KÖYLÜMÜZ İCARALAR İLE BOĞUŞUYOR

KÖYLERİMİZİN MAHALLEYE DÖNÜŞÜMÜYLE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÇİFTÇİMİZ ÜRETİMDEN KOPARILDI

  2012 yılında yayınlanan, 14 ilde Büyükşehir Belediyesi kurulması ile ilgili yasa kapsamında Balıkesir, Büyükşehir Belediyesi olarak ilan edildi ve köylerimiz mahalle statüsü kazandı. Bu yasayla köy mülkiyetinde bulunan araziler ve mülkler köylünün, çiftçinin ortak kullanım alanları, ne yazık ki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. Ayrıca köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçimize, mahalle statüsüne geçişle birlikte birçok mali ve hukuksal sorumluluklar yüklenmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler ülkemizin en temel değeri olan köyümüzü ve çiftçimizi üretimden koparacak ve köylerimizi her geçen gün üretemez bir hale getirecek olan bu yasaya karşı olduğumuzu birçok platformda dile getirmiştik. Bu yasal düzenlemeler sonunda Türkiye’nin birçok kesiminde çiftçimiz ve üreticimiz kaybetmeye mahkûm edilmiştir. O günden bugüne zor durumda olan üretici ve çiftçi, bu yasanın yaratmış olduğu güçlüklerle birlikte üretimden koptu. Kırsalımız her geçen gün nüfus kaybetmeye ve küçülmeye başladı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kırsalda tarım ve hayvancılık üzerine oynanan bu oyunu bozmak için elimizden geldiğince çiftçimizi ve üreticimizi bilgilendirmek, üretim verimini arttırmak ve bir nebze olsun köylümüz imkanlarımız dahilinde destek olabilmek için mücadele ettik.

  Yasal düzenlemeler sonucunda bir gecede Türkiye genelinde 16.000 köy, Balıkesir’de de yaklaşık 880 köyümüz, mahalle yapıldı. Sürdürülebilir olmayan tarım ve hayvancılık politikaları, beraberinde yapılan uygulamalar, yasal düzenlemelerle birlikte köylerde yaşayan küçük aile işletmelerinin uzun vade de çiftçilik yapma şansı kalmadı. Köylü her geçen gün zarara mahkûm edildi, kredi ve borç batağına sürüklendi ve sonuç olarak üretimden koparıldı. Beraberinde de köyde yaşayan genç nüfusun umudu tükenerek baba, ata mesleği olan çiftçiliği yapmak yerine köylerde gelecek görmediği için göç etmek zorunda kaldı. Üretime olan ilginin azalması ile birlikte köylerde tarım ve hayvancılık alanında çalışacak insan sayısı giderek azaldı. Bu sürecin sonunda üretimin azalması ile birlikte tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılığımız her geçen gün arttı. Hükümet tarım ve hayvancılık sektöründe çiftçiye, üreticiye yapmak zorunda olduğu birçok desteği, yeterince yapmadı ve bu yıkımı durdurmak yerine izlemeyi tercih etti. Üretimi arttıracak tedbirler ve destekler yerine her geçen gün maliyeti artan çiftçimizi,  ithalat sopasıyla korkutmaya çalıştı ve en sonunda çiftçimiz üretim yapamaz duruma geldi.

 Özellikle son dönemde yaşanılan krizin derinleşmesi ile çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve bankalara olan borçları artan faizlerle her geçen gün artı, altından kalkılması zor bir hal aldı ve sonuç olarak her gün köylerde çiftçimiz yeni bir icra işlemi ile karşı karşıya kaldı. Borçlarını ödeyemeyen köylümüz üretim yapamaz hale geldi. Yükselen faizler ve üretim maliyetlerinin artması, tarım ve hayvancılık üretiminde dışa bağımlılık yarattı. Yaşanılan bu krizin sonucunu da hep birlikte market raflarında, pazar tezgâhlarında ki fiyat etiketlerinde görüyoruz.

 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan 7254 sayılı torba yasa ile birlikte mahalleye dönüşen köylerimizin yeniden köy statüsü kazanma hakkı doğmuştur. Yayınlanan bu torba yasa ile “Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir.’’

Bu dönüşümle birlikte köylerde;

 Sağlanan bu avantajlar ile ekonomik kriz altında ezilen, hatalı tarım politikaları ile geleceği karartılan köylümüz bir nebze olsun nefes alacak. Küçük aile işletmeleri yeniden çoğalacak, genç nüfusun kırsalda kalması sağlanacak, kırsal mahallelerde nüfus yapısı sadece yaşlı nüfustan oluşmayacak, işsizlik için bir çözüm yaratılmış olacak, tarıma ve hayvancılığa ilgi ve istihdam artacak, yeniden sürdürülebilir tarım ve hayvancılık politikaları ile stratejik öneme sahip sektörümüz canlanacak, üretim artacak, dışa bağımlılığımız azalacak, ülkemizden döviz çıkmayacak tam tersine fazlalaşan ürünümüzü ihraç edebilecek, cari açığımızı azaltabileceğiz. Bir kişinin talebiyle değil, halkın isteğiyle köyler hayat bulacak, Türkiye yeniden kalkınacak huzur bulacak.                                                 CHP BANDIRMA İLÇE BAŞKANI

                                                                          DR. SELİM PANÇ
Anahtar Kelimeler: KÖYLÜMÜZ İCARALAR BOĞUŞUYOR
  • Cumartesi 17 ° / 6 ° Bulutlu
  • Pazar 23 ° / 7 ° Sağanak
  • Pazartesi 18 ° / 10 ° Bulutlu