Kurtuluş İslâmi Kardeşliktedir..

İSLÂM’A, KUR’ÂN’A VE ALLAH’A (C.C.) NİZAMINA SARILMAYA MECBURUZ…

* Dostların kalbini kırmakla, düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun.

                                                              Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)

                * Meşhur olmak sevdası ile yanıp tutuşana, doğruluk nasip olmaz.

                                                                                    İbrahim bin Edhem

                … YEĞENİM METİN ORGARUN’A

                Dünya dar gelir sana,

                Alamazsın hızını,

                Bir gün gelir Azrail,

                Alır son nefesini,

                                Ölüm dediğin nedir,

                                Dalda kuru bir yaprak,

                                Atmış senede yaşasak,

                                Son durak kara toprak.

Orhan Orgarun

İSLÂM’A, KUR’ÂN’A VE ALLAH’A (C.C.)

NİZAMINA SARILMAYA MECBURUZ…

                İslâm, Kur’ân ve Allah (c.c.) Nizamına Sarılmaya Mecburdur.

                Kurtuluş İslâmi Kardeşliktedir..

                İslâm, insanlığı kurtarmak için Allah (c.c.) tarafından gönderilmiş yeğane Hak Nizamıdır.

İslâm, kötülükleri yok etmek, âdi sistemleri yıkmak, güzel sistem ve nizamları hakim kılmak, tefrîkayı önlemek, kardeşliği tesîs etmek, insanlığı kardeşlik ve iman duygularıyla birleştirmek, dünya ve ahirette saâdete erdirmek için gelmiştir. Bütün insanların mes’ud olmasını temin ve garanti etme çağrısıdır. İSLÂM…

                Bu çağrı, bir bölgeye ve bir ırka mahsus değil, bütün insanlığa şâmildir (Kaplayan, çevreleyen.) Evet, İslâm, bütün insanlığı tam mânâsı ile bir kurtuluş ve huzura çağırıyor.

                İslâm, bütün insanlığa şöyle hitap ediyor:

                “GELİN, YALNIZ ALLAH’IN HAK OLAN DİNİNE SARILIN.”

                “KELİME-İ TEVHİD ETRAFINDA BİRLEŞİNİZ. ALLAH’TAN BAŞKASINA TAPMAYINIZ, O’NA EŞ KOŞMAYINIZ VE SİZLERDEN BİR KISMI, DİĞERİNİ ALLAH’DAN BAŞKA RAB İTTİHÂZ (KABUL ETME, KABULLENME. EDİNMESİN.” (3. Âl-i İmran Sûresi, Âyet/ 64)

                Yeryüzünde Allah’ın Hak ve adâlet sultası olmadan fertlerin istiklâl ve hürriyetini muhafaza etmek mümkün değildir. Bütün sapıklık ve dalâletin tek sebebi, ilâhî emirlere sırt çevirip, İslâmı unutmaktır. Yeryüzündeki düzensizliğin, huzursuzluğun, adâletsizliğin aslı, düşmanlığın kaynağı, Kur’ân’dan uzak kalmaktır. İslâma bağlı olmayanlara uymak, itaat etmek ve onlarla kardeş olmak aslâ ve aslâ çok doğru bir hareket değildir. Rabbime (c.c.):

                “YERYÜZÜNDE FESAT ÇIKARAN, İSLÂH ETMEYEN MUFSİTLERİN EMRİNE UYMAYINIZ…” (Şu’arâ Sûresi, Âyet/ 151)

                Evet Mü’min; hain, müfside, münâfık, dinsiz ve İslâm düşmanı, Kur’ân nizamının düşmanlarına uyamaz, onlarla hiçbir zaman KARDEŞ ve DOST OLAMAZ…

Mutlak hakikat ölçüsü ve esası olan Kitabımız Kur’ân-ı Kerim şöyle haykırıyor:

                “HEVÂSINA TABİ OLAN KİMSELERE UYMA.” (18. Kehf Sûresi, Âyet/ 28)

                “ALLAH’IN LÂNETİ, (HALKI) ALLAHIN YOLUNDAN ALIKOYUP DA ONDA ALLAH YOLUNDA) EKSİKLİK ARAYAN ZÂLİMLEREDİR.” (11. Hûd Sûresi, Âyet/ 18)

                İslâma, Kur’ân’a ve Allah (c.c.) nizamına sarılmaya mecburuz. Aramızdaki kardeşlik bağının temeli, ancak Kur’ân’la atılır. Heva ve heveslerine, nefis ve ihtiraslarına uyan kimseleri dost edinemez ve onlara kardeş olamayız.

                Allah’a (c.c.) inanıyor isek, bu hususu Rabbimiz emrediyor. Allah’ın emri, bütün emirlerin üstünde tutulmalı ve hepsinden önce yerine getirilmelidir. İlâhî emirlerde eksiklik asla yoktur. Kusur, eksik olan insanlardadır katı kalpli fâsıklarda ve zâlimlerdedir.

İlâhî emirleri yeryüzünde hakim kılarak, İslâmî kardeşliği meydana getirinceye, kötülükleri, tefrika ve parçalanmaları ortadan kaldırıncaya kadar çalışmalıyız. Tefrika halinde yaşamak hiçbir Mû’mine asla ve asla yakışmaz.

                Mâdem ki hakikat böyledir ve kurtuluş İslâmî kardeşliktendir; öyle ise Resulullah (s.a.v.)’ın ASR-I SA’ÂDETTE meydana getirdiği kardeşlik esâsına göre kardeş olalım, tefrikayı bırakalım, bölünmelere artık bir son verelim. Kur’ân-ı Kerim’e sarılalım ki kurtuluşa erelim.

                Yoksa bölünmemiz bizlere ve sizlere çok zarar verir, kardeşlik bağlarımıza çok zarar verir İslâm Âlemine çokça zarar verir…

                İslâmın, Kur’anın ve Resulullah’ın yolu birleşmektir, hiçbir zaman tefrika, parçalanma ve bölünme değildir…

                İşte İslâmî ölçü ve dûstur ve işte tek olan önderimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin metodu.

                Yaşasın İslâm, İman ve Kur’ân kardeşliği!..

                Yıkılsın her çeşit tefrikacı, ırkçı, bölücü ve parçalayıcılarla PANİSLÂMİZMİN KARŞISINDA OLANLAR!..

                YAŞASIN PANİSLÂMİZM ve PANİSLÂMİZME TARAFTAR OLANLAR!..

                KAHROLSUN EMPERYALİST UŞAKLARI, KOMÜNİZM; SİYONİZM, MASONİZM vs. İZMLER!..

                Kur’ân Ne Diyor?

                “Allahü Teâlâ şöyle buyurdu: “Hâlbuki O Allah hem göklerde hem yerde ma’bûd (ibadet edilendir). Sizin sırrınızı ve cehrinizi (gizlinizi ve açığınızı bilir; gizli ve âşikârda, iyi kötü) ne kazanıyorsanız onu da bilir.” (6. En’âm Sûresi, Âyet/ 3)
Anahtar Kelimeler: Kurtuluş İslâmi Kardeşliktedir..
  • Cumartesi 17 ° / 6 ° Bulutlu
  • Pazar 23 ° / 7 ° Sağanak
  • Pazartesi 18 ° / 10 ° Bulutlu