*BİR KURŞUN DÜŞMANA, BİR KURŞUN KENDİ AYAĞINA*
*BİR KURŞUN DÜŞMANA, BİR KURŞUN KENDİ AYAĞINA*
Tarih: 25.4.2015 06:59:26
Hedef (GÜNDEM)

Türkiye yıl boyunca ABD Başkanı "Soykırım" kelimesini kullanacak mı,
kullanmayacak mı diye endişeyle 24 Nisan tarihini bekliyor.
Eğer soykırım kelimesi kullanılmamışsa ve Türkiye`nin başka ülkelerde
tepkisini gösterecek bir takım nedenler oluşmamışsa, gelecek yılın 24
Nisan`ına kadar bekleniyor.

*
Bu yıl da ABD Başkanı Obama, Ermenilerin 1915 olaylarının yıldönümü olarak
kabul ettikleri 24 Nisan ile ilgili açıklamasında soykırım ifadesini
kullanmadı.
Türkiye`nin olduğu kadar ABD`de yerleşik Ermeni Diasporası`nın ve
Ermenistan`ın merakla beklediği açıklamasında "Bu yıl, 20. yüzyılın ilk
toplu mezalimi olan Büyük Felâket`in (Meds Yeghern) 100. yılını anıyoruz "
ifadesini kullandı.

*
Ne ki, bu yılın yıldönümüne bir mesajla katılan Rusya Devlet Başkanı
V.Putin,şaşırttı fakat farklı bir konjonktürün yaşandığını hissettirdi.
Putin, "24 Nisan 1915 insanlık tarihinin en korkunç ve dramatik
olaylarından ve Ermeni halkının soykırımı ile ilgili kederli bir tarihtir"
ifadelerini kullandı.
"Etnik kimliklere göre toplu katliamın haklı gerekçesi olamaz. Uluslararası
toplum, bu tür vahşetlerin hiçbir zaman ve hiçbir yerde tekrarlanmaması
için her şeyi yapmakla yükümlüdür" dedi.
Türkiye`nin gelecek 24 Nisan`lara kadar olan bekleme sürecinin zorlu
geçeceğini gösterdi.

*
Çünkü, ABD`nin uluslararası sistemi oluşturan Avrupa-Atlantik odaklı
işleyişe karşı,
Rusya`nın yakın çevre ve Avrasyacı dış politika kalıpları doğrultusunda çok
kutupluluk söylemini meşrulaştıracak yeni bir bölgesel yapılanma
oluşturmayı istediği bir süreç yaşanıyor.
Her geçen günde ABD ile Rusya arasında oldukça zor ve karmaşık sorunlar
oluşuyor.

*
ABD, Rusya ile cepheleşmeyi istemiyor,o yüzden Ukrayna anlaşmazlığını
durgunluğa, küresel politikada Rusya ile ilişkileri Soğuk Savaş çerçevesine
taşımıştır.
Rusya ise eski Sovyet topraklarında yaşayan Rus kökenlilerin, yaşadığı
devletler ile etno-kültürel, tarihsel ya da siyasal anlamda sorun
yaşamasını Avrasyacı dış politika doktriniyle değerlendiriyor.
Aleyhine hareket eden ve Batı ile yakınlaşan devletleri kendi lehine
hareket eder hale getirmeyi istiyor.

*

Bakarmısınız, lütfen?
Başta Abhazya, Güney Osetya ve Karabağ olmak üzere Kuzey Kafkasya`da
Karaçay/Çerkez, Kabarney/Balkar, Kuzey Osetya, Çeçenistan, Dağıstan gibi
sorunlu bölgeler etnik çatışma alanlarıdır.
Bu bölgeyi yüz yıl boyunca gerçekleştirilen kitlesel katliamlar, sürgünler
belirliyor.
Rusya için enerji kaynakları açısından Azerbaycan ön plandadır, siyasi
bağlamda Gürcistan`a yoğunlaşılmıştır.

*
Ermenistan ise gerek siyasi gerek ekonomik açıdan Moskova`ya bağlıdır.
Bölgedeki dengeler ve bloklaşmalarda Rusya`nın bölgede tek dayanağının
Ermenistan olması,
Ermenistan`ın ise yer altı kaynaklarına ve transit yollarına sahip olmaması
yüzünden bütün projelerden by-pass edilmesi gibi konular Rusya-Ermenistan
ilişkilerini belirliyor.

*
Rusya`nın Kırım`ı ilhak etmesi ardından Kasım 2014`de Abhazya ile
imzaladığı ittifak ve bütünleşme antlaşması, 18 Mart 2015`de Moskova`da
Güney Osetya ile ittifak ve bütünleşme antlaşmasını imzalamasıyla yeni bir
uluslararası anlaşmazlık daha başlamıştır.

*
Bu anlaşmazlıklarda Rusya; ABD`nin Şubat 2008`de Kosova Meclisi`nde okunan
bağımsızlık bildirgesi ardından Sırbistan`dan ayrılarak bağımsızlığını ilan
eden Kosova Cumhuriyeti`nin tanınmasına dayanak yaptığı, Başkan George
Bush`un uluslararası hukuk yorumu,
"Bağımsızlık bildirgeleri iç yasaları ihlal edebilir. Ancak bu uluslararası
hukukun ihlal edildiği anlamına gelmez" beyanını,
Ya da BM Uluslararası Mahkemesinin 2010`da aldığı, "Genel uluslararası
hukuk bağımsızlığın ilan edilmesine uygulanabilen yasağa sahip değildir"
kararını koz olarak kullanıyor.

*
ABD bu sorunlu bölgelerde tarih kitapları üzerinden bir mücadele
yürütürken,
Şimdi Kırım`ı,Güney Osetya ve Abhazya`yı ilhak eden Rusya; Kosova`nın
bağımsızlığını kazandığı Başkan Bush`un hukuk yorumunun tartışılması için
uluslararası hukukun katına çıkmayı öngörüyor.

*
Sadece bunlar değil, Rusya Suriye iç savaşında da işlenen hukuk
ihlallerinden Esad rejimi kadar muhalif tarafların, teröristlerin varsa
bunları destekleyen ülkelerin paylarını üstlenmelerini taleb ediyor.
Hukukun ihlâl edilmesinin sona erdirilmesini, ihlal eden bireylerin
cezalandırmasını ve söz konusu suçların detaylı ve esaslı bir biçimde
kategorize edilmesinin öneminden yanadır.
Bu suretle yeni bir statüde BM ve yeni bir dünya talep ediyor...

*
O yüzden, bu yılın 24 Nisan Ermeni Soykırımı yıldönümü yaklaşırken, ABD`nin
ileri sürdüğü;
1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi`nin ruhanî lideri Papa Francis`in,
Avrupa Birliği`ne üye 27 devletin, 751 temsilcisinin yer aldığı Avrupa
Parlamentosu`nun,
Almanya Cumhurbaşkanı J. Gauck`un, "Osmanlı döneminde 1915 yılında yüz
binlerce Ermeni`nin öldürülmesini soykırım olarak nitelendirmeleri ve
Ankara`yı "soykırımı" tanımaya, arşivlerini açmaya ve Erivan`la barışmaya
çağırmalarıyla yapılan açılış seremonisi paralelinde;

*
Nükleer anlaşma konusunda İran ile yürüttüğü görüşmeler, nihai anlaşmanın
yapılma olasılığı, ABD ile gelişen ilişkileri doğrultusunda İran`ı kendi
sistemine dahil etmek, İran`a bölgesinin konvansiyonel güc olma fırsatı
vermek;
Bu sırada Türkiye`yi bypass ederek, TANAP ve Türk Akımı boru hatları
projelerini saf dışı ederek, bunların yerine İran ,Kürdistan ve Azeri
enerji kaynaklarını "Büyük Ermenistan İdeali" başlığında Güneydoğu, Doğu
ve Karadeniz yönünde yeni bir hat ile Avrupa uluslararası piyasalarına
sürmek senaryosuna rest çekiyor.

*
Aralarında Kanada, Fransa, Almanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan,
İsviçre`nin de olduğu 21 ülke 1915`de Türklerin Ermeni Soykırımı yaptığını
yasalaştırmıştır.
Ayrıca BM Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu,
Avrupa Konseyi,Avrupa Parlamentosu, Dünya Kiliseler Konseyi, İnsan Hakları
Derneği gibi birçok kuruluş da Ermeni Soykırımını tanıyor.

*
Şimdi Rusya`nın da bu kervana katılmasıyla "Ermenilere Soykırım
yapılmıştır" iddiası uluslararası bir anlaşmazlık olma yolunda ilerliyor.
Halbuki uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde başlıca iki çözüm yolu
bulunuyor.
Birincisi; görüşmeler, dostça girişimler, uzlaştırma, araştırma ve
soruşturma gibi yolları kapsayan siyasî ve hukukî çözüm yollarıdır.
İkincisi, Türkiye-Ermenistan krizi bağlamında BM Genel Sekreter Sözcüsü
S.Dujarric`in,
"BM`nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak adlandırması için bir yasal
mercinin bu tanımlamayı kabul eden hukuki karar vermesi gerekir "
ifadesinde beliren,
Birleşmiş Milletler (BM) örgütü ve uluslararası örgütler çerçevesindeki
çözüm yollarıdır.
Bu kapsamda kararları bağlayıcı nitelikte olan BM Güvenlik Konseyi ile
kararları tavsiye niteliği taşıyan BM Genel Kurulu`nun kullandığı çözüm
mekanizmaları ile karşılaşılıyor.

*
Soykırım iddiaları, sınır ihlalleri, tanınmalar gibi bir çok uluslararası
anlaşmazlık beklemededir.
İspanya, Kosova`nın bağımsızlığını özerk Bask ve Katolonya bölgelerine
örnek olmaması nedeniyle tanımıyor.
Hakeza Yunanistan bu bağımsızlığın gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinin tanınmasına yol açabileceği,
Slovakya ve Romanya ise kendi içlerindeki azınlıklara emsal teşkil
edebileceği düşüncesiyle karşı çıkıyor.
Kosova`da Arnavutlara tanınan haklar, Kırım`daki Rus, Ukraynalı ve Kırım
Tatarlarına tanınmıyor.
Daha neler neler, kısaca çifte standartlar yaşanırken insanlık acı çekiyor
ve ölüyor.

*
ABD bunca büyük uluslararası anlaşmazlıkların ortasında,halen devam eden
uluslararası düzenin ABD ve ona benzer değerleri savunan ülkeler tarafından
kurulduğuna sığınarak,
Revizyonist bazı ülkelerin son dönemde sıklıkla dile getirmeye başladığı
Birleşmiş Milletler`i yeniden yapılandırma görüşünün doğru olmadığını,
Aksi halde ABD`nin uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelere uygun hareketle,
üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini, bu değerlere saygılı
olmayan ülkelerin ekonomik ve siyasal yaptırım mekanizmalarıyla
cezalandırılacağının ifade ediyor...

*
Çünkü ABD, son zamanda bir kurşunu düşman bellediğine sıkarken, bir kurşunu
da kendi ayağına sıkıyor...
                                                        25.4.2014
 Ahmet Kılıçaslan AYTAR
ahmetkilicaslanaytar@gmail.com

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Güzelliği algılayabiliyor muyuz? (04 Nisan 2019 - Perşembe)
Fransız Kimyacı Lavoisier (08 Mart 2019 - Cuma)
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz (03 Mart 2019 - Pazar)
Cengiz TOPEL... (25 Şubat 2019 - Pazartesi)
Gündeme dair fıkra gibi (07 Şubat 2019 - Perşembe)
Zülfü Livaneli´den doğru bir tespit. (02 Şubat 2019 - Cumartesi)
İzmir´in Dağlarında Çiçekler Açar (07 Aralık 2018 - Cuma)
OSMANLICILIK OYNAYANLAR,BU YAZIYI OKURLAR MI? (01 Aralık 2018 - Cumartesi)
ZEYTİN SİNEĞİ İLE BİYOLOJİK MÜCADELE: (29 Kasım 2018 - Perşembe)
Öğretmenler gününüz kutlu olsun (25 Kasım 2018 - Pazar)
DUYGUSUZ NESİL TEHLİKESİ (07 Kasım 2018 - Çarşamba)
SAVARONA (07 Kasım 2018 - Çarşamba)
Para Pul Olunca ... (03 Kasım 2018 - Cumartesi)
Bandırma´nın Martıları (27 Ekim 2018 - Cumartesi)
Başkent (26 Ekim 2018 - Cuma)
ANDIMIZIN YAZARI (23 Ekim 2018 - Salı)
Cumhuriyet kadını (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
İŞTE O SAPIKLAR (08 Ekim 2018 - Pazartesi)
UZAYA DOĞRU GİDERKEN (30 Eylül 2018 - Pazar)
Yalnız bir adam.... (09 Eylül 2018 - Pazar)
Kuran´ı Kerim ile aramız açıldı. (29 Ağustos 2018 - Çarşamba)
Bilmediğimiz kahramanlardan biri. (26 Ağustos 2018 - Pazar)
KARINI SEVİYORUM ARAMIZDAN ÇEKİL !.. (25 Ağustos 2018 - Cumartesi)
TARİKATLARIN TÜRK DÜŞMANLIĞI (29 Temmuz 2018 - Pazar)
GELDİ BOR´UN PAZARI - 1 (27 Temmuz 2018 - Cuma)
Ey İnsan (06 Temmuz 2018 - Cuma)
HEKİMLERİN SESSİZ ÇIĞLIĞI (12 Nisan 2018 - Perşembe)
DEĞERLİ ARKADAŞLARIM, (09 Nisan 2018 - Pazartesi)
ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ... (16 Şubat 2018 - Cuma)
İcra İflas Kanunu Madde 82/4 (07 Şubat 2018 - Çarşamba)
Cehalet psikolojisi (17 Ocak 2018 - Çarşamba)
O´nun Hiçbir Zorunluluğu Yoktu… (30 Aralık 2017 - Cumartesi)
Güne dair seçmeler (05 Aralık 2017 - Salı)
Tarihten Özel Bir Anı !.. (25 Ekim 2017 - Çarşamba)
TEOG GİDİYOR, YERİNE NE GELİYOR? (21 Eylül 2017 - Perşembe)
Merve Kavakçı Büyükelçi oldu. (27 Temmuz 2017 - Perşembe)
Bir Öğretmenin Ağlatan Hatası (04 Haziran 2017 - Pazar)
KOMPLO TEORİLERİ (02 Haziran 2017 - Cuma)
Kumpas timi sinyal verdi (01 Haziran 2017 - Perşembe)
KURTDERELİ MEHMET PEHLİVAN (18 Mayıs 2017 - Perşembe)
Vatan sağolsun (03 Mayıs 2017 - Çarşamba)
Çanakkale´nin gayrimüslim şehitleri (27 Şubat 2017 - Pazartesi)
Japon Gelenekleri (08 Şubat 2017 - Çarşamba)
Değerini anlayan bilir.. (15 Ocak 2017 - Pazar)
"Suikastçıyı tanıyorum" (23 Aralık 2016 - Cuma)
Rus casuslarının peşindeki iksir: Kefir (15 Aralık 2016 - Perşembe)
BÜYÜK GURUR (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
KORKUYORUM!....( I ) (08 Kasım 2016 - Salı)
Daha çok hatırlamak (07 Kasım 2016 - Pazartesi)
ÇARE (02 Ekim 2016 - Pazar)
30 Ağustos Zafer Bayramı (18 Ağustos 2016 - Perşembe)
Yaralı Kuş (02 Ağustos 2016 - Salı)
ALDATAN PUT (31 Temmuz 2016 - Pazar)
Ahlaksızlara kapak olsun (02 Temmuz 2016 - Cumartesi)
Kim bu adam? (04 Haziran 2016 - Cumartesi)
"27 Mayıs darbeyse, 4 Mayıs ne?"... (28 Mayıs 2016 - Cumartesi)
VE TANRI KADINI YARATTI... (22 Nisan 2016 - Cuma)
İNSANLIĞIN ÖLDÜĞÜ GÜN... (18 Nisan 2016 - Pazartesi)
Bilmemek ayıp değil (13 Mart 2016 - Pazar)
resimdeki kadını hatırladınız mı? (07 Mart 2016 - Pazartesi)
“Tatlıya Bağlayalım“ (21 Şubat 2016 - Pazar)
Gökçe Fırat´tan tarihi hatırlatma (05 Şubat 2016 - Cuma)
OSMANLININ 444 YIL SÜREN AŞAĞILIK YAŞAMI (04 Şubat 2016 - Perşembe)
İRANLI BİR GAZETECİNİN UYARILARI. (25 Ocak 2016 - Pazartesi)
Cebinizdeki 50 tl (12 Ocak 2016 - Salı)
Ve insan (30 Aralık 2015 - Çarşamba)
KAZI BAĞIRTMADAN YOLMAK (29 Aralık 2015 - Salı)
Elebaşı Seyit Rıza (17 Kasım 2015 - Salı)
*PARİS´TE BİR İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ* (16 Kasım 2015 - Pazartesi)
SAHTE ALKOL VE İÇKİ ZEHİRLENMELERİ (04 Kasım 2015 - Çarşamba)
REŞİT GALİP (24 Ekim 2015 - Cumartesi)
*BAŞKA ÇÖZÜM YOK* (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
TERÖRÜN BELİ KIRILDI MI? (08 Ekim 2015 - Perşembe)
OKUMAYA DEĞER ...Paradigma.. (06 Ekim 2015 - Salı)
*NEREYE* (03 Ekim 2015 - Cumartesi)
İhanet ettiler (02 Ekim 2015 - Cuma)
Milletim Uyan! (01 Ekim 2015 - Perşembe)
SUSKUNUM (27 Eylül 2015 - Pazar)
Tükendim (26 Eylül 2015 - Cumartesi)
YENİ DİNİ MERKEZ (20 Eylül 2015 - Pazar)
BİLİYOR MUSUNUZ? (18 Eylül 2015 - Cuma)
Herşey vatan için (11 Eylül 2015 - Cuma)
BUNU MU İSTİYORSUNUZ? (07 Eylül 2015 - Pazartesi)
BAGFAŞ (29 Ağustos 2015 - Cumartesi)
Hikâyenin adı 600 Milyar Dolar (29 Ağustos 2015 - Cumartesi)
Dayamışsın sırtını Devlete… (28 Ağustos 2015 - Cuma)
TÜRKLERİ SEVMEYEN OSMANLI (25 Ağustos 2015 - Salı)
65 TÜRKLERİ SEVMEYEN OSMANLI… (22 Ağustos 2015 - Cumartesi)
KAÇAN DELİLER! (15 Ağustos 2015 - Cumartesi)
Neden boğularak ölünür (06 Ağustos 2015 - Perşembe)
İNSAN SUDA NEDEN BOĞULUR.. (04 Ağustos 2015 - Salı)
Evet Kürt kardeş!... (20 Temmuz 2015 - Pazartesi)
Ay Vurunca Yüzüme (19 Temmuz 2015 - Pazar)
ON YUMURTA KAÇ ÖĞRETMEN EDER? (Alıntı) (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
Onkolog kanser olursa (11 Temmuz 2015 - Cumartesi)
“KARDEŞ KARDEŞE BORÇ VERMEZ” (10 Temmuz 2015 - Cuma)
*BİLİNEN TARİHİN BİLİNMEYEN YANLARI* (08 Temmuz 2015 - Çarşamba)
İsim koyarken aklınızda bulunsun (07 Temmuz 2015 - Salı)
Malatyalı Şeker imam (05 Temmuz 2015 - Pazar)
Barış Manço (05 Temmuz 2015 - Pazar)
*TÜRKİYE´Yİ ATEŞE ATMAK…* (30 Haziran 2015 - Salı)
HAZİRANDA ÖLMEK ZOR (30 Haziran 2015 - Salı)
Çayın Faydaları Nelerdir? (29 Haziran 2015 - Pazartesi)
BALKAN KAHRAMANI ENVER BEY-1 (28 Haziran 2015 - Pazar)
*HAFTANIN İĞNELERİ* (27 Haziran 2015 - Cumartesi)
Bu oyun halen devam ediyor mu? (25 Haziran 2015 - Perşembe)
SEVGİLİ (25 Haziran 2015 - Perşembe)
HAYATA DAİR ÖĞÜTLER (24 Haziran 2015 - Çarşamba)
Vatana Aşklarını Feda Edenler (23 Haziran 2015 - Salı)
*TİMSAH GÖZYAŞLARI…* (21 Haziran 2015 - Pazar)
*YENİ TÜRKİYE´NİN SAVAŞI* (20 Haziran 2015 - Cumartesi)
YAZIKLAR OLSUN! (20 Haziran 2015 - Cumartesi)
HAYATLAR... (19 Haziran 2015 - Cuma)
SANA MEKTUP (17 Haziran 2015 - Çarşamba)
KIZMAK YOK (16 Haziran 2015 - Salı)
Dahi, deli, Albert Einstein (09 Haziran 2015 - Salı)
KIRIM (07 Haziran 2015 - Pazar)
SEÇİMDEN SONRA NE OLACAK? (06 Haziran 2015 - Cumartesi)
MUSTAFA KEMAL ÇANAKKALE deVAR MIYDI? (05 Haziran 2015 - Cuma)
Emniyet’ten ziyade TSK’da etkinler (02 Haziran 2015 - Salı)
ÇEVRE FELAKETİ YAŞIYORUZ (30 Mayıs 2015 - Cumartesi)
*ŞEYTAN AMERİKA* (27 Mayıs 2015 - Çarşamba)
" PİL YİYİN! Daha Faydalı!... (21 Mayıs 2015 - Perşembe)
HAYALLER PARİS, HAYATLAR, MUŞ... (19 Nisan 2015 - Pazar)
YAZ YAZABİLİRSEN ÜSTADIM (09 Nisan 2015 - Perşembe)
HAYALLERİ ÇALAN A.Ş, ORTAKLARI AKP+CEMAAT. (08 Nisan 2015 - Çarşamba)
HER YER KARANLIK, PÜR NUR O MEVKİ. (02 Nisan 2015 - Perşembe)
Varsın gülmesin... (31 Mart 2015 - Salı)
BİZİM ÖLÜMÜZDE VATAN KURTULUR (21 Mart 2015 - Cumartesi)
Nazım Hikmet`in Necip Fazıl`a mektubu: (14 Mart 2015 - Cumartesi)
Ömer Hayyam (13 Mart 2015 - Cuma)
BETER geldi geçti... (09 Mart 2015 - Pazartesi)
ZEYTİNYAĞI (27 Şubat 2015 - Cuma)
BÜYÜK İSKENDER`İN 3 İSTEĞİ (10 Şubat 2015 - Salı)
Yakıştım.. (29 Aralık 2014 - Pazartesi)
İBB Pankartı (26 Aralık 2014 - Cuma)
Sarıkamış... (23 Aralık 2014 - Salı)
Mezar taşı... (11 Aralık 2014 - Perşembe)
Açlık (08 Aralık 2014 - Pazartesi)
Nokta... (08 Aralık 2014 - Pazartesi)
BASIN ARKA KAPIDAN!.. (02 Aralık 2014 - Salı)
BİR PİRİNÇ TANESİ ... ( ! ) (27 Kasım 2014 - Perşembe)
Soyguncu (18 Kasım 2014 - Salı)
Hayvan oğlu hayvan gazi (04 Kasım 2014 - Salı)
“KARDEŞ KARDEŞE BORÇ VERMEZ” (01 Kasım 2014 - Cumartesi)
YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ (25 Ekim 2014 - Cumartesi)
HERKES SEYREDİYOR (07 Ekim 2014 - Salı)
Parasız seyahat (04 Ekim 2014 - Cumartesi)
Kürtaj (02 Ekim 2014 - Perşembe)
Fareler (28 Eylül 2014 - Pazar)
26 Eylül Türk Dil Bayramı (26 Eylül 2014 - Cuma)
Anahtar (15 Eylül 2014 - Pazartesi)
Kadın (07 Eylül 2014 - Pazar)
O.... çocukları (25 Ağustos 2014 - Pazartesi)
BAYRAM TEBRİĞİ ( AZİZ NESİN) (29 Temmuz 2014 - Salı)
Diş Teli Kullananlar Bayramda Neler Yapmalı? (28 Temmuz 2014 - Pazartesi)
Zeytin öyküsü (26 Temmuz 2014 - Cumartesi)
Sonsuz Sifa, Kuva-i Milliye Mustafa ile birlikte (23 Temmuz 2014 - Çarşamba)
Üç adayın ortak noktası...! (21 Temmuz 2014 - Pazartesi)
Hasan Fahri Polat` tanıyalım: (14 Temmuz 2014 - Pazartesi)
``Ülke bölünüyor`` (13 Temmuz 2014 - Pazar)
Ders (03 Temmuz 2014 - Perşembe)
Cemaat ve Barzani (16 Haziran 2014 - Pazartesi)
LAFIN BİTTİĞİ YER.... (16 Haziran 2014 - Pazartesi)
BİR ŞEHRİN YERLİSİ OLMAYI GÖZE ALMAK (14 Haziran 2014 - Cumartesi)
Kızılbaş (27 Mayıs 2014 - Salı)
*İYİ HAFIZ!* (26 Mayıs 2014 - Pazartesi)
*SOMA’DA KARA ÖLÜM* (20 Mayıs 2014 - Salı)
DEVRİM Mİ? İHTİLAL Mİ..? (18 Mayıs 2014 - Pazar)
Kim Kime? (17 Mayıs 2014 - Cumartesi)
*14.MAYIS.2014 - BASIN BÜLTENİ* (16 Mayıs 2014 - Cuma)
YAZMAK YA DA YAZMAMAK (09 Mayıs 2014 - Cuma)
ATATÜRK`TEN BİR ANI (20 Nisan 2014 - Pazar)
SEÇİM SONUÇLARI (07 Nisan 2014 - Pazartesi)
Eğitim mi önemli cibilliyet mi? (17 Mart 2014 - Pazartesi)
BİZİM HİÇ Mİ SUÇUMUZ YOK? (14 Mart 2014 - Cuma)
ADALETE AĞIT!... (10 Mart 2014 - Pazartesi)
ÇOK YANLIŞLAR YAPTIN SANCAK BEYİ ÇOK (06 Mart 2014 - Perşembe)
GİZLEDİLER.... (21 Şubat 2014 - Cuma)
Malatyalı Orospu Kezban... (15 Şubat 2014 - Cumartesi)
BU KAVGA BİTMELİ (06 Şubat 2014 - Perşembe)
Yerli malı, yurdum malı !... idi (22 Ocak 2014 - Çarşamba)
KİME OY VERMEYECEĞİM? (13 Ocak 2014 - Pazartesi)
Konu: Başbakan ve oğlu... (10 Ocak 2014 - Cuma)
NELER OLUYOR ? (03 Ocak 2014 - Cuma)
EVLADA ÖĞÜT (02 Ocak 2014 - Perşembe)
Yeni yılda Önemli olan bunları yapabilmek (30 Aralık 2013 - Pazartesi)
BAŞKA BİR BAKIŞ AÇISI (25 Aralık 2013 - Çarşamba)
EMPERYAL SAVAŞ (19 Aralık 2013 - Perşembe)
İffet Anıtı, Akdamar... (10 Aralık 2013 - Salı)
ATATÜRK`TEN ŞEYHE DERS... (10 Aralık 2013 - Salı)
YALAKALIK NEDİR? (04 Aralık 2013 - Çarşamba)
ENGEL BEDENLERDE Mİ - YÜREKLERDE Mİ? (03 Aralık 2013 - Salı)
TAŞLAR YİNE BAĞLANDI MI ACABA? (29 Kasım 2013 - Cuma)
BU BÜROKRATLAR SİZİN BAŞINIZI YİYECEK (27 Kasım 2013 - Çarşamba)
Kahin (21 Kasım 2013 - Perşembe)
Aldanma oğul!... (17 Kasım 2013 - Pazar)
BİTİRİN PİYASALARI DA GÖRÜN GÜNÜNÜZÜ (11 Kasım 2013 - Pazartesi)
BU MİLLET AYAKTA UYUMUYOR (31 Ekim 2013 - Perşembe)
Yaşasın Cumhuriyet (29 Ekim 2013 - Salı)
ZÜLFÜ Livaneli`den dehşet bir yorum! (26 Ekim 2013 - Cumartesi)
BAYRAM BUDUR... (14 Ekim 2013 - Pazartesi)
Günün konusu (04 Ekim 2013 - Cuma)
Gençlere... (02 Ekim 2013 - Çarşamba)
YÜRÜ YA KULUM!... (01 Ekim 2013 - Salı)
BİR KÖYÜN "YOKOLUŞ" ÖYKÜSÜ (30 Eylül 2013 - Pazartesi)
KAYBETTİKLERİMİZ (28 Eylül 2013 - Cumartesi)
İŞTE SON DURUM!.. (10 Eylül 2013 - Salı)
Ne idik !, Ne olduk ?... (04 Eylül 2013 - Çarşamba)
DOMUZLAR KÖRFEZİ ÇIKARTMASI (28 Ağustos 2013 - Çarşamba)
Romantik Şeytan (26 Ağustos 2013 - Pazartesi)
Rabia (24 Ağustos 2013 - Cumartesi)
Topal Osman... (22 Ağustos 2013 - Perşembe)
Kızıl elma (21 Ağustos 2013 - Çarşamba)
Gemi azıya almışlar... (20 Ağustos 2013 - Salı)
Bizim zamanımızda okul (19 Ağustos 2013 - Pazartesi)
SİZİN DIŞ POLİTİKANIZI SEVSİNLER (15 Ağustos 2013 - Perşembe)
Bayramlar mı eski, yoksa biz mi yaşlandık? (10 Ağustos 2013 - Cumartesi)
YILKILMASIN MI BU KEPAZE DÜZEN !...? (09 Ağustos 2013 - Cuma)
KORKUNUN AYAK İZLERİ (07 Ağustos 2013 - Çarşamba)
İşte haber size… (06 Ağustos 2013 - Salı)
Kimse var mı, orada ?... (06 Ağustos 2013 - Salı)
Korku !... (04 Ağustos 2013 - Pazar)
AHLAKIN SUKUT ETTİĞİ DÜZEN (30 Temmuz 2013 - Salı)
Türk yurdu neresi? (26 Temmuz 2013 - Cuma)
Basın vesayet altında (25 Temmuz 2013 - Perşembe)
BU UNUTULUR MU ? (Ama maalesef unuttuk...) (24 Temmuz 2013 - Çarşamba)
İbretlik Ders (23 Temmuz 2013 - Salı)
POSTALSIZ DARBELERİN MÜSEBBİBİ SENSİN!.. (22 Temmuz 2013 - Pazartesi)
Tilkinin orucu (21 Temmuz 2013 - Pazar)
Gerçek sevgi.. (20 Temmuz 2013 - Cumartesi)
ANKARA (19 Temmuz 2013 - Cuma)
HAYATINIZ SEÇTİĞİNİZ KADINDIR.. (18 Temmuz 2013 - Perşembe)
BU "BOP" ÖN KOLTUKTA YENİR.. (18 Temmuz 2013 - Perşembe)
MASUM ÇOCUK GÖNLÜ (18 Temmuz 2013 - Perşembe)
BAŞLIK PARASI (18 Temmuz 2013 - Perşembe)
Sen yine yoksun (17 Temmuz 2013 - Çarşamba)
"MÜBAREK" BİR ADI, "TENEKE" TAŞIR MI? (17 Temmuz 2013 - Çarşamba)
Yargılanacaksınız!... (17 Temmuz 2013 - Çarşamba)
AFFEDERİM DEMİŞTİM HATIRLIYORSAN (16 Temmuz 2013 - Salı)
Horoz ve Tilki Hikayesi! (16 Temmuz 2013 - Salı)
Afet (16 Temmuz 2013 - Salı)
Merhaba !... (15 Temmuz 2013 - Pazartesi)
Şair Solmaz Akça`dan (15 Temmuz 2013 - Pazartesi)
Dost olmalı (14 Temmuz 2013 - Pazar)
Açılım!... (12 Temmuz 2013 - Cuma)
hayat!... (12 Temmuz 2013 - Cuma)
İki ayyaş!... (10 Temmuz 2013 - Çarşamba)
Bu resimlere iyi bakın (16 Kasım 2011 - Çarşamba)
Ben Ağladım! (28 Ekim 2011 - Cuma)
Sayfa:
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Reklamlar

/resimler/2018-9/26/1034213116671.jpg

/resimler/2018-9/30/1528469501556.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Balikesir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:20 13:21 15:46 18:04 19:35
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Özünle, gözünle, sözünle işinde ol?

Hacı Bektaşı Veli
1037 İbni Sina`nın vefatı
-Global ısınma yükselen deniz seviyesi 2050 yılında shangai ve deniz kıyısındaki Çin şehirlerinde büyük sellere neden olacak.bu sellerde 76 milyon kişi evsiz kalacak. -Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wringleys marka sakızdır. -Kereviz yerken harcanan ka

İlginç Bilgiler 3