Narlı imar planlarına onay

Nisan ayı toplantısında, imar planı değişiklikleri konuları da gündeme geldi.

Erdek Belediye Meclisi’nin nisan ayı toplantısında, imar planı değişiklikleri konuları da gündeme geldi.

Narlı Mahallesi’nin onaylı imar planlarında Kıyı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelik de görüşüldü.

Meclis, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hazırladığı “tespit raporu” ve dayanağı belgelerle ilgili verdiği şu rapor okundu:

“Onaylı imar planlarının sınırları içinde kalan kıyı kenar çizgisinin kara yönündeki 100 metreli alanda 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu’nun uygulanmasına dair yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesinin kısmi yapılaşma tanımında belirtilen şartlar(1/1000 ölçekli mevzi imar planlarının kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik kesim içindeki imar adalarında, üzerinde yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan plan ve mevzuata uygun olarak tamamlanmış yapıların yer aldığı parsellerin sayısının) kapsamındaki kısmi yapılaşma oranının yüzde 50’den fazla olduğu anlaşıldığından, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre mevcut yapıların imar haklarına yönelik kısmi yapılaşmanın uygun olduğu kanaatine varılmıştır.”

Komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi. ÖNDER BALIKÇI
Anahtar Kelimeler: Narlı planlarına
  • Çarşamba 20 ° / 6 ° Parçalı bulutlu
  • Perşembe 23 ° / 6 ° Parçalı bulutlu
  • Cuma 26 ° / 7 ° Parçalı bulutlu