24 TEMMUZ İKİ MUTLU OLAYIN YILDÖNÜMÜ…
24 TEMMUZ İKİ MUTLU OLAYIN YILDÖNÜMÜ…
Tarih: 24.7.2018 02:20:36
Orhan ORGARUN (Uzaktan Gelen yakın Sesler)

                Tapu  senedimiz  Lozan çöpe  atılarak, Sevr  yürürlüğe  giriyor?

                24 Temmuz  1923 tarihinde  kabul  edilen  Lozan  Antlaşması  95 yılık  bir  sürecin  sonunda ABD  ve  AB  kıskacı altında erimeye mi  başladı?  Bu gün  gelinen noktada  ülke  küresel  politikaların güdümünde  sürüklenerek  iyice  yalnızlaşmış  ve  büyük  bir  borç  ve taahhüt bataklığına saplanarak bağımsızlığını yitirmiş bir duruma  düşürülmüştür!

                Sevr  yürürlüğe  mi  giriyor?

                İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan Romanya ve Sırp-Hırvat Slovenya arasında imzalanan Lozan Antlaşması,  ABD ve  AB  tarafından bir türlü kabul edilip karşılıklı saygı  kurallarına tabi  tutulmamış, ülkemiz  üzerinde  emperyalist  hesaplar  tarihî  süreç içerisinde hep  gündemde kalmıştır. Bugün yaşadığımız olaylar, ülkemizin “MİSAK-I  MİLLΔ  sınırlarının, üniter  yapısının etnik  ve dinsel ayrımcılık kışkırtmalarıyla dağıtılmaya çalışmasından, Kuzey  Irak´ta  kurulan sözde  Kürt Devleti eliyle Güneydoğu´ya  doğru  genişletilerek  BOP  tuzağının  hız  kazanması  ve  bölgeye   Barzani aracılığıyla BÜYÜK  İSRAİL´in  yerleştirilmesinden  başka  bir anlam  taşımamaktadır!

Uygulama ABD´nin  GOAP olarak değiştirerek Orta Asya, Güney Asya ve Kafkasya´yı içine alacak şekilde yeniden tanımlandığı  ve  1979´ da Sovyet  Ordusunun  (KIZIL  ÖRÜMCEĞİN)  durdurulması  amacıyla CIA, M16(İngiliz Dış İstihbarat  Servisi), SİS  (Pakistan  İstihbarat  Örgütü)  ile birlikte  müşterek CYCLONE/KASIRGA  OPERASYONU  örgütlenerek,  Afganistan´daki  direnişin  başlatılmış  olmasından ibarettir. Sovyetlerin  yıkılması  için kullanılan Taliban´ın  her  zaman  kontrol  altına  alınabileceğini belirten  BRZEZİNSKİ,  bölgesindeki  güç  dengesinin  ABD´nin  kazanmasının  önemli  olduğunu savunmuştur.  BOP/GOP  gibi  arayışlar, ABD  öncülüğünde  Batı´ya  sadık, sömürgeye  uygun  İslâm coğrafyası  yaratmak  olarak görülmekte  ve  “EMPERYALİST  DEMOKRASİ”yi  bölgeye  zorla  kabul ettirmeye hedeflemektedir.  Bu  nedenle Çin, Hindistan, İran ve Pakistan eksenini  kontrol  altında tutmak  gerekmektedir.  Ülkemiz  üzerinde  Doğu´da  Ermenistan  Güneydoğu´da  Kürdistan  ve Karadeniz´de  de Pontus hesapları ortaya sürülerek elde  edilmek  istenenin, bunun yolunun da “KEMALİST  TÜRK  ORDUSU” nun yıpratılarak, tırnaklarının sökülmesi, halkın güvencesiz bırakılması stratejisine  dayandığı  anlaşılmaktadır. Ordumuz  bu  tuzakları  her  defasında püskürtmekte  ve teröre  sürekli  şehit  veren  halkımız tarafından durumun anlaşılması sayesinde emperyalizmin bu hedefine  ulaşması  mümkün  olmamaktadır.  Ancak  Sevr koşullarını yaratma  çalışmaları bir  türlü gündemden  düşmüyor.

                Güneydoğu´da bölücü emperyalist terör kullanılarak siyasal çözüm dayatılmak istenmekte, meclis  çatısı altında  sözde “DEMOKRASİ” adına her  türlü  Kemalist  Ulus  Devlet  yapısına saldırılmaktadır, Kuzeydeki sözde Kürt Devleti başının fiilen tanınması dayatılmaktadır. Ilımlı İslâm Modeli  ülkemize  giydirilmek  istenmektedir!

                Sevr´in 62. Maddesi aynen: “Fırat´ın doğusunda, ileride saptanacak Ermenistan´ın güney sınırının güneyinde ve 27. Maddenin  II/2. ve 3. Fıkralarındaki  tanıma uygun olarak saptanan Suriye ve Irak ile Türkiye sınırının kuzeyinde, Kürtlerin sayıca üstün bulunduğu bölgelerin yerel özerkliğini işbu antlaşmanın  yürürlüğe  konulmasından  başlayarak  altı ay  içinde, İstanbul´da  toplanan  İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümetlerinden her birinin atadığı üç üyeden oluşan bir komisyon hazırlayacaktır” demektedir. 64. Madde ise, “Kürtler istedikleri takdirde bağımsızlıklarını Milletler Cemiyetinin onayı ile  sağlayabileceklerdir…” şeklindedir.  88.madde:  “Türkiye, öteki, Müttefik  Devletlerin  yapmış   oldukları gibi, Ermenistan´ı  özgür  ve  bağımsız  bir  devlet  olarak tanıdığını  bildirir.” 89. Maddesiyle, “Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis illeri arasındaki sınırın saptanması işini ABD Başkanının hakemliğine sunmayı,  Ermenistan´ın  denize  çıkışı ile sınıra  bitişik  bölgelerdeki  askerleri  kaldırmayı  taahhüt etmektedir” denilerek  tam  bir  kıskaca alınmaktadır!

                Bugün  Sevr´le  benzerliği  olan  çalışmalar  ve  döşenen  tuzaklar  karşısında  uyanık  olmak zorundayız!

                Bütün  bunların 2018 yılı mevcut günümüz koşullarıyla örtüştüğü düşünüldüğünde ve 10. Cumhurbaşkanı   A.  Necdet  Sezer´in  çıkartılan  4737 sayılı  Vakıflar  Yasası´nı  Lozan´ın  37. ve  45. maddesiyle  Anayasa´nın  2.ve 3. Maddeleri ‘nin ihlal edilmesi gerekçe göstererek VETO etmesi son derece  anlamlı  hale  gelmektedir!

Ülkenin zenginlikleri, varlıkları paralı Sevr´e tabi tutulmuş bütün bu emperyalist oyunların, tuzakların uygulanabilmesi  ülkenin  Ulusalcı  Güçlerinin saf dışına düşürülmesine, onurlu ve vakurlu aydınların, örgütlü  güçlerin  enterne  edilmesine  bağlı  hale  gelmiştir!

                Halkımız  bu  tuzakları, oyunları  mutlaka  ve  mutlaka  bozacak  ve  varlık  nedenimiz,  TAPU SENEDİMİZ  olan  LOZAN´ın  yırtılmasına  asla  ve  asla  imkân ve de  izin  vermeyecektir!..

                Basın  Özgürlüğü..

                24 Temmuz iki mutlu olayın yıldönümü, biri Lozan Antlaşması (1923) imzalanmasının, diğeri ise  BASIN  SANSÜRÜ´ nün  (1963)  kaldırılışının  55  yıl  dönümü.

                Aslında  ikisi de  ÖZGÜRLÜĞÜ  ve  BAĞIMSIZLIĞI simgeliyor!

                Biri  bir  ulusun  özgürce  yaşamasını,  diğeri  ise ulusu oluşturan  bireylerin  veya  onlar  adına bir kamu  görevi  yapan  gazetecilerin  özgürce  yazmalarını  güvence  altına  alıyor!

                Aslında  kamuoyu  yanlış  bir  düşünceyle,  aynen  hâkim  teminatında  olduğu  gibi,  basın özgürlüğünü  de  sanki  gazetecilere  tanınmış  bir  imtiyaz  gibi  algılanıyor.

                Nasıl Hâkim teminatı, yargılanmanın taraflarının haklarını güvence  altına  almak  için  ise, Basın Özgürlüğü de vatandaşın haber alma özgürlüğünü  teminat altına alınması için gereklidir.

                Yıllarca biz basın özgürlüğünün, düşünce ve ifade özgürlüğünün siyasal iktidarlar tarafından baskı altına alındığını  söyleye  söyleye  bu  günlere  geldik!..

                Eğer bu ülkede sadece kitap makale yazdıkları, bilimsel görüşlerini açıkladıkları için, eline silah değmemiş insanların zindanlara tıkabiliyorsak, bu ülkede basın özgürlüğünden, düşünce ve ifade , bu ülkede basın özgürlüğünden, düşünce ve ifade özgürlüğünden bahsedebilmek asla mümkün değildir.

                Basın  özgürlüğü  engellendiği  zaman,  halkın  ülkede  olup  bitenlerden  haberdar  olması   engellenmektedir. Yani vatandaşlar gerçekleri öğrenemediği zaman demokratik tercihlerini de doğru yapmaları  engellenmektedir.

                Basın özgürlüğü  kısıtlandığı  zaman  haber  alma hakkı  engellenen  vatandaşlarımız  hiç  tepki verir mi?

                Vermez.

                Bunca  gazete  TV basıldı arandı, kendi haber  alma hakları engellenen on binlerin  o  aranan binaların önünde  sessiz  tepki  toplantılarına tanık  olduk  mu?

                Hayır, mümkün  mü?

                Bana  dokunmayan  yılan bin değil  binlerce  yaşasın.

                Hâlbuki  gerçekleri  öğrenme  hakkı  elinden  alınan  vatandaşa  yılan  dokunmaya  çoktan başlamıştır  bile.

                Hayret  edilecek  bundan  evvel  ve  halihazırda da  olaylar  yaşıyoruz. Silivri cezaevinde yüzlerce gazeteci, düşün ve fikir adamı zindanlarda çürüttü ve hatta öldüler. Herkese kendi arkadaşı için acı acı ağıtlar yakıyor, kendi  arkadaşları tahliye  olduktan  sonra  diğerleri  unutuluyor.

                Kendi  haber  alma  özgürlüğü  sınırlanmasına  rağmen  buna  gerekli  olan  yerinde  tepki  vermeyen  bir  toplumun  uygar  medeni  olduğunu  söyleyebilir  miyiz?

                Bazı  meslekler  dikta  rejimlerinde  bile  en  iyi  bir  şekilde  yapabilir. Belki bu  kişiler  sadece çevresinde  olup  biten,  HIRSIZLIKTAN,  SOYGUNDAN,  SOYSUZLUKTAN   haberdar  olamamanın sıkıntısını yaşayabilirler,  ama  kendi  mesleklerini  en  iyi bir  şekilde  yapabilirler.

                Nitekim totaliter ülkelerde ünlü birçok baletler, balerinler, sinema, televizyon, tiyatro, resim sanatçıları, sporcular, mühendisler, doktorlar, bilim adamları çıkmıştır. Belki bir çırpıda bazılarının isimlerini bile çok rahatlıkla sayabiliriz.

                Ama  böyle  bir  ülkede  bir  basın  mensubunun  mesleğini  bizim  anladığımız şekilde yapabileceğini  söylemek  mümkün  müdür?

                Değildir.

                KAMUOYUNCA  GÖRÜNEN  SANSÜRÜN  TEHLİKESİ..

                Bunun için bir gazeteci, fikirlerine iştirak etsin veya etmesin, düşünce bazında en sert tartışmalara girdiği karşıt fikirdeki gazetecinin özgürlüğünü savunmak ve korumak  zorundadır! Bu  yapılan  davranış  biçimi, gazetecilik etiğinin (ahlak)  GEREĞİDİR.

                Geçmiş  yıllarda ART  Televizyonu  basılıp  aranırken,  CHP milletvekili  olarak oraya  gitmiş  ve binanın önünde  çekim  yapan TV  kameralarına  ve  gazetecilere;

                “BUGÜN  BURADA  BU  OLAYI ÇEKİMİNİ  YAPIYORSUNUZ,  AMA EĞER BUNA BUGÜN ŞU ANDA TEPKİ  VERMEZSENİZ  YARIN  SİZİN  AİT OLDUĞUNUZ  KURUMLARINIZA DA AYNI ŞEKİLDE OPERASYON YAPILIRKEN,SİZİ  ÇEKECEK  KİMSE  DE  OLMAYACAK”  demiştir!

                Olaylar  günümüzde  o  kadar  gelişti ki,  Özgürlüğü  Savunması  gereken  Basın  kendi  kendini Sansürleyerek,  Halkın  Haber  Alma  Özgürlüğünü  Kısıtlar  hale  geldi!

                Bu sergilenen durum siyasal iktidarın kendi  öz suçu değil, “ACABA NE DERLER?” kompleksinin dışa  vurumu dur.

                Burada  tek  suçlu  gazete  patronları değil, Kraldan çok  Kralcı olan Gazete  Yöneticileridir!

                Sayın kıymetli okurlarım, ben  şahsen hiçbir gazete patronun telefon açıp ta TV veya gazete yöneticisine  şu  gazeteyi  görmeyin,  buna  şu  şekilde  atıf  yapmayın  diyeceğine  asla  ve  asla inanmıyorum .

                Sansürün  en  tehlikelisi  olan, “BASININ  KENDİ  KENDİNİ  SANSÜR  ETMESİ´ dir!..

Anahtar Kelimeler: TEMMUZ, MUTLU, OLAYIN, YILDÖNÜMÜ
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR… (22 Şubat 2019 - Cuma)
BUGÜN… (21 Şubat 2019 - Perşembe)
SUÇSUZ ARIYORSAK YOK! İLKE ARIYORSAK, YOK! (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
BUGÜN… (17 Şubat 2019 - Pazar)
YABANCILARIN KANATLARI ALTINA GİRME… (16 Şubat 2019 - Cumartesi)
PARMAĞA TAKILIP KALANLAR… (15 Şubat 2019 - Cuma)
BUGÜN… (13 Şubat 2019 - Çarşamba)
BUGÜN… (12 Şubat 2019 - Salı)
NEYSE BUNDAN SONRASINA BAKALIM… (11 Şubat 2019 - Pazartesi)
BUGÜN… (09 Şubat 2019 - Cumartesi)
KİM YÜRÜTÜYOR? (08 Şubat 2019 - Cuma)
ŞAŞIRDIK MI? (07 Şubat 2019 - Perşembe)
ŞERİATI GETİREN YUNAN… (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
GEL DE BUNU YUNAN´A ANLAT! (05 Şubat 2019 - Salı)
ORTAK PAYDA BORÇLU OLMAK… (04 Şubat 2019 - Pazartesi)
HAYAT ANLAMINI YİTİRİYOR… (03 Şubat 2019 - Pazar)
VATAN HER YERSE… (01 Şubat 2019 - Cuma)
BİLİN Kİ KAVGA BÜYÜYORDUR… (31 Ocak 2019 - Perşembe)
TÜRKLÜK BİR ŞEMSİYEDİR… (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
TÜRK POLİSİ… (29 Ocak 2019 - Salı)
BİR KURAL VARDIR! (26 Ocak 2019 - Cumartesi)
HAZRET-İ ALİ (r.a.)… (24 Ocak 2019 - Perşembe)
KİM KİMİN, NEYİN PEŞİNDE? (22 Ocak 2019 - Salı)
ABD´YE EL UZATANLAR… (19 Ocak 2019 - Cumartesi)
ALLAH, HER ŞEYDEN HABERİ VARDIR (18 Ocak 2019 - Cuma)
15 TEMMUZ FELAKETİNİ GETİRENLER MALUM… (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
İNSANLARIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI… (15 Ocak 2019 - Salı)
İTİRAZI OLANLARI DİNLERİM… (10 Ocak 2019 - Perşembe)
ASGARİ ÜCRETİN GERÇEK ANLAMI… (03 Ocak 2019 - Perşembe)
KÂĞIT DEMEK… (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
BİLMEM DOĞRU MU SÖYLÜYORUM? (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
SİZİN UFKUNUZ GERÇEK İTİKADINIZ NEDİR ? (29 Aralık 2018 - Cumartesi)
NE OLDU DA SİZLER, BİZLER SUSTUK… (28 Aralık 2018 - Cuma)
1963 YILI KANLI NOELİ… (25 Aralık 2018 - Salı)
ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT SİYASET YARIŞI… (24 Aralık 2018 - Pazartesi)
“BENDENDİR, DEĞİLDİR”… (23 Aralık 2018 - Pazar)
KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM… (22 Aralık 2018 - Cumartesi)
FIRAT KALKANI HAREKÂTI… (20 Aralık 2018 - Perşembe)
ORTADOĞU BİR BATAKLIKTIR… (19 Aralık 2018 - Çarşamba)
HADİ ŞUNU AÇIK YÜREKLİLİKLE KONUŞALIM MI? (17 Aralık 2018 - Pazartesi)
YANLIŞ HAYAT DOĞRU YAŞANMAZ... (16 Aralık 2018 - Pazar)
KÖTÜLERİN İDARESİ DE KÖTÜ OLUR!.. (15 Aralık 2018 - Cumartesi)
BUGÜN ADI FETÖ OLUR YARIN BAŞKA BİR ŞEY… (13 Aralık 2018 - Perşembe)
EN ÖNEMLİ İLKE LÂİKLİKTİR… (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
HAÇ VE HİLAL´İN SAVAŞINDA… (09 Aralık 2018 - Pazar)
NE YAPMALARI LAZIM? (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ… (03 Aralık 2018 - Pazartesi)
KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ HANİ NEREDE? (29 Kasım 2018 - Perşembe)
TÜRK MUCİZESİ… (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
DİNSİZ SAYDIKLARI… (25 Kasım 2018 - Pazar)
ATATÜRKÇÜ NURSEN ÖĞRETMEN… (24 Kasım 2018 - Cumartesi)
ÇOK ŞEYLER KAYBETTİK ÇOOOK! (15 Kasım 2018 - Perşembe)
ANDIMIZ ÜLKEMİZİN MİLLİ DAVASIDIR… (12 Kasım 2018 - Pazartesi)
MİLLİ GÜÇ UNSURLARI ŞUNLARDIR… (11 Kasım 2018 - Pazar)
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE 10 KASIM… (10 Kasım 2018 - Cumartesi)
BU NEDEN YAPILMIYOR? (08 Kasım 2018 - Perşembe)
NASIL OLUYOR DA BÖYLE OLUYOR… (04 Kasım 2018 - Pazar)
RUHUN ŞAD OLSUN EY ATATÜRK! (02 Kasım 2018 - Cuma)
29 EKİM KUTLAMALARI UNUTTURULMUŞTUR… (29 Ekim 2018 - Pazartesi)
CEMAL KAŞIKÇI´NIN İNFAZI !.. (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
YAZIK DEĞİL Mİ? (20 Ekim 2018 - Cumartesi)
ATATÜRK´ÜN VASİYETNAMESİ… (18 Ekim 2018 - Perşembe)
SAKIN BU OLAYI KİMSEYE ANLATMA! (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
MUSTAFA SABRİ VATAN HAİNİDİR… (14 Ekim 2018 - Pazar)
TÜRKLER HEP ÖTEKİDİR, YABANCIDIR!.. (11 Ekim 2018 - Perşembe)
KUDÜS YÜCE İSLÂM İÇİN DE KUTSALDIR… (10 Ekim 2018 - Çarşamba)
FİLİSTİN´DE YAŞANAN SOYKIRIM… (09 Ekim 2018 - Salı)
HAYAT BÖYLE DEĞİL MİDİR? (03 Ekim 2018 - Çarşamba)
SEFUERDİ YAHUDİLERİ VE KÜRTLER… (30 Eylül 2018 - Pazar)
HERKES KENDİ KİTABINI OKUMALI! (28 Eylül 2018 - Cuma)
İSRAİL ASLA BARIŞ YAPMAZ, YAPAMAZ!.. (26 Eylül 2018 - Çarşamba)
EĞİTİM HER ŞEYİN BAŞI… (24 Eylül 2018 - Pazartesi)
İSRAİL ASLA BARIŞ YAPMAZ, YAPAMAZ!.. (23 Eylül 2018 - Pazar)
MİLLİ HAKİMİYET BAŞKA BİR KONUDUR… (20 Eylül 2018 - Perşembe)
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN… (19 Eylül 2018 - Çarşamba)
REHBERİMİZ ATATÜRK´TÜR… (18 Eylül 2018 - Salı)
YAHU BU NASIL AKIL NASIL İZAN… (13 Eylül 2018 - Perşembe)
KİM SİZİ KANDIRDI? KİM SİZİ ALDATTI? (12 Eylül 2018 - Çarşamba)
ASLEN DENKLEM ÇOK BASİT… (11 Eylül 2018 - Salı)
ANADOLU KITASININ ÇİLEKEŞ İNSANLARI… (06 Eylül 2018 - Perşembe)
KAOSUN DA BARIŞIN DA ANAHTARI OLAN BÖLGELER… (05 Eylül 2018 - Çarşamba)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI (1922)… (30 Ağustos 2018 - Perşembe)
DÜŞMANI OLMAYAN İDEOLOJİ TAŞIYAMAZ… (27 Ağustos 2018 - Pazartesi)
ZAFER AYI AĞUSTOS… (26 Ağustos 2018 - Pazar)
HUKUK DEVLETİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞI… (22 Ağustos 2018 - Çarşamba)
AB TÜRKİYE´YE KARŞI İKİ YÜZÜ… (21 Ağustos 2018 - Salı)
ASLIMIZDAN KOPAMAYIZ… (19 Ağustos 2018 - Pazar)
OSMANLI TARİHİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL (18 Ağustos 2018 - Cumartesi)
OSMANLI´ YI, CEHALET VE YOBAZLIK BATIRDI!.. (15 Ağustos 2018 - Çarşamba)
NİHAYETİNDE HEP AYNI YERE GELİYORUZ… (12 Ağustos 2018 - Pazar)
İNSAN DOĞDUĞUNDA KİŞİLİK SAHİBİDİR… (09 Ağustos 2018 - Perşembe)
ÜLKEMİZDE KURUMLAR ÜSTÜ BİR GÜÇ… (04 Ağustos 2018 - Cumartesi)
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (28 TEMMUZ 1914-1918 (28 Temmuz 2018 - Cumartesi)
ANAYASA´MIZDAKİ VATANDAŞLIK TANIMI… (26 Temmuz 2018 - Perşembe)
İDEAL OLAN TEK İNSANİ BİÇİM VARDIR… (25 Temmuz 2018 - Çarşamba)
ÇOK MERAK EDİYORUM! (23 Temmuz 2018 - Pazartesi)
ARKADAŞ, BURASI TÜRKİYEDİR… (22 Temmuz 2018 - Pazar)
GÜLDÜRMEYİN ADAMI… (16 Temmuz 2018 - Pazartesi)
BİZİM, SİZİM, BİZİM!.. (15 Temmuz 2018 - Pazar)
İKİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ ÖYKÜ… (14 Temmuz 2018 - Cumartesi)
İSLÂM MİLLİYETİNE ÖNEM VERMELİYİZ… (12 Temmuz 2018 - Perşembe)
TOPLUMLAR,SİYASİ SİSTEMLERDEN NE BEKLERLER? (11 Temmuz 2018 - Çarşamba)
TÜRKİYENİN MAYASI… (10 Temmuz 2018 - Salı)
TÜRK MİLLETİ BİR OYNAMAYA BAŞLARSA!.. (09 Temmuz 2018 - Pazartesi)
TOPRAK İÇİN, ANADIR DEDİK… (07 Temmuz 2018 - Cumartesi)
ZORBALIĞIN TEMEL İLKESİ KORKUDUR… (03 Temmuz 2018 - Salı)
KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMI… (01 Temmuz 2018 - Pazar)
NE HALLERE KALDIK! (29 Haziran 2018 - Cuma)
VAHHABİLİKTEN, ILIMLI İSLAM´A GEÇTİLER… (28 Haziran 2018 - Perşembe)
ORTAK KİMLİK… (27 Haziran 2018 - Çarşamba)
KOSKOCA AĞA YALAN SÖYLEYECEK DEĞİL YA! (25 Haziran 2018 - Pazartesi)
İÇİ ACIYANLARA, CANI SIKILANLARA!.. (24 Haziran 2018 - Pazar)
YAHU! BU NASIL OLUR? (21 Haziran 2018 - Perşembe)
3 (Y) İLE MÜCADELE MESELESİ… (20 Haziran 2018 - Çarşamba)
SEBEBİ BELLİ: EMANET EHLİNDE DEĞİL… (19 Haziran 2018 - Salı)
SONUÇ MU, SÖZDE MECLİS, SÖZDE DEMOKRASİ… (16 Haziran 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMI… (15 Haziran 2018 - Cuma)
“ ÜÇ A “ VE “ ÜÇ U “ NUN ANLAMI… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
DEMOKRASİ ŞÖYLE ANLATILIYOR… (13 Haziran 2018 - Çarşamba)
TOPRAK BAYRAMI ( 11 HAZİRAN 1945)… (11 Haziran 2018 - Pazartesi)
KADİR GECESİ… (10 Haziran 2018 - Pazar)
ALLAH, HER ŞEYDEN HABERİ VARDIR… (09 Haziran 2018 - Cumartesi)
EKONOMİNİN İÇİNE ETTİLER… (08 Haziran 2018 - Cuma)
TENKİT… (07 Haziran 2018 - Perşembe)
ELİN PARASIYLA YAŞIYORUZ… (05 Haziran 2018 - Salı)
KİM BU İŞBİRLİKÇİLER? (03 Haziran 2018 - Pazar)
KRAL ÇIPLAK SAYIN MİLLETİM… (02 Haziran 2018 - Cumartesi)
TÜRKİYE´DE YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ!.. (31 Mayıs 2018 - Perşembe)
VATANIN HER TOPRAĞI EKİLİP BİÇİLMELİ… (30 Mayıs 2018 - Çarşamba)
HİÇBİR ÖNLEM YOK! (29 Mayıs 2018 - Salı)
GERÇEK AYDINLARIMIZ YOK MU? (26 Mayıs 2018 - Cumartesi)
ÜLKEYİ SEVMEK NE DEMEK? (24 Mayıs 2018 - Perşembe)
TÜRKİYE YOLGEÇEN HANINA DÖNDÜ… (23 Mayıs 2018 - Çarşamba)
OMURGASIZ TOPLUM HALİNE GELDİK… (18 Mayıs 2018 - Cuma)
MISAK-I İKTİSADÎ… (13 Mayıs 2018 - Pazar)
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ… (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
RAMAZAN´IN HABERCİSİ BERAT KANDİLİ… (30 Nisan 2018 - Pazartesi)
GÖREVDİR, ONURDUR, BİLİNÇTİR… (29 Nisan 2018 - Pazar)
TEVRAT´A GÖRE (PESAH, HAMURSUZ) BAYRAMI… (16 Nisan 2018 - Pazartesi)
MİRAC KANDİLİ VE GECESİ… (14 Nisan 2018 - Cumartesi)
POLİS KİMİN HİZMETİNDE OLMALIDIR? (12 Nisan 2018 - Perşembe)
TOPLUM İDARESİ… (03 Nisan 2018 - Salı)
ÜLKENİN TEK DERDİ İSTİKLAL MARŞI MI? (29 Mart 2018 - Perşembe)
İSLÂMDA TÜRK MİLLETİ… (16 Mart 2018 - Cuma)
BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLAL MARŞIMIZ (13 Mart 2018 - Salı)
ANAHTAR SORU: BARIŞ İSTEMEK SUÇ MU? (28 Şubat 2018 - Çarşamba)
ÜLKE BEKASI MI, PARTİ BEKASI MI? (24 Şubat 2018 - Cumartesi)
İNSAN KAHVALTIDA NE OKUYORSA ODUR… (12 Şubat 2018 - Pazartesi)
MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ… (02 Şubat 2018 - Cuma)
BAŞKA ÇAREMİZ YOK. (22 Ocak 2018 - Pazartesi)
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER (KHK) (16 Ocak 2018 - Salı)
ANLADIN MI NE DEDİK ?.. (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
İSLÂM AHLÂKI… (12 Ocak 2018 - Cuma)
MEDYA ÖZÜ İTİBARİ İLE… (10 Ocak 2018 - Çarşamba)
MEDENİYET ŞEHİR DEMEKTİR… (06 Ocak 2018 - Cumartesi)
Milli gelir yüzde 11.1 arttı mı? (02 Ocak 2018 - Salı)
2017 YIL SONU MUHASEBE KAYDI… (01 Ocak 2018 - Pazartesi)
HEM ALLAH´A, HEM PARAYA TAPAMAZSINIZ! (29 Aralık 2017 - Cuma)
BU MİLLET ŞU ANDA TEPKİSİZ AMA! (25 Aralık 2017 - Pazartesi)
ATATÜRK NE DEMİŞSE TERSİNİ YAPTIK (19 Aralık 2017 - Salı)
GÜÇLÜ DEVLET NASIL OLUNUR? (17 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAM´I NASIL YIKABİLİRİZ? (15 Aralık 2017 - Cuma)
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ… (10 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAMDA KADIN HAKLARI… (08 Aralık 2017 - Cuma)
PARANIN KOKUSU YOKTUR … (04 Aralık 2017 - Pazartesi)
SAYGIYA LÂYIK OLAN DÖRTLER (01 Aralık 2017 - Cuma)
VELÂDET (MEVLİD) KANDİLİ… (29 Kasım 2017 - Çarşamba)
YAŞADIĞIMIZ TÜM ÇÖZÜMSÜZLÜK… (27 Kasım 2017 - Pazartesi)
KASIM AYININ SON GÜNLERİNDE (25 Kasım 2017 - Cumartesi)
ÖĞRETMENE SAYGI GÜNÜ… (24 Kasım 2017 - Cuma)
MİLLET-DEVLET VE İNSAN HAKLARI… (23 Kasım 2017 - Perşembe)
“ABD DOLARIDIR, ABD DOLARIDIR“ … (21 Kasım 2017 - Salı)
İKİ ŞAİR İKİ ŞİİR … (20 Kasım 2017 - Pazartesi)
HEM EVET, HEM DE HAYIR CEPHESİ… (18 Kasım 2017 - Cumartesi)
BAŞBAKANLIK KURUMU… (12 Kasım 2017 - Pazar)
FETÖ NE YAPTI? (04 Kasım 2017 - Cumartesi)
HAZRETİ ÖMER B. HATTAB (r.a) … (03 Kasım 2017 - Cuma)
Atatürk ne yaptı ? (27 Ekim 2017 - Cuma)
NE ÇABUK UNUTTUNUZ YAŞANAN VAHŞETİ? (26 Ekim 2017 - Perşembe)
BİZİM DEVLET GELENEĞİMİZ BU ! (11 Ekim 2017 - Çarşamba)
DEMOKRASİ İÇİN (08 Ekim 2017 - Pazar)
4. EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
AYDINLAR TOPLUMSAL UMUDUN KAYNAKLARIDIR… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
TÜRK MİLLETİ DİNDAR OLMALIDIR… (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
ASLA O YARIN O OLMAYACAK… (09 Ağustos 2017 - Çarşamba)
HANİ DİLE KOLAY 94 YIL DENİR YA (08 Nisan 2017 - Cumartesi)
TÜRKİYE NASIL GÜÇLÜ OLUR! (03 Nisan 2017 - Pazartesi)
AKP HÜKUMETİ NE YAPMAK İSTİYOR… (21 Ocak 2017 - Cumartesi)
ORHAN UMUTLUDUR YARININDAN… (18 Ocak 2017 - Çarşamba)
BU HESABI YAPMAK ZORUNDAYIZ (06 Ocak 2017 - Cuma)
BU YURDUMU YİYENLER VAR… (02 Ocak 2017 - Pazartesi)
DEVLETİ ELE GEÇİRME PLANININ DETAYLARI (29 Aralık 2016 - Perşembe)
VATAN HAİNLİĞİNDEN VAZGEÇİN… (27 Aralık 2016 - Salı)
KİMİ KİMDEN AYIRIRSIN… (24 Aralık 2016 - Cumartesi)
NE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEN O OLURSUN… (17 Aralık 2016 - Cumartesi)
NİYE?! NİYE?! NİYE?! (14 Aralık 2016 - Çarşamba)
DOLAR GELİR… (10 Aralık 2016 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (09 Aralık 2016 - Cuma)
HABERİN VAR MI? (07 Aralık 2016 - Çarşamba)
BU KADAR KARAMSAR OLMAMAK LAZIM… (01 Aralık 2016 - Perşembe)
TERÖRÜN ESAS ADI SEVR´DİR, MONDROS´TUR… (28 Kasım 2016 - Pazartesi)
MİLLET OLMANIN GEREKLERİ VARDIR... (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
Hal ve gidiş umut verici değil (27 Ekim 2016 - Perşembe)
YENİ BİR ATATÜRK BULAMAYIZ... (01 Ekim 2016 - Cumartesi)
´DEVLET MALI DENİZ (07 Haziran 2016 - Salı)
MİLLİ GÜÇLERLE ATATÜRK´TE BULUŞALIM… (02 Haziran 2016 - Perşembe)
Emaneti Ehline Vermek (2) (28 Mayıs 2016 - Cumartesi)
Emaneti Ehline Vermek (1) (27 Mayıs 2016 - Cuma)
AYAĞINIZI DENK ALIN, BURASI KİMİN ÜLKESİ? (19 Mayıs 2016 - Perşembe)
KARAKARDANADAM, E.. Rİ.. YE.. CEK.. SİN. (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Sen ey! (05 Mayıs 2016 - Perşembe)
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ… (01 Mayıs 2016 - Pazar)
DEMOKRASİ İLE BASIN.. (30 Nisan 2016 - Cumartesi)
AVRUPANIN TARİH AMACI (23 Nisan 2016 - Cumartesi)
KORKMA, ÇÖZÜM VAR! (22 Nisan 2016 - Cuma)
Şehit.. (20 Şubat 2016 - Cumartesi)
Vatanımıza Sahip Çıkalım… (19 Şubat 2016 - Cuma)
EDEB YA SÖZÜM ONA ÜSDATLAR… (05 Şubat 2016 - Cuma)
ZULÜM, ZALİM… (09 Ocak 2016 - Cumartesi)
İŞTE EY MİLLET ve İDARECİLER! (05 Ocak 2016 - Salı)
TÜRKİYENİN SİYASİ SİTEMİ TIKANMIŞTIR… (17 Aralık 2015 - Perşembe)
RUSYANIN ÖZEL POLİTİKASI (15 Aralık 2015 - Salı)
SICAK PARA… (14 Aralık 2015 - Pazartesi)
CHP´YE NASIL SAHİP ÇIKABİLİRİZ? (10 Aralık 2015 - Perşembe)
YAŞAMIN ANLAMI… (12 Kasım 2015 - Perşembe)
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DIŞLANIRSA… (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
HALKIN EKMEĞİ (15 Ekim 2015 - Perşembe)
BANDIRMANIN KALBİ, SON KURŞUN ANITI… (17 Eylül 2015 - Perşembe)
TARİHİN OBJESİNE UYGUNLUK DERECESİ (14 Eylül 2015 - Pazartesi)
TERÖRÜ LANETLİYORUZ (11 Eylül 2015 - Cuma)
23 NİSAN 1923 CUMA GÜNÜ (10 Eylül 2015 - Perşembe)
ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM. (07 Eylül 2015 - Pazartesi)
ASKER KOMUTANI GÖRECEK BAŞINDA… (03 Eylül 2015 - Perşembe)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE İMAN… (30 Ağustos 2015 - Pazar)
YENİDEN MANEVİYATA DÖNÜŞ… (21 Ağustos 2015 - Cuma)
VATANDAŞIN DEVLETE HİTABESİ … (13 Ağustos 2015 - Perşembe)
RAMAZANIN ARDINDAN… (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI… (17 Temmuz 2015 - Cuma)
BAYRAM SEVİNÇ GÜNÜ DEMEKTİR… (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİ VE FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
DOLU DOLU GEÇEN 99 YILDAN ARTA 9 ŞEY. (10 Temmuz 2015 - Cuma)
ZAMAN VE ZAMANIN DEĞERİ… (09 Temmuz 2015 - Perşembe)
TARİH: 4 TEMMUZ, 2003 (ÇUVAL OLAYI)… (26 Haziran 2015 - Cuma)
İSLAMIN UYUŞTURUCUYA BAKIŞI… (21 Haziran 2015 - Pazar)
MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI OLAN CUMA GÜNÜ… (18 Haziran 2015 - Perşembe)
VERGİ (16 Haziran 2015 - Salı)
MİLLİ İRADE… (10 Haziran 2015 - Çarşamba)
ADAMCIKLAŞMAYANLARA ÇOK ÇOK SELAM OLSUN!.. (08 Haziran 2015 - Pazartesi)
TÜRKİYE HARİTASINDA HATAY VE İSKENDERUN!.. (06 Haziran 2015 - Cumartesi)
FAŞİZM BARIŞI DÜŞÜNMEZ, SAVAŞÇIDIR!... (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
İLK PUTA TAPAN KAVİM! (02 Haziran 2015 - Salı)
HER ÜLKENİN BİR SEMBOLÜ VARDIR… (21 Mayıs 2015 - Perşembe)
TARAFINI BELLİ ETMEK (18 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Peygamber Ocağı. (15 Mayıs 2015 - Cuma)
TÜRKLÜK ve VATANDAŞLIK… (14 Mayıs 2015 - Perşembe)
VATAN-BAYRAK-İSTİKLAL VE MEHMETÇİK… (13 Mayıs 2015 - Çarşamba)
VATANDAŞ OLARAK İNSAN… (12 Mayıs 2015 - Salı)
Trafik Kuralları… (02 Mayıs 2015 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (01 Ocak 0001 - Pazartesi)
Sayfa:
DOLAR
5.3141
EURO
6.0263
Reklamlar

/resimler/2018-9/26/1034213116671.jpg

/resimler/2018-9/30/1528469501556.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Balikesir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:20 13:21 15:46 18:04 19:35
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Bal her ağıza tatlılık verir

Mevlana
1917 Yılbaşının 1 Ocak?a alınması.
1918 Bayburt ve Ahlat`ın kurtuluşu.
2006 Fırtına
-Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. -Kadınlar erkeklere oranla 2 kat fazla göz kırpar.(Çok yalan söyledikleri için olmasın) -İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir. -Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır. (Bir rivayete görede gözleri açık hapşırı

İlginç Bilgiler 2