BAŞINA GEÇİRECEĞİN İNSANLARIN KANINDAKİ CEVHERİ ASLİYİ TAYİN ETMEKTEN BİR AN FARİG OLMA!..
BAŞINA GEÇİRECEĞİN İNSANLARIN KANINDAKİ CEVHERİ ASLİYİ TAYİN ETMEKTEN BİR AN FARİG OLMA!..
Tarih: 5.1.2017 18:17:34
Orhan ORGARUN (Uzaktan Gelen yakın Sesler)

    Bir zamanlar Meclis Başkanlığını işgal ederek kendini adeta kral, hükümran yerine koyan bu kişinin damarlarındaki kanı oldu olası merak ediliyor. Türkiye´ye Türk Silahlı Kuvvetleri´ne hakaretler yağdıran şeref noksanı şahsa bahseden bir zamanların Meclis Başkanı´nın DNA´sına göre tabiyeti nedir? O günlerde de bugünlerde de hep merak konusu oldu! Gözü kulağı, aklı Cumhurbaşkanlığında olan ama “üzerime düşsünler” der gibi kıvırtan bu adam, Büyük Türk Milleti´nin başında Cumhurbaşkanı olmadan önce DNA testi yaptırıp açıklamalıdır.

    Çünkü Mustafa Kemal, bunu herkesten çok istemektedir:

    “Başına geçireceğin insanların kanındaki cevheri asliyi tayin etmekten bir an farig olma!.”

    Ve özellikle ikaz ediyor:

    “KANINI TAŞIYANDAN BAŞKASINA İNANMA…”

    Ey Türk İstikbalinin Evladı!

    Bunların damarlarında bulunan kan ile Mustafa Kemal´in “işaret” ettiği kan aynı olmadığı için belki de Milli değerlerimize saldırıyorlar, düşmanlarımıza dost oluyorlar. Bunlar Mustafa Kemal ile de “ters”tirler. Mustafa kemal´i sevmezler, Adam çıkar, siyasi parti kurar… Kurabilir. Daha önceden ne olduğu “malum” iken, kurduğu siyasi parti iktidara gelince kendini Hint kumaşı zanneder ve sanki onlardan başka “akıllı” yok gibi Allah´ın bile kabul etmediği dinleri kabul eder, “DİNLER ARASI DİYALOG” diyerek hahamlarla, papazlarla kucaklaşır, hatta papaz cübbesi bile giyer. Gerekçesi hemen hazırdır:

    “BEN, DEĞİŞTİM!” Değişmekteki kastı, “İSLAM DİNİNDEN ÇIKMASIDIR.” Bu noktada, Yüce Allah (c.c)´a olan inancından dolayı daha fazla ileriye gitme hakkında kendimizde bulamıyoruz, Allah huzurunda haddini aşmaktan korktuğu için “ötekisini” Allah´a bırakıyoruz. Çünkü bizlerin “inancına” göre, kimin ne kadar Müslüman olduğunu ancak ve ancak, sadece Cenab-ı Allah (c.c.) bilir. Bunlara gelince ne olduklarını anlamak için, Mustafa Kemal´i dinlememiz yeter:

    “Ham-ı Hulusi sütten olmayanlara yetki vermeyiniz…” Büyük Türk Milleti yıllardır hep bunun acısını çekmiyor mu zaten? Bir kere fitre tohumları ekilmiş… Düşman o zaman içimize girmiş… Tıpkı, Şeytan´ın içimize girmesi gibi…

    KISSADAN HİSSE HİKÂYE ŞUDUR:

    Hz. Âdem zamanı… Hıyanetçi Şeytan´ın lanetleneceği günler… Bir gün Hz. Âdem Aleyhisselam, bir iş için bir yere gideceğini söyleyerek, Havva Anamıza sıkı sıkı tembihte bulunuyor: “Ey Havva… O lanet şeytan senin yanına gelir, seni aldatır… Aman dikkatli ol. Sakın şeytana uyma ve inanma…” der ve gider. Aradan çok geçmez şeytan, elinden tuttuğu çocuğu ile Havva anamızın yanına gelir… Havva anamız, Hz. Âdem (a.s) sözlerini hatırlar ve şeytanı yanından kovmaya çalışır. Şeytan bu ya yalvarır, yakarır, ağlar, sızlar… Nafile… Havva anamız, şeytana inanmaz… Yanından kovmaya çalışır… Şeytanın aklına, Allah´ın yasakladığı cennetteki meyve ağacı gelir… “Ey Havva…” der. Gözlerinin içi parlamaktadır. “Benim için çok önemli bir işim var ki mutlaka gitmem lazım… Ben gelene kadar şu çocuğuma bakarsan, bende gelirken sana cennetteki o meyve ağacından meyveler getiririm…” der. Havva anamız, bu vaade tav olur ve “iyi o halde… şuraya bırak…” diyerek işaret eder. Şeytan sevinç içindedir. Çocuğuna “sakın buradan ayrılma, bir yere gitme” diyerek tembihte bulunur ve gözden kaybolur. Aradan saatler geçer. Hz. Âdem (a.s) gittiği yerden döner. Havva anamızın yanında bir çocuk görünce şaşırır ve “Ey Havva, bu nedir?” diye sorar… Havva anamız olanları anlatarak “Ey Âdem… Bu şeytanın çocuğudur… İşi olduğunu söyledi ve bakmam için bana bıraktı…”

    Hz. Âdem usulca şeytanın çocuğuna yaklaşır ve bir hamlede yakalar… Sonra Havva anamıza seslenir… “Ey Havva… Çabuk bana bir bıçak getir…” der. Havva anamız, bıçağı getirir… Hz. Âdem (a.s) “çocuğunu kesip yiyeceğiz…” der. Havva anamız bıçağı getirir ve Hz. Âdem şeytanın çocuğunu keser ve oturup yerler… Az sonra şeytan çıkar gelir… Bakar ki çocuğu yok… “Ey Havva… Çocuğumu ne yaptın?” diye sorar. Havva anamız başını önüne eğer cevap vermez… Bunun üzerine Hz. Âdem ayağa kalkar ve hışımla şeytanın üzerine yürür: “Defol ey lanetli, defol git huzurumdan…” diye bağırır. Şeytan, Hz. Âdem´den kaçarken bir yandan da oğluna seslenmektedir: “Oğlum, oğlum, nerdesin?”  Bir parçası Havva anamızın, bir parçası da Hz. Âdem babamızın içinde olan şeytanın oğlu “Buradayım baba! Buradayım… Havva´nın ve Âdem´in içindeyim, kalbindeyim…” diye cevap verir… Şeytan bu sese ve cevaba çok sevinir. Büyük keyif alır. “İyi iyi, çok iyi oğlum… Orada kal ve sakın dışarıya çıkma… Sen içerden ben dışarıdan bundan böyle Âdemoğullarına düşmanlık etmek için var gücümüzle çalışalım…” der…

    İşte, içimizdeki şeytanın hikâyesi budur…

    Büyük Türk Millet´i çok merhametlidir. Çok iyi niyetlidir. Temiz ve saf kalplidir. Kendisi iyi niyetli olduğu için karşısındakini de kendisi gibi bilir. Asla kin tutmaz, karşısındakinin de kindar olduğunu düşünmez. Hep sıcak, samimi ve hürmetkârdır. Türk´ün bu meziyetlerini çok iyi bilen düşman, yukarıda verilen şeytan misali içimize girmenin yollarını çok iyi bilmektedir. Yıllar önce ekilen fitne tohumları bugün yeşermekten ziyade artık büyüyen ağacı meyve vermiş. Meyveler olgunlaşmıştır. Mustafa Kemal ne kadar uyarırsa uyarsın, ne kadar ikaz ederse etsin, nafile… Ülke, Millet ve Devlet yönetiminde ne kadar dikkate alınıyor?

    Ne diyor Mustafa Kemal:

    “Bu vesileyle muhterem milletime şunu tavsiye etmek isterim ki: BAŞINA GEÇİRECEĞİ İNSANLARIN KANINDANİ CEVHER-İ ASLİYİ TAYİN ETMEKTEN BİR AN FARİG OLMASIN.”

    Hiç olmazsa seçim dönemlerinde, Büyük Türk Milleti bu uyarıya dikkat ediyor mu? Adam, Rum asıllı olduğunu söylemediği için GÜRCÜ asıllı olduğunu iftiharla söylüyor ve gelip Türkiye Cumhuriyeti´ne Başbakan-Cumhurbaşkanı oluyor. Hani Türk vatandaşı olma şartı? Mustafa Kemal, özellikle TÜRK VATANDAŞI olma şartına öncelik vermiştir. Bu şart ne zamandan beri TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI olma şekline dönüştürüldü? Dönüştüren HAİN KİMDİR? İşte O HAİN KİŞİDİR İÇİMİZDE NİFAK TOHUMLARININ EKİLMESİNE İZİN VEREN…

    Mustafa Kemal… Ey Mustafa Kemal… TEHLİKENİN nereden geleceğini bildin ve bu bildiklerini özellikle o gün bizlere milletine sıkı sıkı tembih ettin… KİM DİNLİYOR SENİ, EY MUSTAFA KEMAL?

    “Bu vesileyle muhterem milletime şunu tavsiye etmek isterim ki: BAŞINA GETİRECEĞİ İNSANLARDAN KANINDAKİ CEVHER-İ ASLİYİ TAYİN ETMEKTEN BİR AN FARİH OLMASIN!

    Damarlarındaki Gürcü!!(*) kanı olduğunu söyleyen adam başımıza Başbakan-Cumhurbaşkanı oluyor Ey Mustafa Kemal… (*) (Kaynak, Ali Kaya, Kalpaklı Işık Eğitim Kültür Hizmetleri Yıl, 2008 S.674.) ( Yazar Rum asıllı olduğunu iddia ediyor) Damarlarında ne olduğu belli olmayan adamı, bayrağımıza, ordumuza ve öteki milli kutsallarımıza küfür ve hakaret eden şerefsizlerle öyle bir sarmaş dolaş oluyor ki dillere şenlik!!! Şerefsizlerin olmayan şereflerine senin kurduğun mecliste yemek veriliyor ve Büyük Türk Milleti´ne inat kadehler kaldırılıyor Ey Mustafa Kemal…

    SEN DİYORSUN Kİ:

    “KANINI TAŞIYANDAN BAŞKASINA İNANMA…”

    Bu Büyük, aciz millet, senden sonra inandırılmış Ey Mustafa Kemal… Kurduğun Yüce Meclis´e bir kere bak! Bu meclis daha önce de hainler gördü ama hiçbir dönemde son zamanki kadar hain bir araya gelip senin mübarek ulu meclisini işgal edememiş ve kirletememişti… Şimdi damarlarında kimin kanı olduğu belli olmayan adamların işgali altında olan Meclis´e kadar düşman geliyor ve O kürsüden yüce Türk Milleti´ne demediği küfrü, yapmadığı hakareti bırakmıyor. Bu küfürler ve yapılan hakaretler ŞEREFLE!! Dinleniyor ve akşama onurlarına yemek dahi veriliyor.

    İstikbal, İstikbal… Hürriyet, bağımsızlık… Milli değerler, Milli kutsallar hak getire… Düşman artık içimizde ey Mustafa Kemal… BÜYÜK TÜRK MİLLET, GAFLET, DELALET VE HATTA… HIYANET İÇİNDE DİNLİYOR VE SEYREDİYOR…

    Ya… Türk insanı? Türk Genci ne yaparsın Ey Mustafa Kemal? Türk Genci 1980 yılında üzerine serpilen ölü toprağı üzerinden bir türlü atamadı… Öyle bir sindirildi öyle bir girdabın içine sürüklendi ki…

v  “Gerçek kötüler iyiliği aptallığa bağlar.”

v  “Olağanüstü ruhlarda erdem gibi kusur da ayrı bir büyüklük alır.”

v  “Tarih bir tekrarlamadır ama her döneminde oldukça çok değişerek meydana gelen tekrarlama.”

v  “Namazınızı doğru kılın, Zekâtınızı verin ve her işinizde Allah´a sarılın. Sizin dostunuz O´dur. (Hac süresi 22, Ayet:78).”

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
OMURGASIZ TOPLUM HALİNE GELDİK… (18 Mayıs 2018 - Cuma)
MISAK-I İKTİSADÎ… (13 Mayıs 2018 - Pazar)
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ… (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
RAMAZAN´IN HABERCİSİ BERAT KANDİLİ… (30 Nisan 2018 - Pazartesi)
GÖREVDİR, ONURDUR, BİLİNÇTİR… (29 Nisan 2018 - Pazar)
TEVRAT´A GÖRE (PESAH, HAMURSUZ) BAYRAMI… (16 Nisan 2018 - Pazartesi)
MİRAC KANDİLİ VE GECESİ… (14 Nisan 2018 - Cumartesi)
POLİS KİMİN HİZMETİNDE OLMALIDIR? (12 Nisan 2018 - Perşembe)
TOPLUM İDARESİ… (03 Nisan 2018 - Salı)
ÜLKENİN TEK DERDİ İSTİKLAL MARŞI MI? (29 Mart 2018 - Perşembe)
İSLÂMDA TÜRK MİLLETİ… (16 Mart 2018 - Cuma)
BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLAL MARŞIMIZ (13 Mart 2018 - Salı)
ANAHTAR SORU: BARIŞ İSTEMEK SUÇ MU? (28 Şubat 2018 - Çarşamba)
ÜLKE BEKASI MI, PARTİ BEKASI MI? (24 Şubat 2018 - Cumartesi)
İNSAN KAHVALTIDA NE OKUYORSA ODUR… (12 Şubat 2018 - Pazartesi)
MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ… (02 Şubat 2018 - Cuma)
BAŞKA ÇAREMİZ YOK. (22 Ocak 2018 - Pazartesi)
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER (KHK) (16 Ocak 2018 - Salı)
ANLADIN MI NE DEDİK ?.. (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
İSLÂM AHLÂKI… (12 Ocak 2018 - Cuma)
MEDYA ÖZÜ İTİBARİ İLE… (10 Ocak 2018 - Çarşamba)
MEDENİYET ŞEHİR DEMEKTİR… (06 Ocak 2018 - Cumartesi)
Milli gelir yüzde 11.1 arttı mı? (02 Ocak 2018 - Salı)
2017 YIL SONU MUHASEBE KAYDI… (01 Ocak 2018 - Pazartesi)
HEM ALLAH´A, HEM PARAYA TAPAMAZSINIZ! (29 Aralık 2017 - Cuma)
BU MİLLET ŞU ANDA TEPKİSİZ AMA! (25 Aralık 2017 - Pazartesi)
ATATÜRK NE DEMİŞSE TERSİNİ YAPTIK (19 Aralık 2017 - Salı)
GÜÇLÜ DEVLET NASIL OLUNUR? (17 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAM´I NASIL YIKABİLİRİZ? (15 Aralık 2017 - Cuma)
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ… (10 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAMDA KADIN HAKLARI… (08 Aralık 2017 - Cuma)
PARANIN KOKUSU YOKTUR … (04 Aralık 2017 - Pazartesi)
SAYGIYA LÂYIK OLAN DÖRTLER (01 Aralık 2017 - Cuma)
VELÂDET (MEVLİD) KANDİLİ… (29 Kasım 2017 - Çarşamba)
YAŞADIĞIMIZ TÜM ÇÖZÜMSÜZLÜK… (27 Kasım 2017 - Pazartesi)
KASIM AYININ SON GÜNLERİNDE (25 Kasım 2017 - Cumartesi)
ÖĞRETMENE SAYGI GÜNÜ… (24 Kasım 2017 - Cuma)
MİLLET-DEVLET VE İNSAN HAKLARI… (23 Kasım 2017 - Perşembe)
“ABD DOLARIDIR, ABD DOLARIDIR“ … (21 Kasım 2017 - Salı)
İKİ ŞAİR İKİ ŞİİR … (20 Kasım 2017 - Pazartesi)
HEM EVET, HEM DE HAYIR CEPHESİ… (18 Kasım 2017 - Cumartesi)
BAŞBAKANLIK KURUMU… (12 Kasım 2017 - Pazar)
FETÖ NE YAPTI? (04 Kasım 2017 - Cumartesi)
HAZRETİ ÖMER B. HATTAB (r.a) … (03 Kasım 2017 - Cuma)
Atatürk ne yaptı ? (27 Ekim 2017 - Cuma)
NE ÇABUK UNUTTUNUZ YAŞANAN VAHŞETİ? (26 Ekim 2017 - Perşembe)
BİZİM DEVLET GELENEĞİMİZ BU ! (11 Ekim 2017 - Çarşamba)
DEMOKRASİ İÇİN (08 Ekim 2017 - Pazar)
4. EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
AYDINLAR TOPLUMSAL UMUDUN KAYNAKLARIDIR… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
TÜRK MİLLETİ DİNDAR OLMALIDIR… (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
ASLA O YARIN O OLMAYACAK… (09 Ağustos 2017 - Çarşamba)
HANİ DİLE KOLAY 94 YIL DENİR YA (08 Nisan 2017 - Cumartesi)
TÜRKİYE NASIL GÜÇLÜ OLUR! (03 Nisan 2017 - Pazartesi)
AKP HÜKUMETİ NE YAPMAK İSTİYOR… (21 Ocak 2017 - Cumartesi)
ORHAN UMUTLUDUR YARININDAN… (18 Ocak 2017 - Çarşamba)
BU HESABI YAPMAK ZORUNDAYIZ (06 Ocak 2017 - Cuma)
BU YURDUMU YİYENLER VAR… (02 Ocak 2017 - Pazartesi)
DEVLETİ ELE GEÇİRME PLANININ DETAYLARI (29 Aralık 2016 - Perşembe)
VATAN HAİNLİĞİNDEN VAZGEÇİN… (27 Aralık 2016 - Salı)
KİMİ KİMDEN AYIRIRSIN… (24 Aralık 2016 - Cumartesi)
NE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEN O OLURSUN… (17 Aralık 2016 - Cumartesi)
NİYE?! NİYE?! NİYE?! (14 Aralık 2016 - Çarşamba)
DOLAR GELİR… (10 Aralık 2016 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (09 Aralık 2016 - Cuma)
HABERİN VAR MI? (07 Aralık 2016 - Çarşamba)
BU KADAR KARAMSAR OLMAMAK LAZIM… (01 Aralık 2016 - Perşembe)
TERÖRÜN ESAS ADI SEVR´DİR, MONDROS´TUR… (28 Kasım 2016 - Pazartesi)
MİLLET OLMANIN GEREKLERİ VARDIR... (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
Hal ve gidiş umut verici değil (27 Ekim 2016 - Perşembe)
YENİ BİR ATATÜRK BULAMAYIZ... (01 Ekim 2016 - Cumartesi)
´DEVLET MALI DENİZ (07 Haziran 2016 - Salı)
MİLLİ GÜÇLERLE ATATÜRK´TE BULUŞALIM… (02 Haziran 2016 - Perşembe)
Emaneti Ehline Vermek (2) (28 Mayıs 2016 - Cumartesi)
Emaneti Ehline Vermek (1) (27 Mayıs 2016 - Cuma)
AYAĞINIZI DENK ALIN, BURASI KİMİN ÜLKESİ? (19 Mayıs 2016 - Perşembe)
KARAKARDANADAM, E.. Rİ.. YE.. CEK.. SİN. (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Sen ey! (05 Mayıs 2016 - Perşembe)
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ… (01 Mayıs 2016 - Pazar)
DEMOKRASİ İLE BASIN.. (30 Nisan 2016 - Cumartesi)
AVRUPANIN TARİH AMACI (23 Nisan 2016 - Cumartesi)
KORKMA, ÇÖZÜM VAR! (22 Nisan 2016 - Cuma)
Şehit.. (20 Şubat 2016 - Cumartesi)
Vatanımıza Sahip Çıkalım… (19 Şubat 2016 - Cuma)
EDEB YA SÖZÜM ONA ÜSDATLAR… (05 Şubat 2016 - Cuma)
ZULÜM, ZALİM… (09 Ocak 2016 - Cumartesi)
İŞTE EY MİLLET ve İDARECİLER! (05 Ocak 2016 - Salı)
TÜRKİYENİN SİYASİ SİTEMİ TIKANMIŞTIR… (17 Aralık 2015 - Perşembe)
RUSYANIN ÖZEL POLİTİKASI (15 Aralık 2015 - Salı)
SICAK PARA… (14 Aralık 2015 - Pazartesi)
CHP´YE NASIL SAHİP ÇIKABİLİRİZ? (10 Aralık 2015 - Perşembe)
YAŞAMIN ANLAMI… (12 Kasım 2015 - Perşembe)
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DIŞLANIRSA… (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
HALKIN EKMEĞİ (15 Ekim 2015 - Perşembe)
BANDIRMANIN KALBİ, SON KURŞUN ANITI… (17 Eylül 2015 - Perşembe)
TARİHİN OBJESİNE UYGUNLUK DERECESİ (14 Eylül 2015 - Pazartesi)
TERÖRÜ LANETLİYORUZ (11 Eylül 2015 - Cuma)
23 NİSAN 1923 CUMA GÜNÜ (10 Eylül 2015 - Perşembe)
ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM. (07 Eylül 2015 - Pazartesi)
ASKER KOMUTANI GÖRECEK BAŞINDA… (03 Eylül 2015 - Perşembe)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE İMAN… (30 Ağustos 2015 - Pazar)
YENİDEN MANEVİYATA DÖNÜŞ… (21 Ağustos 2015 - Cuma)
VATANDAŞIN DEVLETE HİTABESİ … (13 Ağustos 2015 - Perşembe)
RAMAZANIN ARDINDAN… (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI… (17 Temmuz 2015 - Cuma)
BAYRAM SEVİNÇ GÜNÜ DEMEKTİR… (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİ VE FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
DOLU DOLU GEÇEN 99 YILDAN ARTA 9 ŞEY. (10 Temmuz 2015 - Cuma)
ZAMAN VE ZAMANIN DEĞERİ… (09 Temmuz 2015 - Perşembe)
TARİH: 4 TEMMUZ, 2003 (ÇUVAL OLAYI)… (26 Haziran 2015 - Cuma)
İSLAMIN UYUŞTURUCUYA BAKIŞI… (21 Haziran 2015 - Pazar)
MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI OLAN CUMA GÜNÜ… (18 Haziran 2015 - Perşembe)
VERGİ (16 Haziran 2015 - Salı)
MİLLİ İRADE… (10 Haziran 2015 - Çarşamba)
ADAMCIKLAŞMAYANLARA ÇOK ÇOK SELAM OLSUN!.. (08 Haziran 2015 - Pazartesi)
TÜRKİYE HARİTASINDA HATAY VE İSKENDERUN!.. (06 Haziran 2015 - Cumartesi)
FAŞİZM BARIŞI DÜŞÜNMEZ, SAVAŞÇIDIR!... (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
İLK PUTA TAPAN KAVİM! (02 Haziran 2015 - Salı)
HER ÜLKENİN BİR SEMBOLÜ VARDIR… (21 Mayıs 2015 - Perşembe)
TARAFINI BELLİ ETMEK (18 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Peygamber Ocağı. (15 Mayıs 2015 - Cuma)
TÜRKLÜK ve VATANDAŞLIK… (14 Mayıs 2015 - Perşembe)
VATAN-BAYRAK-İSTİKLAL VE MEHMETÇİK… (13 Mayıs 2015 - Çarşamba)
VATANDAŞ OLARAK İNSAN… (12 Mayıs 2015 - Salı)
Trafik Kuralları… (02 Mayıs 2015 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (01 Ocak 0001 - Pazartesi)
Sayfa:
Ramazan Programı

/resimler/2018-5/15/1423598212728.gif

Reklamlar

/resimler/2018-5/15/1422009616778.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Balikesir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:20 13:21 15:46 18:04 19:35
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar