Şartlı nakdi yardım isteği

Erdek Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu.

Erdek Belediye Meclisi, Erdek Belediyesi Çevre ve Kontrol Müdürlüğü’nün isteği doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan konteyner ve araç alımı için şartlı nakdi yardım talebinde bulundu.

Çevre ve Koruma Müdürlüğü, belediye meclisinin temmuz ayı toplantısına şu yazıyı gönderdi:

 

“03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de, ‘Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik’ yayımlanarak, ödenek kullanımları hakkında, madde 7’de ilgili hükümler de belirtilmiştir. Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi amacıyla kullanılmak üzere acilen 1 adet 15 metre küplük çöp aracı, 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet arazöz aracı ve 300 adet 800 litrelik çöp konteynerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Mali imkanlarımızın yetersizliği nedeniyle temin edilemeyen bahse konu araçlar ve konteynerlerin satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması, Belediyemiz adına, yardımla ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesi, tarafımıza yardım tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınması, alınan yardımın amacı doğrultusunda kullanılması, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi ve Bakanlıkça istenen tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi adına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi(Belediye meclisinin görev ve yetkileri), (g) bendi gereği, Belediye Meclisi’nde incelenerek karar alınması arz olunur.”

NARİN VE YAĞCI’DAN RET

Oylamada, Bakanlıktan nakdi yardım istenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Oylama sırasında AK Parti’den Orhan Narin ve Mehmet Ali Yağcı, ret oyu kullandılar.

 ÖNDER BALIKÇI
Anahtar Kelimeler: Şartlı nakdi yardım isteği
  • Çarşamba 20 ° / 6 ° Parçalı bulutlu
  • Perşembe 23 ° / 6 ° Parçalı bulutlu
  • Cuma 26 ° / 7 ° Parçalı bulutlu