(Uzaktan Gelen yakın Sesler) Orhan ORGARUN


GERÇEKLER ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİLDİ

GERÇEKLER ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİLDİ


                 Aşama Aşama İsrail’in Kuruluşu..

                Yüz yılı aşan bir süre zarfında İslam dünyasındaki yara kanamaya devam ediyor. Batı dünyası İspanya’daki Endülüs Devletini 1492 yılında yıkarak Müslümanlara derin bir şok yaşattı. Bu durum İslam’ın yeryüzünde yayılmasından beri haçlı dünyasına karşı ilk geriçekilişidir. Geniş bir coğrafyanın Müslümanların elinden çıkarak Haçlılar tarafından işgal edilmesi bir travmaya dönüştü.

                Fakat İslam âlemi Endülüs’ün yıkılmasını ağıtlar yakmak dışında doğru bir şekilde okuyamadı. Tartışılması gereken bir başka konu da 1400’lü yıllarda gücünün zirvesine erişen Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyet alanının tam karşısındaki Endülüs’e neden yardım etmediğidir?

                İspanya’daki Endülüs Devleti’nin yıkılmasından sonra ikinci büyük şok, İsrail’in kurulmasıdır. İsrail devleti ise Müslümanların anakarasında kurulan ilk gayrimüslüm devlettir. Bu devlet, İslam ülkelerinin işgali için harekât üssü vazifesi görmektedir. Ortadoğu’daki bütün müdahaleler ABD ve İsrail ile beraber planlanarak realize edilmektedir.

                Biraz daha geriye gidersek İsrail’in kuruluş sürecini aşama aşama daha iyi analiz edebiliriz.

1. Aşama: Sultan II. Abdülhamit’in Kıbrıs’ı İngiltere’ye vermesi (1878):

Osmanlı Devleti 1878 Osmanlı-Rus Savaşında ağır bir yenilgiye uğradı. Berlin Anlaşması’nın ağır hükümlerinin hafifletilmesi için II. Abdülhamit İngiltere’ye Kıbrıs adasını teklif etti. İngiltere bu teklifi kabul ederek Kıbrıs’a yerleşti.  Bu adım İngiltere’nin Ortadoğu’yu işgal planının ilk aşamasını teşkil etti. İngiltere Kıbrıs adasına sahip olmakla Ortadoğu’nun her noktasına kolayca erişim imkânı elde etti. Aynı zamanda Doğu Akdeniz üzerinde tartışmasız bir hakimiyet alanı kurdu.

2. Aşama: İngiltere’nin Mısır’ı İşgal Etmesi (1882):

İngiltere Kıbrıs’a yerleştikten sadece 4 sene sonra adanın tam karşısında yer alan Mısır’ı işgal etti. İngiltere, tarihinin belki de en stratejik hamlelerinden birini yaparak Süveyş Kanalı’na sahip oldu. Böylece Hindistan yolunu güvenceye aldı. Tabiiki İngilizler, Mısır’ın tarımsal potansiyelini, insan kaynaklarını ve Arap âlemindeki ağırlığı gibi avantajların hepsini tepetepe kullandılar.

3. Aşama: Arabistan, Irak, Suriye, Filistin’in İşgalleri ve Sykes-Picot Anlaşması (1917):

Osmanlı İmparatorluğu 1.Dünya Savaşında Suriye. Irak ve Kanal Cephelerinde İngiltere ile savaşmak zorunda kaldı. İngiltere, Mısır’dan kolaylıkla istediği kadar asker ve malzeme sevkiyatını yapabiliyordu. İngiltere, Kıbrıs’tak üslerinive Mısır’ın gıda ve insan potansiyelini sonuna kadar Osmanlılara karşı kullandı. İngiltere, 1.Dünya Savaşı süresince Mısırlılardan oluşan 1 milyon 250 bin askeri cepheye sürmeyi başardı. Savaş sonrası İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya’sı Sykes-Picot anlaşmasıyla Ortadoğu’yu bir doğum günü pastası gibi paylaştılar. Rusya, Ekim devrimiyle bu paylaşımın dışında kalınca İslam ülkeleri bu iki devlet tarafından pay edildi.

4. Aşama: Balfour Deklarasyonu (1917):

1. Dünya Savaşı devam ederken İngiltere ile Arapları temsil eden Şerif Hüseyin arasında pazarlıklar da devam ediyordu. İngiliz Dışişleri Bakanın Arthur James Balfour, aşağıdaki 3 satırlık mektubu Yahudilerin lideri Lionel Walter Rothschild’e gönderince Ortadoğu’nun kaderi çizilmiş oldu.

Mr. Balfour mektubunda; “Majestelerinin Hükümeti, Filistin’de Yahudi halkı için milli bir yurt kurulmasına olumlu gözle bakmaktadır ve bu amaca ulaşılmasına yardımcı olmak için elinden geldiğince çaba gösterecektir; Filistin’de hâlen mevcut Yahudi olmayan halkların toplumsal ve dini haklarına ya da Yahudilerin diğer ülkelerdeki hak veya politik statülerine zarar verecek hiç bir şeyin yapılmayacağı net bir şekilde anlaşılmalıdır.”

Bu mektup Arapların İngiltere’den yedikleri ilk ama son olmayacak kazıkların sadece bir başlangıcıydı.

5. Aşama: İsrail’in Kurulması (1948):

2. Dünya Savaşı sonunda ABD’nin sınırsız destek verdiği İsrail kuruldu. Türkiye İsrail’i tanıyan ilk ülkelerden biri oldu.

                6. Aşama: Oded Yinon Planı (1982):

İsrail kurulduktan sonra 4 defa Arap İttifakıyla onlarca cephede savaşlar verdi. İsrail’in bu savaşları sürdürmesi oldukça riskli olduğundan.1982 yılında Yinon planı devreye girdi. Planın esası İsrail’in çevresin detaş üstünde taş, omuz üzerinde baş kalmaması esasına dayanır.  Yinon planında Irak’ın Şii,Sünni ve Kürt devletleri olmak üzere üçe, Suriye’nin beşe, Mısır’dan Hıristiyan bir Kıpti devleti çıkarma ve Sudan’ın ikiye bölünmesi gerektiği açıkça yazılmış olup geniş bir Türkiye analizi de yapılmıştır. Türkiye’nin etnik ve mezhepsel bölünme fay hatları açıkça vurgulanmıştır.

7. Aşama: Büyük Ortadoğu Projesi (2004):

2004 yılında ABD Dışişleri Bakanı Rice, 22 İslam ülkesinin sınırlarının değişeceğini açıkça ilan etti. BOP, bir anlamda Yinon planının hayata geçirilmesidir. BOP, Türkiye için hayırlı rüyalar görmez. BOP kapsamında İsrail’e karşı çıkan bütün Arap ülkeleri ya parçalandı veya ağır hasar aldı.

8. Aşama:Yüzyılın Anlaşması (2020) Irak üçe bölünerek, Suriye’de iç savaş çıkarılarak ve kuzeyinde bir terör devleti kurularak, Libya’da Kaddafi linç edilmek suretiyle İsrail karşıtı olan bu üç önemli Arap devleti işlevsiz hale getirildi. Diğer taraftan İsrail karşıtı olmakla beraber İsrail’e Temmuz 2006 savaşında ağır bir darbe vuran Hasan Nasrallah liderliğindeki Hizbullah’ın elini kolunu bağlamak için Lübnan derin istikrarsızlaştırılma sürecine sokulmak isteniyor.

Ortadoğu coğrafyasını İsrail ve ABD’ye dar eden Kasım Süleymani’nin şehit edilmesinin de İsrail’e bu planına çıklanması için bir fırsat verdiğini düşünebiliriz. İsrail, bu hamleleriyle Arz-ı Mev’ud sürecinde engel bırakmak istemiyor.

Yüzyılın Anlaşması planı tam olarak Filistinlilerin tabutuna son çiviyi çakma operasyonudur. İşin hazin tarafı anlaşmanın ekonomik boyutundan gündeme getirilen 50 milyar dolarlık fon, Körfez ülkelerinden sağlanacaktır. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katarve BAU buanlaşmayı destekliyor. Yani İsrail, derenin taşıyla derenin kuşunuvuruyor.

BOP’untahakkukuveMscid-I Aksa’yıbarındıranFilistin’intamamenİsrail’inmülküolmasıiçinŞii-Sünni savaşı bir katalizör vazifesi yapmaktadır. Bu planın gerçekleşmesi için İslam âleminin Şii ve Sünni cephelere ayrılması gerekir. Aksitakdirde plan işlevselliğini kaybeder.

İşte tam bu noktada İslam âleminde bu fotoğrafın tamamını görüp bütüncül bir yol haritası ortaya koyan teklider Rahmetli Prof. Dr. Haydar Baş oldu.

Yüz yıllık bu yıkım sürecinde Müslüman liderler, bilerek ve yabilmeyerek çarpık yönetim anlayışlarıyla Batı’nın değirmenine sutaşıdılar. Kimili derler Sünnicilik kimiside Şiicilik kılıfıyla bir güzel oyun oynadılar. Fakat hiçbiri Rahmetli Prof. Dr. Haydar Baş gibi ortaya çıkıp “Bütün mü’minler kardeştir. O halde kardeşlerinizin arasını bulun” ilahi emir gereği Şii ve Sünni’lerin aynı itikada sahip oldukları hakikatini seslendirmedi. Rahmetli Prof. Dr. Haydar Baş bu kapsamda İslam âleminde eşi ve benzeri olmayan Ehl-iBeyt Külliyatı’nı kaleme aldı. “Tevhidin merkezi Ehl-iBeyttir” çağrısını sürekli yaptı.

Maalesef Müslümanları idare edenler Müslümanları özgürleştirecek ve Batı’nın pençelerinden kurtaracak bir ekonomi modeli ortaya koyamadılar. Emperyalizmi yerle bir eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tanımadılar ve hiç bir zaman tanıtmadılar. Rahmetli Baş, Gazi Paşa’nın izinde Milli Ekonomi Modeli’ni yazarak tam bağımsızlığa gidilen yolda eline yaktığı bir meşale yaptı.

Yine Gazi Paşa’nın izinde diğer bir eseri olan HoşGeldin Atatürk birlikt yakın geçmişte emperyalizme karşı verilen mücadelenin ve kazanılan zaferin günümüze nasıl taşınacağının şifrelerini paylaştı. Aslında bütün dünya bu felaketi engelleyecek ve dünyaya barışı getirecek o büyük lideri bekliyor.

Yanlız boşuna bekliniyor gibi gözüküyor. Bir ülkede yakın tarihini bile öğrenmekten uzak bir gençlik yaşıyorsa o ülkenin yetişen gençliğinden fazla hayır beklemeyim.

  • Cumartesi 14.6 ° / 11.6 ° Moderate rain
 • Pazar 17.4 ° / 12.3 ° Hafif yağmur
 • Pazartesi 15.3 ° / 9.8 ° bulutlu bulutlar

Balıkesir

16.10.2021

 • İMSAK
 • GÜNEŞ
 • ÖĞLE
 • İKİNDİ
 • AKŞAM
 • YATSI
 • BIST 100

  1.410%-0,16
 • DOLAR

  9,2572% 0,87
 • EURO

  10,7854% 1,05
 • GRAM ALTIN

  526,36% -0,73
 • Ç. ALTIN

  868,494% -0,73