ADALET; İNSANI MAĞDUR ETMEZ, MAMUR EDER… ADALET..
ADALET; İNSANI MAĞDUR ETMEZ, MAMUR EDER… ADALET..
Tarih: 26.5.2016 12:28:05
Orhan ORGARUN (Uzaktan Gelen yakın Sesler)

ADALETİN KAYNAĞI Allah´tır. Biz kullar adaletin ve demek olduğunu ancak O´ndan öğrenebiliriz. Sonsuz adalet ve merhamet sahibi olan Rabbimiz ´in yarattığı her olay, verdiği her hüküm insanlar için en hayırlı ve en güzel olan değil midir? Olumsuz gibi görünen hadiselerde bile hayır, güzellik ve hikmet vardır. Allah Teâlâ bu gerçeği bir ayetinde şöyle bildirir: “ … Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz bir şey de sizin için şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz” (Bakara Suresi. Ayet: 216)

            Allah Teâlâ şunu emretmektedir:

            “Hükmettiğin zaman onlar arasında adalete hükmet. Şüphesiz Allah adil davrananları sever” (Maide Suresi. Ayet:42)

            “Ey iman edenler! Bir millete olan öfkeniz, sizi adaletten alıkoymasın. Adil olunuz!” (maide Suresi. Ayet: 8).

            Adaleti Ayakta Tutmak..

Cenabı-ı Hak Müslümanlara, karşısındaki herkese ilme ve adalete uygun davranmaları emretmiştir. İlahi hüküm şudur:

            “Ey iman edenler! Adaleti titizlikçe ayakta tutan, kendiniz, anne babanız ve akrabalarınız aleyhinde olsa da Allah için şahitlik eden kimseler olun.

            (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, Fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez) yakut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır” (Nisa Suresi. Ayet:135).

            Hak verilirken uzak-yakın, dost-düşman, zengin-fakir, amir-memur, paşa- köle ayrımı yapılmaz. Cenab-ı Hakk´ın ölçüsüne göre ki neyi hak etmişse o kendisine verilmelidir.

            Adil insan, haksız ise kendi nefsini bile mahkûm eder, o, oğlunu, kızını, damadını gelinini kayırma derdine düşmez. Parayı veya sopayı görünce hükmünü değiştirmez.

            Hak Adalet Ölçüleri Nerededir?

            Hak ve adalet ölçüleri Peygamberimiz (S.A.V) dedir.

            Hz. Muhammed Cenabı-ı Hakk´ın elçisidir, onun elçisi olarak Cenabı-ı Haktan kendisine Cebrail (A.S) vasıtasıyla indirip bize tebliği ettiği bu Kur´an-ı Azimüş-şan Allah´ın kitabıdır ve bu kitapta Allah´ın bize bildirdiği Hak ve adalet ölçüleri, insanlığın saadetinin temel esasları vardır.

            Müslümanların (Müslüman) kelimesiyle isimlendirilmesi bizzat Cenabı-ı Hakk´ın Kur´an-ı Keriminde zikrettiği bir husustur. Rabbimiz şöyle buyuruyor:

            “… O, (ALLAH) gerek daha önce (gelmiş kitaplarda) gerekirse bunda (Kur´an´da ) size “Müslümanlar” adını verdi…” (Hak Suresi. Ayet:78).

            Nitekim Cenabı-ı Hak Kur´an-ı Kerim´de “Biz hiç Müslümanlarda (O) mücrimleri bir tutamıyız. “ (Kalem Suresi. Ayet:35) buyurmaktadır.

            Peki, kimdir mücrimler?

            Mücrimler: NEFSİNDE ESİR OLANLARDIR! Nifaka ve küfre düşenlerdir. Müslümanlık yolunda yürümeyenlerdir.

            Sonuç olarak Hak ve adalet ölçülerini Rabbimiz Peygamberimiz (S.A.V)´e bildirmiştir. Bu ölçülerin tamamı Kur´an-ı Kerim´dedir.

            Kur´an ise: “… O, (Kur´an) muttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.” (Bakara Suresi. Ayet: 2)

            Kim Kur´an yolundan ayrılırsa zalim ve mücrim olur.

            İslam Tarihinden Bir Adalet ve Merhamet Numunesi.. 

            Haçlı Batı tarihi vahşet ve katliamlarla dolu iken İslam ve Türk tarihi merhamet ve adalet örnekleri ile doludur.

            İlk haçlı seferinde yaklaşık 500 yıl önce hazret-i Ömer- radiyallahu anh- Efendimiz Kudüs´ü Sulh yoluyla fethettiği zaman, Şer´i hükümler gereğince bölgede yaşayan halka inanç ve ibadet hakkı tanımış; bunu teyit için şu ahitnameyi yazmıştır.

            “Rahman ve Rahim olan Allah´ın Adıyla,

            Bu sözleşme, Müminlerin emiri ve Allah´ın kulu Ömer tarafından ilya (Kudüs) halkına verilmiş bir emandır. Onların canları, mallarına, kiliselerine, haçlarına, birleşik ve göçebe olan bütün fertlerine verilmiş bir teminattır. Onların kiliseleri mesken yapılmayacak ve yıkılmayacak ve kısmen dahi olsa işgal edilmeyecektir. İçindeki kutsal eşyaya dokunulmayacaktır. Mallarına el sürülmeyecektir. Kimse dini inançlarından dolayı zorlanmayacak kendisine asla zarar gelmeyecek ve yurtlarına Yahudiler iskan olunmayacaktır. Buna karşılık onlarda cizye vereceklerdir. Bunlardan kim yurdunu terk etmek isterse, gideceği yere kadar mal ve can emniyeti sağlanacaktır. Bu Allah´ın Resulünün halifelerin ve müminlerin Kudüs halkına verdiği eman ahdidir,  vermekte mükellef oldukları Cizyeyi ödedikleri müddetçe geçerlidir.

            Şahitler: Halit bin velid, Amr bin As, Abdurrahman bin AVF ve Muaviye bin Ebi Süfyan.” (Sahaflar Şeyhi- zade Es ´ad Efendi, “ Tarih´i ES ´ad”, S448-449.)

            Adalet; İnsanı Mağdur Etmez, Mamur Eder..

            Mekke´nin Fethi sırasında soylu bir kadın suç işlemiş ve cezaya mahkûm olmuştu. Bu kadının affedilmesi için yakınları, Hz. Peygamberin (S.A.V) sevdiği bir kişi olan Usame´ni aracı kıldılar üşeme Peygamberimizle konuştu ve şu cevabı aldı:

            “Üsame! Semi, Allah´ın koymuş olduğu herhangi bir cezanın uygulamaması için aracılık yapar görmeyeyim. Şüphesiz, sizden önceki milletlerin helak olmasının başlıca sebeplerinden biri, içlerinde soylu bir suç işlediğinde onu affetmeleri, zayıf ve fakir biri suç işlediğinde ise ona ceza uygulamalarıdır. Allah´a yemin ederim ki suçlu Hz Muhammed´in kızı Fatma da olsa da cezalandırırdım” (Buhari)

            Adalet; insanı mağdur etmez, mamur eder. Ağlatmaz, bilakis yüz ağartır. Herkese eşit uzaklıktadır, hakkaniyeti temsil eder.

            Adalet Ve Tevazu..

            Emevi halifelerin büyüdüğü Ömer B. Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Gece çalışmalarında aynı işleri tahsis ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleri ile ilgili notlar yazarken kullanırdı. Halife, birden fazla gömleği olmayan, varlıksız biriydi.

            Yakınlarından birisi Ömer B. Abdülaziz´e bir elma hediye göndermişti. O da elmayı biraz kokladıktan sonra sahibine geri gönderdi. Elmayı geri götüren görevliye şöyle dedi:

            Ona de ki, elma yerini bulmuştur. Fakat görevli itiraz edecek oldu:

            Ey müminlerin başkanı! Rasülullah (S.A.V)  hediye kabul ederdi. Bu elmayı gönderen de senin yakınlarındandır.

Halife cevap verdi:

            Evet, ama Rasulullah (S.A.V)´ e verilen hediye idi. Ama bize verilen hediyeler rüşvet olur.

            İki buçuk yıllık halifelik döneminde İslam âleminde adaleti hâkim kılmıştı. Büyük dedesi Hz. Ömer (r.a) gibi adalet ve basiret sahibiydi. Henüz kırk yaşlarında iken onu çekemeyenler tarafından bir dinar altın para karşılığında hizmetçisi eliyle zehirlemişti. Hizmetçisi suçunu itiraf ettiğinde, Ömer B. Abdülaziz, paraları adamdan alarak devlet hazinesine koymuş, kendisini serbest bırakmış, öldürülmekten kurtulması için kaçmasını söylemişti.

            Adaletli Davranmak..

            Sevban (R.A.) rivayet ediyor: Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdular:

            “Her kim o kişinin başına geçer, ve onların sevmedikleri veyahut başladıkları bir şey ile hükmederse, (hesap) gününde elleri bağlanmış (kelepçelenmiş) olarak getirilir. Eğer (bunların içerisinde) adalet yapar, rüşvet almazsa, Allah (CC.) onu kurtarır, bağını çözer. Eğer Allah´ın (CC.) hükmettiğinden başka, bir hüküm ile hükmeder, rüşvet alır ve taraf tutarsa, sel eli, sağ eline bağlanır. Sonra tabanına beş yüz yıl ulaşamayacağı kadar derin olan, cehenneme atılır.

            “Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.”

Anatolia France

            “Aptallar, akılılardan pek az şey öğrenirler, ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.” Cato

            “Zayıfların haklarını korumak için konuşmayanlar, tutsaklardır.” Lowell

            “Üç huy kimde bulunursa, onun zararınadır:

1-    Sözünde durmamak,

2-    Hile yapmak,

3-    Zulmetmek. (Hazret-i Ebu Bekir “Radiyallahü anh”)

Kur´an Ne Diyor?

            Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarına da? “ (Bakara Suresi. Ayet:77).

            Günün Duası..

            Rabbim! Beni gerçeğe eriştir, beni zulümden uzak tut, korkuyu benden uzak et!

Anahtar Kelimeler: ADALET, İNSANI, MAĞDUR, ETMEZ, MAMUR, EDER, ADALET
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
GERÇEK AYDINLARIMIZ YOK MU? (26 Mayıs 2018 - Cumartesi)
ÜLKEYİ SEVMEK NE DEMEK? (24 Mayıs 2018 - Perşembe)
TÜRKİYE YOLGEÇEN HANINA DÖNDÜ… (23 Mayıs 2018 - Çarşamba)
OMURGASIZ TOPLUM HALİNE GELDİK… (18 Mayıs 2018 - Cuma)
MISAK-I İKTİSADÎ… (13 Mayıs 2018 - Pazar)
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ… (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
RAMAZAN´IN HABERCİSİ BERAT KANDİLİ… (30 Nisan 2018 - Pazartesi)
GÖREVDİR, ONURDUR, BİLİNÇTİR… (29 Nisan 2018 - Pazar)
TEVRAT´A GÖRE (PESAH, HAMURSUZ) BAYRAMI… (16 Nisan 2018 - Pazartesi)
MİRAC KANDİLİ VE GECESİ… (14 Nisan 2018 - Cumartesi)
POLİS KİMİN HİZMETİNDE OLMALIDIR? (12 Nisan 2018 - Perşembe)
TOPLUM İDARESİ… (03 Nisan 2018 - Salı)
ÜLKENİN TEK DERDİ İSTİKLAL MARŞI MI? (29 Mart 2018 - Perşembe)
İSLÂMDA TÜRK MİLLETİ… (16 Mart 2018 - Cuma)
BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLAL MARŞIMIZ (13 Mart 2018 - Salı)
ANAHTAR SORU: BARIŞ İSTEMEK SUÇ MU? (28 Şubat 2018 - Çarşamba)
ÜLKE BEKASI MI, PARTİ BEKASI MI? (24 Şubat 2018 - Cumartesi)
İNSAN KAHVALTIDA NE OKUYORSA ODUR… (12 Şubat 2018 - Pazartesi)
MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ… (02 Şubat 2018 - Cuma)
BAŞKA ÇAREMİZ YOK. (22 Ocak 2018 - Pazartesi)
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER (KHK) (16 Ocak 2018 - Salı)
ANLADIN MI NE DEDİK ?.. (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
İSLÂM AHLÂKI… (12 Ocak 2018 - Cuma)
MEDYA ÖZÜ İTİBARİ İLE… (10 Ocak 2018 - Çarşamba)
MEDENİYET ŞEHİR DEMEKTİR… (06 Ocak 2018 - Cumartesi)
Milli gelir yüzde 11.1 arttı mı? (02 Ocak 2018 - Salı)
2017 YIL SONU MUHASEBE KAYDI… (01 Ocak 2018 - Pazartesi)
HEM ALLAH´A, HEM PARAYA TAPAMAZSINIZ! (29 Aralık 2017 - Cuma)
BU MİLLET ŞU ANDA TEPKİSİZ AMA! (25 Aralık 2017 - Pazartesi)
ATATÜRK NE DEMİŞSE TERSİNİ YAPTIK (19 Aralık 2017 - Salı)
GÜÇLÜ DEVLET NASIL OLUNUR? (17 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAM´I NASIL YIKABİLİRİZ? (15 Aralık 2017 - Cuma)
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ… (10 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAMDA KADIN HAKLARI… (08 Aralık 2017 - Cuma)
PARANIN KOKUSU YOKTUR … (04 Aralık 2017 - Pazartesi)
SAYGIYA LÂYIK OLAN DÖRTLER (01 Aralık 2017 - Cuma)
VELÂDET (MEVLİD) KANDİLİ… (29 Kasım 2017 - Çarşamba)
YAŞADIĞIMIZ TÜM ÇÖZÜMSÜZLÜK… (27 Kasım 2017 - Pazartesi)
KASIM AYININ SON GÜNLERİNDE (25 Kasım 2017 - Cumartesi)
ÖĞRETMENE SAYGI GÜNÜ… (24 Kasım 2017 - Cuma)
MİLLET-DEVLET VE İNSAN HAKLARI… (23 Kasım 2017 - Perşembe)
“ABD DOLARIDIR, ABD DOLARIDIR“ … (21 Kasım 2017 - Salı)
İKİ ŞAİR İKİ ŞİİR … (20 Kasım 2017 - Pazartesi)
HEM EVET, HEM DE HAYIR CEPHESİ… (18 Kasım 2017 - Cumartesi)
BAŞBAKANLIK KURUMU… (12 Kasım 2017 - Pazar)
FETÖ NE YAPTI? (04 Kasım 2017 - Cumartesi)
HAZRETİ ÖMER B. HATTAB (r.a) … (03 Kasım 2017 - Cuma)
Atatürk ne yaptı ? (27 Ekim 2017 - Cuma)
NE ÇABUK UNUTTUNUZ YAŞANAN VAHŞETİ? (26 Ekim 2017 - Perşembe)
BİZİM DEVLET GELENEĞİMİZ BU ! (11 Ekim 2017 - Çarşamba)
DEMOKRASİ İÇİN (08 Ekim 2017 - Pazar)
4. EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
AYDINLAR TOPLUMSAL UMUDUN KAYNAKLARIDIR… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
TÜRK MİLLETİ DİNDAR OLMALIDIR… (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
ASLA O YARIN O OLMAYACAK… (09 Ağustos 2017 - Çarşamba)
HANİ DİLE KOLAY 94 YIL DENİR YA (08 Nisan 2017 - Cumartesi)
TÜRKİYE NASIL GÜÇLÜ OLUR! (03 Nisan 2017 - Pazartesi)
AKP HÜKUMETİ NE YAPMAK İSTİYOR… (21 Ocak 2017 - Cumartesi)
ORHAN UMUTLUDUR YARININDAN… (18 Ocak 2017 - Çarşamba)
BU HESABI YAPMAK ZORUNDAYIZ (06 Ocak 2017 - Cuma)
BU YURDUMU YİYENLER VAR… (02 Ocak 2017 - Pazartesi)
DEVLETİ ELE GEÇİRME PLANININ DETAYLARI (29 Aralık 2016 - Perşembe)
VATAN HAİNLİĞİNDEN VAZGEÇİN… (27 Aralık 2016 - Salı)
KİMİ KİMDEN AYIRIRSIN… (24 Aralık 2016 - Cumartesi)
NE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEN O OLURSUN… (17 Aralık 2016 - Cumartesi)
NİYE?! NİYE?! NİYE?! (14 Aralık 2016 - Çarşamba)
DOLAR GELİR… (10 Aralık 2016 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (09 Aralık 2016 - Cuma)
HABERİN VAR MI? (07 Aralık 2016 - Çarşamba)
BU KADAR KARAMSAR OLMAMAK LAZIM… (01 Aralık 2016 - Perşembe)
TERÖRÜN ESAS ADI SEVR´DİR, MONDROS´TUR… (28 Kasım 2016 - Pazartesi)
MİLLET OLMANIN GEREKLERİ VARDIR... (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
Hal ve gidiş umut verici değil (27 Ekim 2016 - Perşembe)
YENİ BİR ATATÜRK BULAMAYIZ... (01 Ekim 2016 - Cumartesi)
´DEVLET MALI DENİZ (07 Haziran 2016 - Salı)
MİLLİ GÜÇLERLE ATATÜRK´TE BULUŞALIM… (02 Haziran 2016 - Perşembe)
Emaneti Ehline Vermek (2) (28 Mayıs 2016 - Cumartesi)
Emaneti Ehline Vermek (1) (27 Mayıs 2016 - Cuma)
AYAĞINIZI DENK ALIN, BURASI KİMİN ÜLKESİ? (19 Mayıs 2016 - Perşembe)
KARAKARDANADAM, E.. Rİ.. YE.. CEK.. SİN. (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Sen ey! (05 Mayıs 2016 - Perşembe)
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ… (01 Mayıs 2016 - Pazar)
DEMOKRASİ İLE BASIN.. (30 Nisan 2016 - Cumartesi)
AVRUPANIN TARİH AMACI (23 Nisan 2016 - Cumartesi)
KORKMA, ÇÖZÜM VAR! (22 Nisan 2016 - Cuma)
Şehit.. (20 Şubat 2016 - Cumartesi)
Vatanımıza Sahip Çıkalım… (19 Şubat 2016 - Cuma)
EDEB YA SÖZÜM ONA ÜSDATLAR… (05 Şubat 2016 - Cuma)
ZULÜM, ZALİM… (09 Ocak 2016 - Cumartesi)
İŞTE EY MİLLET ve İDARECİLER! (05 Ocak 2016 - Salı)
TÜRKİYENİN SİYASİ SİTEMİ TIKANMIŞTIR… (17 Aralık 2015 - Perşembe)
RUSYANIN ÖZEL POLİTİKASI (15 Aralık 2015 - Salı)
SICAK PARA… (14 Aralık 2015 - Pazartesi)
CHP´YE NASIL SAHİP ÇIKABİLİRİZ? (10 Aralık 2015 - Perşembe)
YAŞAMIN ANLAMI… (12 Kasım 2015 - Perşembe)
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DIŞLANIRSA… (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
HALKIN EKMEĞİ (15 Ekim 2015 - Perşembe)
BANDIRMANIN KALBİ, SON KURŞUN ANITI… (17 Eylül 2015 - Perşembe)
TARİHİN OBJESİNE UYGUNLUK DERECESİ (14 Eylül 2015 - Pazartesi)
TERÖRÜ LANETLİYORUZ (11 Eylül 2015 - Cuma)
23 NİSAN 1923 CUMA GÜNÜ (10 Eylül 2015 - Perşembe)
ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM. (07 Eylül 2015 - Pazartesi)
ASKER KOMUTANI GÖRECEK BAŞINDA… (03 Eylül 2015 - Perşembe)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE İMAN… (30 Ağustos 2015 - Pazar)
YENİDEN MANEVİYATA DÖNÜŞ… (21 Ağustos 2015 - Cuma)
VATANDAŞIN DEVLETE HİTABESİ … (13 Ağustos 2015 - Perşembe)
RAMAZANIN ARDINDAN… (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI… (17 Temmuz 2015 - Cuma)
BAYRAM SEVİNÇ GÜNÜ DEMEKTİR… (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİ VE FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
DOLU DOLU GEÇEN 99 YILDAN ARTA 9 ŞEY. (10 Temmuz 2015 - Cuma)
ZAMAN VE ZAMANIN DEĞERİ… (09 Temmuz 2015 - Perşembe)
TARİH: 4 TEMMUZ, 2003 (ÇUVAL OLAYI)… (26 Haziran 2015 - Cuma)
İSLAMIN UYUŞTURUCUYA BAKIŞI… (21 Haziran 2015 - Pazar)
MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI OLAN CUMA GÜNÜ… (18 Haziran 2015 - Perşembe)
VERGİ (16 Haziran 2015 - Salı)
MİLLİ İRADE… (10 Haziran 2015 - Çarşamba)
ADAMCIKLAŞMAYANLARA ÇOK ÇOK SELAM OLSUN!.. (08 Haziran 2015 - Pazartesi)
TÜRKİYE HARİTASINDA HATAY VE İSKENDERUN!.. (06 Haziran 2015 - Cumartesi)
FAŞİZM BARIŞI DÜŞÜNMEZ, SAVAŞÇIDIR!... (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
İLK PUTA TAPAN KAVİM! (02 Haziran 2015 - Salı)
HER ÜLKENİN BİR SEMBOLÜ VARDIR… (21 Mayıs 2015 - Perşembe)
TARAFINI BELLİ ETMEK (18 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Peygamber Ocağı. (15 Mayıs 2015 - Cuma)
TÜRKLÜK ve VATANDAŞLIK… (14 Mayıs 2015 - Perşembe)
VATAN-BAYRAK-İSTİKLAL VE MEHMETÇİK… (13 Mayıs 2015 - Çarşamba)
VATANDAŞ OLARAK İNSAN… (12 Mayıs 2015 - Salı)
Trafik Kuralları… (02 Mayıs 2015 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (01 Ocak 0001 - Pazartesi)
Sayfa:
Ramazan Programı

/resimler/2018-5/24/1025363451905.gif

Reklamlar

/resimler/2018-5/26/1030032617656.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Balikesir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:20 13:21 15:46 18:04 19:35
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar