• Cuma 29 ° / 16 ° Güneşli
  • Cumartesi 32 ° / 17 ° Güneşli
  • Pazar 32 ° / 19 ° Güneşli

Balıkesir

10.07.2020

  • İMSAK 03:52
  • GÜNEŞ 05:43
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 17:15
  • AKŞAM 20:45
  • YATSI 22:28

İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİNİN TEMELLERİ…

Allah’ı Başka Her Şeyden Fazla Sevmek..

Ama hâlâ Allah’a rakip gördükleri varlıklara inanmayı tercih eden ve onları (yalnızca) Allah’a özgü (olması gereken) bir sevgi ile seven insanlar var!

 Halbuki imana ermiş olanlar, Allah’ı başka her şeyden daha çok severler. Zulüm yapmaya şartlanmış olanlar, (kıyâmet günü) azaba uğratıldıkları zaman görecekleri gibi bütün kudretin yalnızca Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın cezalandırmada ne çetin olduğunu da keşke görselerdi! (2. Bakara Sûresi, Âyet: 165.)

                Allah’a Teşekkür Etmek/Şûkür..

                Ey imana ermiş olanlar! Size rızık olarak sağladığımız iyi şeylerden nasiplenin ve Allah’a şükredin, eğer gerçekten O’na kulluk ediyorsanız. (2. Bakara Sûresi, Âyet: 172.)

                Allah’a Bir Bilinç Ve Duyarlılık İçinde Bulunmak..

                Allah’ın buyruğu (mutlaka) yerine gelecektir: Öyleyse artık onun tez gelmesini istemeyin!

O, sınırsız kudret ve kemaliyle, insanların tanrısal nitelikler yakıştırarak kendisine ortak koştukları her şeyden, herkesten üstündür, yücedir!

                O (ki,) kullarından dilediğine: “(Bütün insanları) uyarın ki, Benden başka tanrı yok, öyleyse bana karşı kendinizi uyanık bir bilinç ve duyarlılık içinde tutun!“ buyruğunu ulaştırmaları için melekleri vahiyle indirir. (16. Nahl Sûresi 16, Âyet: 1-2.)

                Allah’a Kulluk Görevlerini Yerine Getirmek..

                Siz Allah’ı bırakıp (cansız) putlara tapıyorsunuz! Kuşkusuz, Allah’ı bırakıp taptığınız (o şeyler ve varlıklar) size rızkınızı verebilme gücüne sahip değildirler: O halde bütün rızkınızı Allah katında arayın, (yalnız) O’na kulluk edin ve O’na hamd edin: Çünkü sonunda yine, O’na döndürüleceksiniz!”

(29. Ankebût Sûresi, Âyet: 17.)

                Allah’ı Anmak/Zikir..

                Ben seni (kendime elçi olarak) seçtim; öyleyse artık (sana) vahyolunanı dinle!

 Gerçek şu ki, Allah Benim; Benden başka tanrı yok; O halde, (yalnız) Bana kulluk et; ve Beni anmak için salâtta devamlılık ve duyarlılık göster!

                Çünkü, zamanı gizli tutmuş olsam da, herkese, (hayattayken) peşinden koştuğu şeylere göre hak ettiği karşılık verilebilsin diye, son saat mutlaka gelecektir. (20. Tâhâ Sûresi, Âyet: 13-15.)

                Kendini Allah’a Teslim Etmek..

                Bunun gibi, (Bize inanan) her ümmet için kurban kesmeyi bir kulluk eylemi olarak öngördük ki, (bu amaçla,) kendilerine rızık olarak sağladığımız hayvanları keserken Allah’ın ismini ansınlar.

Ve, (her zaman akıllarında tutsunlar ki:) Sizin tanrınız Tek bir Tanrı’dır; öyleyse varlığınızla kendinizi, O’na teslim edin.

                Ve Sen de (Ey Peygamber,) tüm iyi yürekli, alçak gönüllü kimseleri (Allah’ın hoşnutluğuyla) müjdele. Onlar ki, ne zaman Allah’tan söz edilse kalpleri saygı ve sakınmayla titrer; (onlar ki) başlarına gelen her türlü darlığa, sıkıntıya göğüs gererler; Salâtta devamlı ve duyarlıdırlar; ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına da harcarlar. (22. Hac Sûresi, Âyet: 34-35.)

                Rabbinizin katından size indirilene uyun; O’ndan başka önderlerin ardından gitmeyin.

 Ne kadar az tutuyorsunuz aklınızda, bu (öğüdü). (7. A’râf Sûresi, Âyet:  3.)

                Hahamlarını, rahiplerini, bir de Meryem oğlu Mesih’i Allah’la beraber rableri olarak gördüler; Oysa, Tek Tanrı’dan başkasına kulluk etmekle emr olunmuş değillerdi; (O Tek Tanrı ki,) O’ndan başka tanrı yoktur, (O Tek Tanrı ki,) sınırsız kudret ve izzetiyle, (böylelerinin) o’nun Tanrılığında bir pay yakıştırdıklarında her şeyden bütünüyle uzaktır, yücedir! (9. Tevbe Sûresi, Âyet: 31.)

                Yalnız Allah’a Dayanıp Güvenmek/Tevekkül..

                Yalnız Sana kulluk ederiz; ve yalnız Senden yardım dileriz. (1. Fâtiha Sûresi, Âyet:  5.)

                Allah size yardım ederse, hiç kimse sizinle baş edemez; ama, O sizi terk ederse, kim size yardım edebilir? O halde Mü’minler Allah’a güvensinler! (3. Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 160.)

 Musa: “Eğer Allah’a inanıyorsanız“, dedi, “eğer gerçekten O’na bağlanıp kendinizi teslim etmişseniz, öyleyse artık güvenin O’na!“

Bunun üzerine onlar da; “Biz güvenimizi Allah’a bağlamışız! Ey Rabbimiz, bizi zalim bir topluluğun elinde rüsvay (Rezil, maskara.) etme!“ dediler.

“Hakkı inkar eden bu toplumun elinden lütfunla kurtar bizi.”

                Biz de Musa ile kardeşine: “Şehirde halkınız için bazı evleri sığınak edinin“ diye vahyettik, ve (onlara deyin ki) “Evlerinizi ibadet yerine dönüştürün: ve namazda devamlı ve kararlı olun!”

Ve (sen ey Musa!) inananları (Allah’ın yardımıyla müjdele !” (10. Yûnus Sûresi, Âyet: 84-87.)

                Ey Rabbimiz! Sen bunları(n hiç birini) anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsızsın! Bizi ateşin azabından koru!”

                “Ey Rabbimiz! Kimi ateşe mahkum edersen, kuşkusuz, onu (bu dünyada) alçaltmış olursun:

Ve bu zalimler, hiçbir yardımcı da bulamazlar.”

                “Ey Rabbimiz! (Bizi) imana çağıran bir ses duyduk; “Rabbimize iman edin!” ve böylece imana geldik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızdan ötürü bizi affet ve kötülüklerimizi sil, ve gerçek erdem sahipleri, Olarak canımızı al!”

                “Ey Rabbimiz! Elçilerin vasıtasıyla vaad ettiğin şeyi bize bahşet ve KIYÂMET GÜNÜ bizi mahcup etme! Şühhesiz, Sen sözünden asla caymazsın!” (3. Âl-i İmrân Sûresi, Âyet: 191-194.)

                Kendini Allah’a Adamak..

                De ki: “Bakın, benim namazım, (bütün) ibadetlerim, hayatın ve ölümün (yalnızca) bütün âlemlerin Rabbi olan Allah içindir, ki O’nun uluhiyetin de (Tanrılık, Allahlık.) hiç kimse pay sahibi değildir: Ben böyle emr olundum; ve ben benliklerini Allah’a teslim edenlerin (daima) öncüsü olacağım.” (6. En’âm Sûresi, Âyet: 162-163.)

                * “Kişinin mutluluğu ancak herkes mutlu olursa tamam olur.”

                * ”Bazıları sanıyorlar ki seslerini duyurmak için kavgadan başka çare yoktur.”

                * “Siz yalnız kötülüğü araştırdınız; iyilik kendisini gösterir.”

                * “Allah’ın ahdini hiçbir değere değişmeyin. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha iyidir.” (16. Nahl Sûresi, Âyet: 95.)