CaNeMrE


KENDİ ÜLKENDE NEDEN KÖLESİN?

KENDİ ÜLKENDE NEDEN KÖLESİN?


Analiz

#Büyük Orta Doğu Politikası/Projesi; BOP

2020'den ne bekleyeceğiz, kendi ülkende kölesin, BOP ile erirken!

Ülke olarak bugün dünden; daha büyük tehlike altındayız.

Her gün eriyoruz;

Artık çok yaklaştı, yakınımızda. Evrendeki "Kara delik" misali bizi yuttu, yutacak...

1.Dünya Savaşı emperyalizmin, birinci paylaşım savaşıydı. 2.Dünya Savaşı emperyalizmin, ikinci paylaşım savaşıydı. Şimdi yaşanan, daha düşük yoğunluklu 3. Dünya savaşı, hem paylaşım, hemse "Yeni Dünya Düzeni" için yaşam savaşıdır.

Tım Marshall' ın "Coğrafya Mahkûmları" kitabı var. Üniversitelerde de tavsiye ediliyor. Burada ülkelerin coğrafi ve fiziki olarak, kaderlerini değiştiremediğini, yaşadıkları coğrafyaya mahkûm olduklarını ve coğrafyalarının onlara, iyi ya da kötü, oyunlar oynadığını yazıyor. Okumanızı tavsiye ediyorum...

Aslında; Türkiye' de coğrafya mahkûmu.

Asya'yı Avrupa'ya, Doğu'yu Batı'ya bağlayan coğrafyanın, tam ortasında Türkiye var. Bugün Orta Doğuda yaşanan kanlı savaşın, ölen milyonlarca insanın, verimli toprakların, değerli su kaynaklarının, enerjinin tam merkezindedir, Türkiye. Emperyalizm dediğimizde, bugün aklımıza hemen Amerika geliyor; ama gelmesin. Emperyalizm Amerika değil, Amerika'yı yönetendir. Bugün Trump, Putin, bunlarda değil. Bunlar seçilmişler, kullanılanlar!

Olayların neden ve sonuçlarına çok iyi bakmalıyız. Yine olayları iyi analiz etmeliyiz. Yaşadıklarımız kime ne kazandırıyor, kazandıracak? En basitinden bugün dünyada parayı kim kontrol ediyor? Neden savaşılıyor? Neden Ortadoğu yanıyor? vs. vs.

Amerika.

Peki; Amerikan Merkez Bankası kimin?  Amerika'nın değil, 8 Yahudi ailenin. O zaman parayı Amerika kontrol etmiyor. Parayı kontrol etmeyen dünyayı da kontrol edemez. Parayı, ABD Merkez Bankası kontrol ediyor, 8 Yahudi aile. En büyükleri Rothshildler. Demek emperyalizm Amerika değil, Kim? Küresel Baronlar.

Emperyalizm, dünyayı baştan sona ticaret ile sarıp sarmalamış, bankaları, petrolü, enerjiyi, yer altı ve yer üstü kaynaklarını uzayı, sağlığı, teknolojiyi, altını, doları, kim kontrol ediyorsa, bugün emperyalizm odur. Ayrıca, parayı kontrol etmek ve daha fazla kazanmak için güçlü orduya ihtiyacınız var. Bu ordu da, bu gün Amerikan Ordusu. Ne kadar savaş, kıtalar arası müdahale, o kadar silah, asker ve mühimmata ihtiyaç var demektir. Parayı kontrol eden ABD Merkez Bankası, paraya ihtiyacı olan Amerikan Hükümeti, o zaman hükümet, dünyanın jandarmalığına soyunduğu için bugün 5 milyar dolara ihtiyacı varsa, ABD Merkez Bankası, değerli ABD tahvilleri karşılığı, hükümete 5 milyar parayı basıp veriyor. Kazanan; parayı basan ABD Merkez Bankası 8 Yahudi aile;  kaybeden, Amerikan halkı. Bunu dünya için genelleyin. Demek ki; parayı kontrol eden Yahudi aileler olduğu için onlar kazanan, biz ise kaybedeniz...

Dünyanın en zengini, Forbes Dergisine göre Amazon'un sahibi 150 milyar dolar ile Jeff Bezos. Türkiye'de ise zannederim Koç Grubu. Toplam da 5 ile 10 milyar dolar diyelim. Türkiye ile Amerika arasındaki uçurumu görüyor musunuz? Ama durun isimleri listelere girmeyen, ABD Merkez Bankasının sahiplerinden, yani 8 Yahudi ailenin en büyüğü, Rothshildlerin serveti gizli olsa da, tahminen 700-800 trilyon dolarlara hükmettiği söyleniyor. Aradaki farkı görüyor musunuz?

Uçurum. Böyle bir dünya düzeninde yaşıyoruz.

O zaman biz, kendi ülkemizde köleyiz.

Hatta dünya köle..!

Peki, Rusya dediğinizi duyuyorum. Rusya da, Küresel Baronların emrinde. Rusya'nın, İran'ın Irak'ın petrolünü, doğal gazını, yer altı kaynaklarını bunlar çıkarıyor ve pazarlıyor satıyor. SHELL, BP... vs.vs.

Hatırlayınız; 2.Dünya Savaşı sonrası (1940…) soğuk savaş senaryoları ve SSCB' nin sözde komünizm tehdidi ile biz, ABD' den Marshall Yardımları aldık; NATO'ya dahil olduk. NATO' ya dâhil olunca Atatürk' ün Ulusal Ordusu, "Ulusal Olma" özelliğini kaybetti. Marshall Yardımları ile Amerika içimize sızdı.

Yine, Çarlık Rusya'nın dağılması, daha sonra yerine SSCB' nin kurulması, Lenin' in Avrupa'dan, Troçki' nin Amerika'dan getirilmesini kim sağladı derseniz?  Peki, Hitler'i gizli destekleyen, Yahudilerin katledilmesi ve Avrupa'dan çıkarılmasını isteyen kimdi? İngilizlere para vererek bugünkü İsrail topraklarını alan, İsrail'i kuran kimdi? Yine İsrail'in kurulup, sözde bölgeyi Yahudi bir kralın yönetmesini isteyen, bu nedenle bölgeyi kana bulayan kimdi? Yine sözde din savaşlarını başlatanlar, enerji kaynaklarına sahip olmak isteyenler; hatta İngiltere'de ilk defa Lordlar kamarasına girerek yine ilk defa İngilizlerin dışında Lord olan kimdi? Rothschild ailesi ve bireyleri...

Bu gün dünyada iki güçlü devlet ve ordu var. Amerika ve Rusya.

2. Dünya Savaşı sonrası sözde soğuk savaş ve ortada, Komünizm tehdidi algısı ile SSCB' nin "Glasnost" ile 1991' de dağılıncaya kadar, iki kutuplu dünya tezinde, ha savaştı, ha savaşacak, tehditleri ile bunlara bağlı ülkeler, paktlar, silahlandılar. Yani silaha ve askeri malzemeye yatırım yaptılar. Peki, dünyada silah sanayini kontrol edenler? Yine bunlardı. Peki, Amerika ve Rusya neden 2.Dünya Savaşı sonrası birbirlerine sözde düşmanlar?

Düşman falan değiller. Aslında ikiz kardeşler.

Küresel Baronlar Amerikan Ordusunu kullanıyorlar, yani Amerika'yı. Peki, Amerika ellerinden çıkar korkusuyla, buna da "check and balance" diyorlar, (denge teorisi) gizliden de, Rusya'yı ellerinde tutarak destekliyorlar. Hem Amerika'yı kullanıyorlar, Amerika'nın gücü karşısında denge için Rusya'nın ekonomisini, silah sanayini ve hükümetini de destekliyorlar. Birbirlerine karşı aynı güçte olsunlar diyerek... Peki, Küresel Baronlar bununla mı kalıyor? Başka güvenceleri yok mu? Var.

Paranın olduğu yerde, her şey var. Bütün beyinler paranın emrinde. Üçüncü tercih olarak, Amerika ve Rusya varsayalım ellerinden çıktı, bunun karşılarında da deli Kim Young var. Yani Kuzey Kore...

Deli falan değil, çok akıllı. Düşünün adamlar füze yapıyorlar ama yüzlerce "atom başlıklı füze" nasıl yapıyorlar? Kim destekliyor? Kuzey Kore'nin yapısı belli? Nasıl çalışıyorlar, yapıyorlar? Silah Sanayisi uygun mu? vs.vs... Sıkı surun Amerikan Merkez Bankası FED' i kim kontrol ediyorsa, sahipleri kimlerse, paralarını, güçlerini ve geleceklerini sadece bir yere bağlamıyorlar. Hem ABD' yi, hem Rusya' yı hemde Kuzey Kore' yi destekleyen de bunlar.

Yani Para; yani dolar..

İşte bu gün esas mesela bu; DOLAR, eşittir 'YEŞİL KÂĞIT'

O zaman sen kölesin. Hatta dünya köle..!

Peki, bugün Orta Doğudaki Savaş nedir? Nedendir?

Masum insanlar ölüyor, Türkiye' Suriyelileri kabul ediyor. Yine Türkiye' nin demografik yapısı değişiyor, dışa bağımlılığımız arttı. Üretim yok, eğitimde, sağlıkta, hukuk ve demokraside günden güne eriyoruz neden? Neden tüm limanlar, fabrikalar özelleşti, yabancılara satıldı? Neden Ergenekon, Balyoz gibi davalarla Ordu küçültüldü? 30 yıldır PKK, yine FETÖ, yine Ilımlı İslam senaryoları, 1980' den sonra Türklüğün İslamlaştırılması politikaları bize neden uygulandı? 2004'te ABD Başkanı Bush, güncellenen Büyük Ortadoğu Planı/Projesi ve Başbakan Erdoğan' da ben bu projenin eş başkanıyım neden dedi?

Sorular, sorular yine sorular...! İşte mesele de bu. Neden?

Dünya hızla yaşlanıyor bizim gibi. Ve dünyayı yine insanoğlu hızla kirletiyor, sonunu hazırlıyor. Bizi çevreleyen ve dünyamızı koruyan katman hızla eriyor. Bu nedenle kutuplardaki buzullarda eriyor ve erimeye başladı. Hatta Norveç ilk eriyen buzul için hatıra plaketi bile imzaladı. Yani dünya olarak, bugün sonun başlangıcındayız. NASA 1990 yılların başında yaptığı ve yaptırdığı çalışma ve analizler ile Kuzey Kutbunda, buzulların eriyeceğini bu yüzyılın ikinci yarısı ya da, en geç yüzyılın sonunda buzullar eridiğinde, Okyanuslara kıyısı olan devletlerin toprakları sular altında kalacağını, yani "Küresel İklim Felaketinin" yaşanacağı raporlandı.

Bu nedenle Kuzey Kutbunda buzullar eridiğinde dünya ikinci "Kavimler Göçü" yaşayacak. Milyonlarca insan evsiz, topraksız kalacak ve ölecek. Peki, dünyada Küresel İklim Felaketi yaşandıktan sonra, dünya insanlarının yaşayabilecekleri en güvenli bölge, neresi olacak derseniz?

Mezopotamya  yani Türkiye toprakları ve Orta Doğu coğrafyası.

Büyük Orta Doğu Projesi BOP ile 2004' te start alan proje bugün hız kesmeden devam ediyor. BOP nedir? BOP Orta Doğuda aslında gelecek yüzyılda "Küresel Baronlara yer açmak ve yeni yaşam yeri sağlama adına oluşacak kaos sonunda, Ulus Devletlerin hakimiyetine son vererek, "Yeni Dünya Düzenini" kurmak için başlatılan savaştır.

Toprak ve gelecekte yaşanacak yurt savaşı. O nedenle bu coğrafyada yaşanılacak en güvenli yer Mezopotamya toprakları yani Türkiye ve Orta Doğu olduğu için burada yaşanılacak yerin dizaynıdır, BOP projesi. Ve Küresel İklim Felaketi sonrası oluşturulacak Yeni Dünya Düzeninin Merkezidir. Çünkü Türkiye doğu ile batıyı bağlayan verimli toprakları, iç denizi, su ve enerji kaynakları ile bu yüzyılın sonunda, yaşanacak güvenli liman olduğu için emperyalizmin hedefindedir.

Ayrıca 2019 Davos Toplantısının ana konusu, gelecek yüzyılda, robotlaşma ve robotik insan modeli ile yeni yaşam formlarıydı. İnsanoğlu dünya dışında yaşaması mümkün olmayan varlıktır. İşte Küresel Baronlar gelecekteki dünyayı tasarlıyorlar. Daha az insan, robotikleşmiş insanlar, tek tip insan modeli hatta tek dil, ama dine ihtiyaç duymayan ve çiplerle donatılmış, yapay zekalar ve onlara bugün 700-800 trilyon dolarlara hükmedenler, hükmedecek.

Ya sen? Sen; kölesin...

İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yeşil bir kağıt parçasının peşinde koşanlar. Yeni Dünya Düzeninde yeşil kağıt yani dolar olacak mı peki? Sanmıyorum; çünkü o zaman alınıp satılacak bir şey olmayacak. Köle olacaksın. Efendilerin ne söylerse, önüne ne koyarlarsa...

 

Efendileri yani Emperyalizmi, yani Küresel Baronları dünyada durduracak biri var mı?

Şu an yok!

Ama vardı. Mustafa Kemal Atatürk...

29 Ekim 1923 ile 10 Kasım 1938 arası 15 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürecinde hem ABD, hemde Rusya ile stabil ilişkiler kurdu. Ulusal Kurtuluş Savaşında 19 Mayıs 1919' da Emperyalizm için "Geldikleri Gibi Giderler" demişti. Gittiler, Lozan'da diz çöktüler. Ve 15 yıl uykuya yatmak durumunda kaldılar.

Nereye kadar? 10 Kasım 1938' e kadar...Onun ölümü ile 11 Kasım 1938' de uykusundan uyanan ve ininden çıkan emperyalizm; Yine 11 Kasım 1938'den bu yana bizi sarsmakta, yıpratmakta ve yok etmek üzere planlar yapmaktadır.

Atatürk' ten sonra bir şey yapılmadı mı?

Kitaplara bakmak yeterli.

Ne olacak?

Bu gün köle olduğumuzu biliyorum.

Ama yarın ne olur bilemiyorum!

Şimdilik, para çok tatlı!

Yeşil sermaye sıcaklık yarattı,

Zengin  yarattı,

Yeşil sermayeyi, Ilımlı İslam’ı, Türklüğün İslamlaştırılmasını, terörü, cemaatleri, Fetö'yü ve en önemlisi Menemen'de gencecik asker Kubilay'ın kafasını kesen zihniyeti Türkiye' de kim yeniden hortlattı.

Açın bakın kitapları, 11 Kasım 1938'den 2020 yılına gelinceye kadar,

Yeşil Kağıt, doların emrinde kim/kimler varmış. Biliyorsunuz, dolar 8 Yahudi ailenin.

Ve dünyada, Siyonizm’in hükmünü sürdürenlerin.

Yani bu gün köleyiz... Sadece 15 yıl Atatürk ile köle değildik.

Çağdaş, modern ve laik. Sonrası yaşananlar, malum. Peki, Yeni Dünya Düzeninde?

Ne olur?

?!

Esen Kalın?

Can Emre 22 MART 2020 • Salı 33.9 ° / 17.9 ° Açık hava
 • Çarşamba 35.2 ° / 17.8 ° Açık hava
 • Perşembe 36 ° / 18.7 ° Açık hava

Balıkesir

27.07.2021

 • İMSAK
 • GÜNEŞ
 • ÖĞLE
 • İKİNDİ
 • AKŞAM
 • YATSI
 • BIST 100

  1.349%0,00
 • DOLAR

  8,5754% 0,27
 • EURO

  10,1238% 0,18
 • GRAM ALTIN

  494,67% 0,07
 • Ç. ALTIN

  816,2055% 0,07