslenecek: ‘Ey abid kulum, seni rahmetim sayesinde Cennetesokuyorum, buyur gir.’

                Abid ise şöyle cevap verecek:

                Hayır ey Rabb’im! ‘Amelim sayesinde Cennete girmeye hak kazandım.’

                ALLAH:

                Ey melekler, kulumunişlediğiibadetveamellerlekendisine ihsan ettiğim nimetleribirbirkarşılaştırın.

                Abidin amelleri ile ALLAH’ın kendisine verdiği nimetler karşılaştırılacakölçü ve tartıya koyularak. Bir tek gözübeşyüz yıl yaptığı ibadetlerden dolayı ağır basacak. Geri kalan diğer nimetlerekarşılık yapması gereken ibadetdüşmeyecek.

                ArdındanALLAH:

                Bu kulumu Cehenneme atın diyerek emredecek.

                Abid:

                Ey Rabb’im, yanılmışım, bağışla. Yaygın rahmetin sayesinde Cennete girebilirim elbette’ diyehaykıracak.

                ALLAH:

                O’nu buraya getiriniz.

                Abid, ALLAH’ın huzuruna varacak ve karşısında duracak.

                ALLAH:

                Ey kulum, söyle bakalım. Seni yoktan kim var etti?

                Abid:

                Sen, Ey Rabb’im!

                ALLAH:

                Buvar etme olayı Senin amelinlemi, yoksa benim genişve yaygınrahmetimlemi meydanageldi?

                Abid:

                Şüphesiz ki Senin eşsiz rahmetinle!

                ALLAH:

                Beşyüz yıl gibi uzun bir süre sana ibadet etme gücünü veren kim? Ve yine secde ederkenruhunu teslim alan kim?

                Abid:

                Sensin Ey Rabb’im!

                ALLAH:

                İşte bütünbunlarbenim genişve yaygın Rahmetimsayesindemeydanagelmiştir. Bunlarıkabulettiktensonrameselebitmiştir. Şimdidoğru Cennete…

                Cebrail sonunda:

                “Ya Muhammed (s.a.v.) herşey AllahuTeâla’nınrahmetiyledir” der.Senin görmen, duymanherşey Allah’ın oluruyladır. Ne kadar günahkâr olursan ol, Rabb’ine ne kadar uzak olursan ol,O öylemerhametSahibidir ki, Rahmetiniseninüzerinden hiç bir zaman çekmez. O’nunRahmetini hisset veişte ozaman bir insan olarak yaşadığını anlayacaksın.

                Kulun bir hesabı varsa, Allah’ında bir hesabı birde kitabı (Kuranı Kerim) var.

                Ey imana ermiş olanlar! Size rızık olarak sağladığımız iyi şeylerden nasiplenin ve Allah’a şükredin, eğer gerçekten O’na kulluk ediyorsanız. (2. Bakara Sûresi, Âyet: 172.)

                Siz Allah’ı bırakıp (cansız) putlara tapıyorsunuz! Kuşkusuz, Allah’ı bırakıp taptığınız (o şeyler ve varlıklar) size rızkınızı verebilme gücüne sahip değildirler; O halde bütün rızkınızı Allah katında arayın, (yalnız) O’na kulluk edin ve O’na hamd edin: Çünkü sonunda yine, O’na döndürüleceksiniz!”

(29. AnkebûtSûresi, Âyet: 17.)                                                                                                                  
  • Pazar 0.3 ° / -3.6 ° Heavy snow
  • Pazartesi -1.2 ° / -8.9 ° kırık bulutlar
  • Salı -0 ° / -7.5 ° Hafif kar