(Uzaktan Gelen yakın Sesler) Orhan ORGARUN


MASONLUK NEDİR ? (5)

MASONLUK NEDİR ? (5)


* Dostların kalbini kırmakla, düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun.

       Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)

                * Okuma zevkini kazanmayanın öğretimi yarıda kalmış demektir. (P. Pecaut)

 

MASONLUK NEDİR ? (5)

 

                Mason Düşmanı Bir Osmanoğlu: Abdülhamid..

                Müslüman ülkesinde salyangoz satmak anlamına gelen Osmanlı ülkesinde masonluğu yayma girişimlerinin, daha işin çok başlarında, hemen ilk Mason Locaları kurulup, buralara Osmanlı tebasından bazı kişilerin buraya girmesiyle büyük tepkiler doğurmaya başladığını, Asım Tarihinden yaptığı alıntı ve Doktor Jak Suhami’nin yayınladığı bir kitaptaki 1748’de Türkiye’de MASONLUĞUN MEN’i kaydı ile anlatılmıştır..

Bir pazarlık sonucu, mason ileri gelenleriyle Birinci Meşrutiyeti ilân ederek tahta çıkmayı kabul eden Sultan Abdulhamid ise, İkinci Meşrutiyet öncesinde Türkiyedeki masonluğun en büyük düşmanlarından biri olmuştur. (1876-1909).

                FARMASONLUK DEYİMİ, özellikle Abdulhamidedir ki, tıpkı onsekizinci yüzyılın başlarında Tarihçi Asım’ın yaptığı gibi, DİNSİZLİK, İMANSIZLIK, TANRI TANIMAZLIK deyimleriyle özdeşleşmiştir..

                Her türlü yeni ve ileri harekete karşı içinde önüne geçilemez bir korku ve kuşku duyan Sultan Abdulhamid, özellikle, o dönemlerde masonların özgürlük yanlısı olduklarını da bile bile bunlara göz yummamıştır. Ne var ki, Osmanlı Devletinin çöküntü dönemine girmesi ile birlikte, Abdulhamid’in Batılı Uluslar ve Emperyalistler karşısında hep boynu bûkük ve ödün verici tutumu, padişahın masonluğun kökünü toptan kazıyacak önlemler almasına da engel olmuştur..

                Vezirlerin, sadrazamların çoğunun mason olması da bunu ayrıca göstermektedir..

                Bu durumun en tipik örneklerinden biri ise aşağıya aktaracağım beldedir.

                1894 tarihini taşıyan bu belge, 23 Şubat 1932 tarihinde Zindan Hayatı adlı bir seri yazı içinde Akşam Gazetesi’nde yayınlanarak gün ışığına çıkmıştır.

                Yıldız Sarayından, Serkâtibi Hazreti Şehriyâri Süreyya imzasıyla ve 3591 sıra numarasıyla yazılan bu belge, masonluk aleyhine verilmiş bir “İRAD İ SENİYE”nin Zaptiye Nezaretine gereği yapılması için yazılmış bir vesikasıdır ve yazı aynen şöyledir:

                Yıldız Sarayı Hûmayunu

                Baş Kitabet Dairesi

                3591

                Bu akşam alaturka saat sekizde Beyoğlu’nda Rum Mason Locasında bir hayli adam içtima ederek her türlü mevada dair mûbahasât cereyan eylediği istihbar kılınmış olup gerçi mason cemiyetlerinin sureti daimede içtima etmekte oldukları ma’lum ise de bunların vazifelerinî tecavüz eylememeleri için hükümetçe dikkat olunması ve bu gibi ahvali gayri marziyeye meydan verilmemesi Lâzimei hâl ve maslahattan olduğundan bu babta fevkale’de iltizamı dikkat ve mezkûr mason locasına içtima edenlerin kimler olduğunun bittahkik arzı atabei ulyâ kılınması muktezayı İrade i Seniye i Cenabı Hilâfetpernahîden bulunmakla ol babta emrû ferman hazreti men- Lehül emridir.

Fi 30 Rebiülahir 1312 vefi 18 Teşrini evvel 1310

Ser Kâtibi Hazreti Şehriyarî

Süreyya

                Adı verilemeyen Beyoğlu’ndaki bu Rum Mason Locası, Hocopulos Çarşısındaki Proodes Locasıdır.

Bir Padişah iradesini aktaran yazıdaki dikkat çekici noktaysa, Abdülhamid 1894 yılında, yani istiladının en koyulaştırdığı yıllarda bile, açıktan masonluğa dil uzatmaması vaziyeti idare etmesi ama ardında da kuşkuları ve korkuları gereği orada neler konuşulduğunun, buraya kimlerin katıldığının öğrenilmesini istediğini ortaya çıkartmasıdır..

Osmanlı Padişahı Abdulhamid’in korkusu, masonların yabancılara sırtlarını dayamış olmasındandır. “ECNEBİ SEFARETLER”in korkusunu Abdulhamid üstünden hiçbir zaman atamamıştır..

“MASONLARIN VAZİFELERİNİ TECAVÜZ EYLEMEMELERİ” gerekliliğini bunca YUMUŞAK BİR DİLLE YANSITMAK, BUNUN EN AÇIK BELİRTİSİDİR..

Gene unutmamak gerekir ki, O iradenin yazıldığı yıllarda, bir mason olan ve tahtan indirilip bir sarayda hapis tutulan eski Padişah Sultan Murat hayattadır. Abdulhamid’in bütün korkusuyla, tahttan indirilmek ve yerine MASONLARCA MURAD’IN YENİDEN TAHTA ÇIKARILMASIDIR!

Ne var ki, bu ölüme çare olmadığı gibi, Abdulhamid’in de sonunda korktuğu başına gelmiştir..

1908 Meşrutiyetinin Abdulhamid’e zorla kabul ettirilmesi ve 1909’da tahttan indirilip Padişah Murat gibi bir saraya hapsedilmesinde Masonların son derece önemli roller oynadığı ayrıca bilinmektedir..

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin hemen bütün önde gelenleri de birer MASONDUR…

Kur’an Ne Diyor ?

“Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. O zaman bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir.” (41. Fussılet Sûresi, Âyet/ 34)

“Sana darılana git, barış! Zulüm yapanı affet! Kötülük yapana iyilik et!” (Hadis-i Şerif)

  • Cumartesi 14.6 ° / 11.6 ° Moderate rain
 • Pazar 17.4 ° / 12.3 ° Hafif yağmur
 • Pazartesi 15.3 ° / 9.8 ° bulutlu bulutlar

Balıkesir

16.10.2021

 • İMSAK
 • GÜNEŞ
 • ÖĞLE
 • İKİNDİ
 • AKŞAM
 • YATSI
 • BIST 100

  1.410%-0,16
 • DOLAR

  9,2572% 0,87
 • EURO

  10,7854% 1,05
 • GRAM ALTIN

  526,36% -0,73
 • Ç. ALTIN

  868,494% -0,73