MESELE VATAN TOPRAĞI DEĞİL “PARA” İDİ…
MESELE VATAN TOPRAĞI DEĞİL “PARA” İDİ…
Tarih: 1.10.2018 08:43:18
Orhan ORGARUN (Uzaktan Gelen yakın Sesler)

Sultan II.  Abdülhamit, Theodor  Hetzel´i  kovdu  mu?

                Abdülhamit´in ne kadar büyük bir devlet adamı ve kahraman bir kişiliği sahip olduğunu anlatanlar bu tezlerini, en başta O´nun, Siyonizm´in babası olan Theodor Herzl´i huzurundan kovmasını anlatarak süslerler:

                “Benim Yahudilere verecek tek karış toprağım yok.”

                Rivayetlere göre Abdülhamit bu görüşmeden sonra Herzl´i huzurundan kovar.

                Rivayet diyorum zira tarihi vesikalarda bu kovulma olayını doğrulayan net bir  belge  yok.

                Tarihi olayları, tarihin önümüze koyduğu vesikalara  göre  değil de  ideolojik  kutuplaşmalara göre  değerlendirme  hastalığımız  bu  görüşmelerin  nasıl  başladığı  ve  nasıl  sonuçlandığını  bütün ayrıntılarıyla  ortaya  koymak  isteyen  tarihçileri  de  çok  etkiliyor.

                Herzl, Sultan  II. Abdülhamit´e  Yahudiler  için toprak  talebini ilk olarak kendisi yapmadı, dostu olan  Polonyalı  diplomat  Philip  de  Nevlinsky   vasıtasıyla  yaptı  ama  bir  sonuç  çıkmadı!

                Herzl´in anılarını Türkçeye çeviren Ergun Göze´nin de arşivlerinde yaptığı araştırmaya göre, Padişah´ın “ FİLİSTİN´DEN TOPRAK  VERMEYECEĞİZ”  dediği  kişi,  T.Herzl  değil,  Nevlinsky´dir.

                Aracı  Nevlensky´nin  görüşmesin den  bir  sonuç  çıkmaması  üzerine,  Herzl   1896´da İstanbul´a  bizzat  geldi. Başkente bu  tarihten  sonra  dört  defa  daha  gelecek  ve  1902´ye kadar  Yıldız  Sarayı  ile  bağlantısını  kesmeyecekti.

                Theodor  Herzl.  İstanbul´a  1896  ve  1898  yıllarında  yaptığı  ilk  iki  seyahatte,  Sultan  II. Abdülhamit´in  yakın  çevresi  ile  temas  kurdu. Yıldız Sarayı´nda  padişahın  huzuruna  ise  1901´deki üçüncü  seyahati  sırasında,  19 Mayıs  1901 günü  kabul  edildi.

                T. Herzl, bu görüşmelerle ilgili kaleme aldığı mektupta şöyle der: “Majesteleri, memleketinde yaşayan Yahudilere  gösterdiği  âlicenaplığı mazlum ve mağdur   durumda bulunan  diğer  Yahudilere de  göstermekte, onları  bir  peder  gibi himaye altına almakta ama toplu olarak bir  yerde  yaşamaları yerine, değişik  bölgelerde  bulunmalarına  izin  vermektedirler.”

                Padişah, Yahudilere, onların  istediği  Hayfa  ve  çevresinden  değil, Mezopotamya´dan  toprak önermektedir!

                Bu görüşmelerin temelinde ise Osmanlı´nın gırtlağına kadar borca batmış durumdan nasıl kurtulacağının  formülleri  aranmaktadır.

                Prof. Vahdettin Engin´in Osmanlı arşivlerinden yaptığı araştırmalarda bulduğu yeni  belgeler hem huzurdan kovma olayını çürütüyor, hem de borçlu Osmanlı´nın Yahudilerle yaptığı pazarlığı ortaya koyuyor.

                II.  Abdülhamit,  DUYUN-U UMUMİYE  (Borçlar İdaresi)  ile  borçların  yönetimi  hakkında görüşme halindeydi. Bu görüşmelerin amacı Osmanlı borçlarının indirilmesi yönündeydi; en sonunda 75  milyon  altın  olan  borcun  32 milyon  altına  indirilmesini  başarmıştı.

                Ancak  diğer  yandan  da  Yahudilerle  görüşme  halindeydi  Abdülhamit!

                T.  Herzl, toprak  alma  karşılığında  Osmanlı´nın  borçlarının  önemli  bir bölümünün Yahudiler tarafından  karşılanmasını  teklif  ediyordu.

                Herzl´in  yaptığı  teklif,  32  milyon  altının  yüzde  80´inin,  yani  yaklaşık  25-26  milyon  altının Avrupalı   Yahudiler  tarafından  ödenmesini  içeriyordu.

                Sultan  II. Abdülhamit´le  yapılan  pazarlıkta  Herzl´in  yerleşim  müsaadesi  istediği  Osmanlı toprağı  Hayfa  ve  civarıydı. Hâlbuki  Sultan  II. Abdülhamit,  Yahudi  topluluklarının  Mezopotamya (Kuzey  Irak)  üzerinde  değişik  bölgelere  yerleştirilmeleri  düşüncesindeydi.

                Bu  pazarlıklar  son  ana  kadar  devam  etti.

                Huzurundan  kovulma  diye  bir  şey  “MAALESEF  YOK!”

                Osmanlı istediği şartlarla Duyun-u Umumiye ile anlaşılınca T. Herzl ve ekibi ile ilişkiler bir anda kesildi.

                Mesele vatan toprağı değil ”para”  idi.

                Ortaya çıkan belgelerde, Yahudilerin sağladığı, 10 Mart 1902´de 40.000 Pound´luk, 15 Mart 1902´de  1.000.000 Franklık  ve  800.000 Franklık  teminat  mektupları,  Viyana  Konsolosu  Mahmut  Nedim  Bey   vasıtasıyla  Sultan  II.  Abdülhamit´e  sunulmuştu. Bu teminat mektupları Credit Lyonais, Loyds  Bank  ve  Dresner  Bank´tan  alınmıştı  ve Duyun-u  Umumiye ile pazarlıkların başarılı geçmesi halinde  borç  ödemesinde kullanılacaktı.

                Ancak  dediğim gibi Duyun-u Umumiye ile yapılan anlaşma, Yahudilerin teklifini geri plana itti.

                Yoksa   Osmanlı, Yahudilerin  teklifine  balıklama  atlayacak  haldeydi.

                T.  Herzl´in  huzurdan  kovulma  masalının  aslı  ve  astarı  budur!

                Osmanlı  Devleti´nin  Yabancılara Sattığı  Topraklar..

                Osmanlı  Devleti´yle  ilgili bilinmesi  gereken  en  önemli  konulardan  biri  de  Yahudi ROTHSCHİLD  HANEDANI  ve  BATI´dan   aldıkları Borçların  akabinde  YABANCILARA  TOPRAK SATIŞI KANUNUN  YÜRÜRLÜĞE  GİRMESİDİR!

                16  Haziran  1869´da ‘ ECANİBE  TOPRAK  SATIŞI ´  isimli  kanun  yürürlüğe  girmiştir. Bu kanuna göre ecnebiler HİCAZ VİLAYETİ DIŞINDA KANAN Osmanlı topraklarında mülk edinebileceklerdi. B u kanun Rothschild ailesinin Filistin´den satın aldığı topraklar için eşi bulunmaz  bir kolaylı olmuştur.

(Necip  Chiha, Osmanlı Devleti´de Gayr-i Menkul  Mülkiyeti Bakımından Yabancıların Hukuki  Durumu, Çev. Halil Cin;  AÜHF  Dergisi 1967, sayı  24, s.246-274-  Rothschildler  ve  Osmanlı  İmparatorluğu).

                Rothschild ailesi bizzat Filisten´den ilk araziyi 1882´de, ilişkilerini en sıkı yürüttüğü padişah olan  II. Abdülhamit döneminde almıştır. Fakat yürürlüğe  girmesinden bu yıla kadar çeşitli yollarla yüz binlerce  dönüm  arazi  satın  almıştır. 1918 yılı kayıtlarına  göre Filistin´in 7.120.000 dönüm tarıma elverişli topraklarda 650.000 dönümü Musevilere aittir.(Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları 1948-1988, Türkiye İş Bankası Yayınları, İkinci Baskı, Ankara, 1991, s. 26).

                “İsrail  1948´ de  kuruldu  diyenler  Yahudilerin  o  bölgeye  nasıl  yerleştiği  konusunu  cahilliklerinden  mi  yoksa  hainliklerinden  mi  görmezden  geliyorlar   orası  muamma  hiç  bilinmez!

                Örnek olarak Kudüs´te Kaymakam Mülazımı olarak görev alan Boyacıyan Mihran Efendi Filistin´de bulunan Yahudilerin yayılmacı politikaları hakkında 27 Eylül 1891 yılında yazdığı mektupla dikkati  çekmiş  ve  alınması  gereken  tedbirleri  ifade   etmiştir.  Mihran´a  göre  Gazze  ve Yafa  sahili  arasındaki  arazilerin  %50´sini  Yahudiler  satın almıştır. Kolonileştirilen köylerde 2 milyon kök üzüm asması mevcuttur. Boyacıyan Mihran mektubunda  ‘ BU GİDİŞATLA BEN-İ İSRAİL DEVLETİ TOPLA TÜFEKLE DEĞİL,TASARRUF-I ARAZİ VASITASIYLA  KURULACAKTIR´ uyarısında bulunmuştur ve sonraki  gelişmeler  onu  haklı  çıkarmıştır. (Necip  Chiha, Osmanlı  Devleti´nde  Gayr-i   Menkul Mülkiyeti  Bakımından Yabancıların Hukuki Durumu, Çev. Halil Cin; AÜHF  Dergisi 1967, sayı 24, s.246-274-Rothschildler ve  Osmanlı İmparatorluğu).

                Atatürk, Osmanlı  Devleti´nin başına  gelen Batı kaynaklı  felaketlerden ders  aldığı için Türkiye Cumhuriyeti´nde  yabancıya  toprak  satışını  son derece zorlaştırmıştı. 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy  kanununun 87. Maddesi  ile  yabancıların (gerçek  ve  tüzel  kişi) köylerde arazi ve emlâk  almaları yasaklandı!

                Günümüz  iktidarı  ise 29.12.2005 tarihinde 5444 sayılı kanunda yaptığı değişimle yabancılara toprak  satışını  ve  2004´te yürürlüğe  giren 5177 sayılı yasayla maden  çıkarmayı  serbest bırakmıştır!

                2012  yılında  Çevre  Bakanı´nın  verdiği  bilgiye  göre  2002-2011 yılları arasında  yabancılara satılan  toprak  miktarı  18.4 milyon  m2  dir. Bu  oranın  günümüzdeki  miktarını  sizler  tahmin  edin!

                Biz  Osmanlı  Devleti´nin  saklanan  yüzünü  anlattıkça  YENİ  OSMANLICILAR  HOP  OTURUP HOP  KALKIYORLAR, fazla değil, 15o yıllık bizden saklanan gerçek tarihimizi iyi  bilirsek eğer Osmanlı Devleti´ni  çöküşe  sürükleyenlerle,  16  yıldır  türeyen  YENİ  OSMANLICILARIN  ORTAK EMELLERİNİ ANLMAK   İŞTEN   BİLE  OLMAYACAKTIR!

                Osmanlı  Devleti´ni  çöküşe  sürükleyen  sebeplerin  sanki  planlı  bir  şekilde  16  yılda  tekrar nüksetmesi  ve  bunu   yapanların  OSMANLI´YI  GERİ  GETİRECEĞİZ  DİYE  HAYKIRAN  KESİM  OLMASI SİZCE  SADECE  TESADÜFTEN   Mİ  İBARETTİR?

                Osmanlı sonrası kurulan devletlerin tamamında baş gösteren sınır, mülkiyet ve her dine mensup  grupların veya şahısların vakıfları ile ilgili sorunların halen varlığını sürdürmekte ve çözüm beklemektedir. Ceberrut devlet yapılarının dönüşmesi ve insan haklarına dayalı yeni sistemlerin çoğalmasına paralel olarak bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye´nin Misak-ı Milliî sınırları içinde olup dışarıda kalan Musul´da; Batı  Trakya´daki mülkiyet ve vakıf sorunlarını çözümü- yeni kurulacak sistemler içinde- Tapu Kadastro Arşivinde  bulunan mülkiyet kayıtlarında sağlanacaktır Aynı şekilde İsrail´in işgal altında tuttuğu topraklardaki özel mülkiyet ve vakıfların geleceği de bizde mahfuz belgelerden çıkartılacaktır.

                Son yıllarda eski Osmanlı coğrafyasında sürdürülen haksız savaşlar ile bozulan hatta takaker yok edilen kent dokuları, tahrip edilen tarihi mekânlar ve mabetlerin yeniden inşası ve restorasyonu da Osmanlı arşivleri olmadan mümkün olmayacaktır.

                Osmanlı coğrafyası  bütün dünyayla  adil  bir  şekilde  paylaşılmalıdır…

Anahtar Kelimeler: MESELE, VATAN, TOPRAĞI, DEĞİL, PARA
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
BUGÜN… (21 Şubat 2019 - Perşembe)
SUÇSUZ ARIYORSAK YOK! İLKE ARIYORSAK, YOK! (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
BUGÜN… (17 Şubat 2019 - Pazar)
YABANCILARIN KANATLARI ALTINA GİRME… (16 Şubat 2019 - Cumartesi)
PARMAĞA TAKILIP KALANLAR… (15 Şubat 2019 - Cuma)
BUGÜN… (13 Şubat 2019 - Çarşamba)
BUGÜN… (12 Şubat 2019 - Salı)
NEYSE BUNDAN SONRASINA BAKALIM… (11 Şubat 2019 - Pazartesi)
BUGÜN… (09 Şubat 2019 - Cumartesi)
KİM YÜRÜTÜYOR? (08 Şubat 2019 - Cuma)
ŞAŞIRDIK MI? (07 Şubat 2019 - Perşembe)
ŞERİATI GETİREN YUNAN… (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
GEL DE BUNU YUNAN´A ANLAT! (05 Şubat 2019 - Salı)
ORTAK PAYDA BORÇLU OLMAK… (04 Şubat 2019 - Pazartesi)
HAYAT ANLAMINI YİTİRİYOR… (03 Şubat 2019 - Pazar)
VATAN HER YERSE… (01 Şubat 2019 - Cuma)
BİLİN Kİ KAVGA BÜYÜYORDUR… (31 Ocak 2019 - Perşembe)
TÜRKLÜK BİR ŞEMSİYEDİR… (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
TÜRK POLİSİ… (29 Ocak 2019 - Salı)
BİR KURAL VARDIR! (26 Ocak 2019 - Cumartesi)
HAZRET-İ ALİ (r.a.)… (24 Ocak 2019 - Perşembe)
KİM KİMİN, NEYİN PEŞİNDE? (22 Ocak 2019 - Salı)
ABD´YE EL UZATANLAR… (19 Ocak 2019 - Cumartesi)
ALLAH, HER ŞEYDEN HABERİ VARDIR (18 Ocak 2019 - Cuma)
15 TEMMUZ FELAKETİNİ GETİRENLER MALUM… (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
İNSANLARIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI… (15 Ocak 2019 - Salı)
İTİRAZI OLANLARI DİNLERİM… (10 Ocak 2019 - Perşembe)
ASGARİ ÜCRETİN GERÇEK ANLAMI… (03 Ocak 2019 - Perşembe)
KÂĞIT DEMEK… (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
BİLMEM DOĞRU MU SÖYLÜYORUM? (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
SİZİN UFKUNUZ GERÇEK İTİKADINIZ NEDİR ? (29 Aralık 2018 - Cumartesi)
NE OLDU DA SİZLER, BİZLER SUSTUK… (28 Aralık 2018 - Cuma)
1963 YILI KANLI NOELİ… (25 Aralık 2018 - Salı)
ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT SİYASET YARIŞI… (24 Aralık 2018 - Pazartesi)
“BENDENDİR, DEĞİLDİR”… (23 Aralık 2018 - Pazar)
KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM… (22 Aralık 2018 - Cumartesi)
FIRAT KALKANI HAREKÂTI… (20 Aralık 2018 - Perşembe)
ORTADOĞU BİR BATAKLIKTIR… (19 Aralık 2018 - Çarşamba)
HADİ ŞUNU AÇIK YÜREKLİLİKLE KONUŞALIM MI? (17 Aralık 2018 - Pazartesi)
YANLIŞ HAYAT DOĞRU YAŞANMAZ... (16 Aralık 2018 - Pazar)
KÖTÜLERİN İDARESİ DE KÖTÜ OLUR!.. (15 Aralık 2018 - Cumartesi)
BUGÜN ADI FETÖ OLUR YARIN BAŞKA BİR ŞEY… (13 Aralık 2018 - Perşembe)
EN ÖNEMLİ İLKE LÂİKLİKTİR… (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
HAÇ VE HİLAL´İN SAVAŞINDA… (09 Aralık 2018 - Pazar)
NE YAPMALARI LAZIM? (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ… (03 Aralık 2018 - Pazartesi)
KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ HANİ NEREDE? (29 Kasım 2018 - Perşembe)
TÜRK MUCİZESİ… (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
DİNSİZ SAYDIKLARI… (25 Kasım 2018 - Pazar)
ATATÜRKÇÜ NURSEN ÖĞRETMEN… (24 Kasım 2018 - Cumartesi)
ÇOK ŞEYLER KAYBETTİK ÇOOOK! (15 Kasım 2018 - Perşembe)
ANDIMIZ ÜLKEMİZİN MİLLİ DAVASIDIR… (12 Kasım 2018 - Pazartesi)
MİLLİ GÜÇ UNSURLARI ŞUNLARDIR… (11 Kasım 2018 - Pazar)
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE 10 KASIM… (10 Kasım 2018 - Cumartesi)
BU NEDEN YAPILMIYOR? (08 Kasım 2018 - Perşembe)
NASIL OLUYOR DA BÖYLE OLUYOR… (04 Kasım 2018 - Pazar)
RUHUN ŞAD OLSUN EY ATATÜRK! (02 Kasım 2018 - Cuma)
29 EKİM KUTLAMALARI UNUTTURULMUŞTUR… (29 Ekim 2018 - Pazartesi)
CEMAL KAŞIKÇI´NIN İNFAZI !.. (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
YAZIK DEĞİL Mİ? (20 Ekim 2018 - Cumartesi)
ATATÜRK´ÜN VASİYETNAMESİ… (18 Ekim 2018 - Perşembe)
SAKIN BU OLAYI KİMSEYE ANLATMA! (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
MUSTAFA SABRİ VATAN HAİNİDİR… (14 Ekim 2018 - Pazar)
TÜRKLER HEP ÖTEKİDİR, YABANCIDIR!.. (11 Ekim 2018 - Perşembe)
KUDÜS YÜCE İSLÂM İÇİN DE KUTSALDIR… (10 Ekim 2018 - Çarşamba)
FİLİSTİN´DE YAŞANAN SOYKIRIM… (09 Ekim 2018 - Salı)
HAYAT BÖYLE DEĞİL MİDİR? (03 Ekim 2018 - Çarşamba)
SEFUERDİ YAHUDİLERİ VE KÜRTLER… (30 Eylül 2018 - Pazar)
HERKES KENDİ KİTABINI OKUMALI! (28 Eylül 2018 - Cuma)
İSRAİL ASLA BARIŞ YAPMAZ, YAPAMAZ!.. (26 Eylül 2018 - Çarşamba)
EĞİTİM HER ŞEYİN BAŞI… (24 Eylül 2018 - Pazartesi)
İSRAİL ASLA BARIŞ YAPMAZ, YAPAMAZ!.. (23 Eylül 2018 - Pazar)
MİLLİ HAKİMİYET BAŞKA BİR KONUDUR… (20 Eylül 2018 - Perşembe)
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN… (19 Eylül 2018 - Çarşamba)
REHBERİMİZ ATATÜRK´TÜR… (18 Eylül 2018 - Salı)
YAHU BU NASIL AKIL NASIL İZAN… (13 Eylül 2018 - Perşembe)
KİM SİZİ KANDIRDI? KİM SİZİ ALDATTI? (12 Eylül 2018 - Çarşamba)
ASLEN DENKLEM ÇOK BASİT… (11 Eylül 2018 - Salı)
ANADOLU KITASININ ÇİLEKEŞ İNSANLARI… (06 Eylül 2018 - Perşembe)
KAOSUN DA BARIŞIN DA ANAHTARI OLAN BÖLGELER… (05 Eylül 2018 - Çarşamba)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI (1922)… (30 Ağustos 2018 - Perşembe)
DÜŞMANI OLMAYAN İDEOLOJİ TAŞIYAMAZ… (27 Ağustos 2018 - Pazartesi)
ZAFER AYI AĞUSTOS… (26 Ağustos 2018 - Pazar)
HUKUK DEVLETİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞI… (22 Ağustos 2018 - Çarşamba)
AB TÜRKİYE´YE KARŞI İKİ YÜZÜ… (21 Ağustos 2018 - Salı)
ASLIMIZDAN KOPAMAYIZ… (19 Ağustos 2018 - Pazar)
OSMANLI TARİHİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL (18 Ağustos 2018 - Cumartesi)
OSMANLI´ YI, CEHALET VE YOBAZLIK BATIRDI!.. (15 Ağustos 2018 - Çarşamba)
NİHAYETİNDE HEP AYNI YERE GELİYORUZ… (12 Ağustos 2018 - Pazar)
İNSAN DOĞDUĞUNDA KİŞİLİK SAHİBİDİR… (09 Ağustos 2018 - Perşembe)
ÜLKEMİZDE KURUMLAR ÜSTÜ BİR GÜÇ… (04 Ağustos 2018 - Cumartesi)
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (28 TEMMUZ 1914-1918 (28 Temmuz 2018 - Cumartesi)
ANAYASA´MIZDAKİ VATANDAŞLIK TANIMI… (26 Temmuz 2018 - Perşembe)
İDEAL OLAN TEK İNSANİ BİÇİM VARDIR… (25 Temmuz 2018 - Çarşamba)
ÇOK MERAK EDİYORUM! (23 Temmuz 2018 - Pazartesi)
ARKADAŞ, BURASI TÜRKİYEDİR… (22 Temmuz 2018 - Pazar)
GÜLDÜRMEYİN ADAMI… (16 Temmuz 2018 - Pazartesi)
BİZİM, SİZİM, BİZİM!.. (15 Temmuz 2018 - Pazar)
İKİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ ÖYKÜ… (14 Temmuz 2018 - Cumartesi)
İSLÂM MİLLİYETİNE ÖNEM VERMELİYİZ… (12 Temmuz 2018 - Perşembe)
TOPLUMLAR,SİYASİ SİSTEMLERDEN NE BEKLERLER? (11 Temmuz 2018 - Çarşamba)
TÜRKİYENİN MAYASI… (10 Temmuz 2018 - Salı)
TÜRK MİLLETİ BİR OYNAMAYA BAŞLARSA!.. (09 Temmuz 2018 - Pazartesi)
TOPRAK İÇİN, ANADIR DEDİK… (07 Temmuz 2018 - Cumartesi)
ZORBALIĞIN TEMEL İLKESİ KORKUDUR… (03 Temmuz 2018 - Salı)
KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMI… (01 Temmuz 2018 - Pazar)
NE HALLERE KALDIK! (29 Haziran 2018 - Cuma)
VAHHABİLİKTEN, ILIMLI İSLAM´A GEÇTİLER… (28 Haziran 2018 - Perşembe)
ORTAK KİMLİK… (27 Haziran 2018 - Çarşamba)
KOSKOCA AĞA YALAN SÖYLEYECEK DEĞİL YA! (25 Haziran 2018 - Pazartesi)
İÇİ ACIYANLARA, CANI SIKILANLARA!.. (24 Haziran 2018 - Pazar)
YAHU! BU NASIL OLUR? (21 Haziran 2018 - Perşembe)
3 (Y) İLE MÜCADELE MESELESİ… (20 Haziran 2018 - Çarşamba)
SEBEBİ BELLİ: EMANET EHLİNDE DEĞİL… (19 Haziran 2018 - Salı)
SONUÇ MU, SÖZDE MECLİS, SÖZDE DEMOKRASİ… (16 Haziran 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMI… (15 Haziran 2018 - Cuma)
“ ÜÇ A “ VE “ ÜÇ U “ NUN ANLAMI… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
DEMOKRASİ ŞÖYLE ANLATILIYOR… (13 Haziran 2018 - Çarşamba)
TOPRAK BAYRAMI ( 11 HAZİRAN 1945)… (11 Haziran 2018 - Pazartesi)
KADİR GECESİ… (10 Haziran 2018 - Pazar)
ALLAH, HER ŞEYDEN HABERİ VARDIR… (09 Haziran 2018 - Cumartesi)
EKONOMİNİN İÇİNE ETTİLER… (08 Haziran 2018 - Cuma)
TENKİT… (07 Haziran 2018 - Perşembe)
ELİN PARASIYLA YAŞIYORUZ… (05 Haziran 2018 - Salı)
KİM BU İŞBİRLİKÇİLER? (03 Haziran 2018 - Pazar)
KRAL ÇIPLAK SAYIN MİLLETİM… (02 Haziran 2018 - Cumartesi)
TÜRKİYE´DE YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ!.. (31 Mayıs 2018 - Perşembe)
VATANIN HER TOPRAĞI EKİLİP BİÇİLMELİ… (30 Mayıs 2018 - Çarşamba)
HİÇBİR ÖNLEM YOK! (29 Mayıs 2018 - Salı)
GERÇEK AYDINLARIMIZ YOK MU? (26 Mayıs 2018 - Cumartesi)
ÜLKEYİ SEVMEK NE DEMEK? (24 Mayıs 2018 - Perşembe)
TÜRKİYE YOLGEÇEN HANINA DÖNDÜ… (23 Mayıs 2018 - Çarşamba)
OMURGASIZ TOPLUM HALİNE GELDİK… (18 Mayıs 2018 - Cuma)
MISAK-I İKTİSADÎ… (13 Mayıs 2018 - Pazar)
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ… (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
RAMAZAN´IN HABERCİSİ BERAT KANDİLİ… (30 Nisan 2018 - Pazartesi)
GÖREVDİR, ONURDUR, BİLİNÇTİR… (29 Nisan 2018 - Pazar)
TEVRAT´A GÖRE (PESAH, HAMURSUZ) BAYRAMI… (16 Nisan 2018 - Pazartesi)
MİRAC KANDİLİ VE GECESİ… (14 Nisan 2018 - Cumartesi)
POLİS KİMİN HİZMETİNDE OLMALIDIR? (12 Nisan 2018 - Perşembe)
TOPLUM İDARESİ… (03 Nisan 2018 - Salı)
ÜLKENİN TEK DERDİ İSTİKLAL MARŞI MI? (29 Mart 2018 - Perşembe)
İSLÂMDA TÜRK MİLLETİ… (16 Mart 2018 - Cuma)
BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLAL MARŞIMIZ (13 Mart 2018 - Salı)
ANAHTAR SORU: BARIŞ İSTEMEK SUÇ MU? (28 Şubat 2018 - Çarşamba)
ÜLKE BEKASI MI, PARTİ BEKASI MI? (24 Şubat 2018 - Cumartesi)
İNSAN KAHVALTIDA NE OKUYORSA ODUR… (12 Şubat 2018 - Pazartesi)
MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ… (02 Şubat 2018 - Cuma)
BAŞKA ÇAREMİZ YOK. (22 Ocak 2018 - Pazartesi)
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER (KHK) (16 Ocak 2018 - Salı)
ANLADIN MI NE DEDİK ?.. (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
İSLÂM AHLÂKI… (12 Ocak 2018 - Cuma)
MEDYA ÖZÜ İTİBARİ İLE… (10 Ocak 2018 - Çarşamba)
MEDENİYET ŞEHİR DEMEKTİR… (06 Ocak 2018 - Cumartesi)
Milli gelir yüzde 11.1 arttı mı? (02 Ocak 2018 - Salı)
2017 YIL SONU MUHASEBE KAYDI… (01 Ocak 2018 - Pazartesi)
HEM ALLAH´A, HEM PARAYA TAPAMAZSINIZ! (29 Aralık 2017 - Cuma)
BU MİLLET ŞU ANDA TEPKİSİZ AMA! (25 Aralık 2017 - Pazartesi)
ATATÜRK NE DEMİŞSE TERSİNİ YAPTIK (19 Aralık 2017 - Salı)
GÜÇLÜ DEVLET NASIL OLUNUR? (17 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAM´I NASIL YIKABİLİRİZ? (15 Aralık 2017 - Cuma)
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ… (10 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAMDA KADIN HAKLARI… (08 Aralık 2017 - Cuma)
PARANIN KOKUSU YOKTUR … (04 Aralık 2017 - Pazartesi)
SAYGIYA LÂYIK OLAN DÖRTLER (01 Aralık 2017 - Cuma)
VELÂDET (MEVLİD) KANDİLİ… (29 Kasım 2017 - Çarşamba)
YAŞADIĞIMIZ TÜM ÇÖZÜMSÜZLÜK… (27 Kasım 2017 - Pazartesi)
KASIM AYININ SON GÜNLERİNDE (25 Kasım 2017 - Cumartesi)
ÖĞRETMENE SAYGI GÜNÜ… (24 Kasım 2017 - Cuma)
MİLLET-DEVLET VE İNSAN HAKLARI… (23 Kasım 2017 - Perşembe)
“ABD DOLARIDIR, ABD DOLARIDIR“ … (21 Kasım 2017 - Salı)
İKİ ŞAİR İKİ ŞİİR … (20 Kasım 2017 - Pazartesi)
HEM EVET, HEM DE HAYIR CEPHESİ… (18 Kasım 2017 - Cumartesi)
BAŞBAKANLIK KURUMU… (12 Kasım 2017 - Pazar)
FETÖ NE YAPTI? (04 Kasım 2017 - Cumartesi)
HAZRETİ ÖMER B. HATTAB (r.a) … (03 Kasım 2017 - Cuma)
Atatürk ne yaptı ? (27 Ekim 2017 - Cuma)
NE ÇABUK UNUTTUNUZ YAŞANAN VAHŞETİ? (26 Ekim 2017 - Perşembe)
BİZİM DEVLET GELENEĞİMİZ BU ! (11 Ekim 2017 - Çarşamba)
DEMOKRASİ İÇİN (08 Ekim 2017 - Pazar)
4. EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
AYDINLAR TOPLUMSAL UMUDUN KAYNAKLARIDIR… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
TÜRK MİLLETİ DİNDAR OLMALIDIR… (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
ASLA O YARIN O OLMAYACAK… (09 Ağustos 2017 - Çarşamba)
HANİ DİLE KOLAY 94 YIL DENİR YA (08 Nisan 2017 - Cumartesi)
TÜRKİYE NASIL GÜÇLÜ OLUR! (03 Nisan 2017 - Pazartesi)
AKP HÜKUMETİ NE YAPMAK İSTİYOR… (21 Ocak 2017 - Cumartesi)
ORHAN UMUTLUDUR YARININDAN… (18 Ocak 2017 - Çarşamba)
BU HESABI YAPMAK ZORUNDAYIZ (06 Ocak 2017 - Cuma)
BU YURDUMU YİYENLER VAR… (02 Ocak 2017 - Pazartesi)
DEVLETİ ELE GEÇİRME PLANININ DETAYLARI (29 Aralık 2016 - Perşembe)
VATAN HAİNLİĞİNDEN VAZGEÇİN… (27 Aralık 2016 - Salı)
KİMİ KİMDEN AYIRIRSIN… (24 Aralık 2016 - Cumartesi)
NE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEN O OLURSUN… (17 Aralık 2016 - Cumartesi)
NİYE?! NİYE?! NİYE?! (14 Aralık 2016 - Çarşamba)
DOLAR GELİR… (10 Aralık 2016 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (09 Aralık 2016 - Cuma)
HABERİN VAR MI? (07 Aralık 2016 - Çarşamba)
BU KADAR KARAMSAR OLMAMAK LAZIM… (01 Aralık 2016 - Perşembe)
TERÖRÜN ESAS ADI SEVR´DİR, MONDROS´TUR… (28 Kasım 2016 - Pazartesi)
MİLLET OLMANIN GEREKLERİ VARDIR... (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
Hal ve gidiş umut verici değil (27 Ekim 2016 - Perşembe)
YENİ BİR ATATÜRK BULAMAYIZ... (01 Ekim 2016 - Cumartesi)
´DEVLET MALI DENİZ (07 Haziran 2016 - Salı)
MİLLİ GÜÇLERLE ATATÜRK´TE BULUŞALIM… (02 Haziran 2016 - Perşembe)
Emaneti Ehline Vermek (2) (28 Mayıs 2016 - Cumartesi)
Emaneti Ehline Vermek (1) (27 Mayıs 2016 - Cuma)
AYAĞINIZI DENK ALIN, BURASI KİMİN ÜLKESİ? (19 Mayıs 2016 - Perşembe)
KARAKARDANADAM, E.. Rİ.. YE.. CEK.. SİN. (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Sen ey! (05 Mayıs 2016 - Perşembe)
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ… (01 Mayıs 2016 - Pazar)
DEMOKRASİ İLE BASIN.. (30 Nisan 2016 - Cumartesi)
AVRUPANIN TARİH AMACI (23 Nisan 2016 - Cumartesi)
KORKMA, ÇÖZÜM VAR! (22 Nisan 2016 - Cuma)
Şehit.. (20 Şubat 2016 - Cumartesi)
Vatanımıza Sahip Çıkalım… (19 Şubat 2016 - Cuma)
EDEB YA SÖZÜM ONA ÜSDATLAR… (05 Şubat 2016 - Cuma)
ZULÜM, ZALİM… (09 Ocak 2016 - Cumartesi)
İŞTE EY MİLLET ve İDARECİLER! (05 Ocak 2016 - Salı)
TÜRKİYENİN SİYASİ SİTEMİ TIKANMIŞTIR… (17 Aralık 2015 - Perşembe)
RUSYANIN ÖZEL POLİTİKASI (15 Aralık 2015 - Salı)
SICAK PARA… (14 Aralık 2015 - Pazartesi)
CHP´YE NASIL SAHİP ÇIKABİLİRİZ? (10 Aralık 2015 - Perşembe)
YAŞAMIN ANLAMI… (12 Kasım 2015 - Perşembe)
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DIŞLANIRSA… (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
HALKIN EKMEĞİ (15 Ekim 2015 - Perşembe)
BANDIRMANIN KALBİ, SON KURŞUN ANITI… (17 Eylül 2015 - Perşembe)
TARİHİN OBJESİNE UYGUNLUK DERECESİ (14 Eylül 2015 - Pazartesi)
TERÖRÜ LANETLİYORUZ (11 Eylül 2015 - Cuma)
23 NİSAN 1923 CUMA GÜNÜ (10 Eylül 2015 - Perşembe)
ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM. (07 Eylül 2015 - Pazartesi)
ASKER KOMUTANI GÖRECEK BAŞINDA… (03 Eylül 2015 - Perşembe)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE İMAN… (30 Ağustos 2015 - Pazar)
YENİDEN MANEVİYATA DÖNÜŞ… (21 Ağustos 2015 - Cuma)
VATANDAŞIN DEVLETE HİTABESİ … (13 Ağustos 2015 - Perşembe)
RAMAZANIN ARDINDAN… (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI… (17 Temmuz 2015 - Cuma)
BAYRAM SEVİNÇ GÜNÜ DEMEKTİR… (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİ VE FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
DOLU DOLU GEÇEN 99 YILDAN ARTA 9 ŞEY. (10 Temmuz 2015 - Cuma)
ZAMAN VE ZAMANIN DEĞERİ… (09 Temmuz 2015 - Perşembe)
TARİH: 4 TEMMUZ, 2003 (ÇUVAL OLAYI)… (26 Haziran 2015 - Cuma)
İSLAMIN UYUŞTURUCUYA BAKIŞI… (21 Haziran 2015 - Pazar)
MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI OLAN CUMA GÜNÜ… (18 Haziran 2015 - Perşembe)
VERGİ (16 Haziran 2015 - Salı)
MİLLİ İRADE… (10 Haziran 2015 - Çarşamba)
ADAMCIKLAŞMAYANLARA ÇOK ÇOK SELAM OLSUN!.. (08 Haziran 2015 - Pazartesi)
TÜRKİYE HARİTASINDA HATAY VE İSKENDERUN!.. (06 Haziran 2015 - Cumartesi)
FAŞİZM BARIŞI DÜŞÜNMEZ, SAVAŞÇIDIR!... (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
İLK PUTA TAPAN KAVİM! (02 Haziran 2015 - Salı)
HER ÜLKENİN BİR SEMBOLÜ VARDIR… (21 Mayıs 2015 - Perşembe)
TARAFINI BELLİ ETMEK (18 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Peygamber Ocağı. (15 Mayıs 2015 - Cuma)
TÜRKLÜK ve VATANDAŞLIK… (14 Mayıs 2015 - Perşembe)
VATAN-BAYRAK-İSTİKLAL VE MEHMETÇİK… (13 Mayıs 2015 - Çarşamba)
VATANDAŞ OLARAK İNSAN… (12 Mayıs 2015 - Salı)
Trafik Kuralları… (02 Mayıs 2015 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (01 Ocak 0001 - Pazartesi)
Sayfa:
DOLAR
5.3141
EURO
6.0263
Reklamlar

/resimler/2018-9/26/1034213116671.jpg

/resimler/2018-9/30/1528469501556.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Balikesir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:20 13:21 15:46 18:04 19:35
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Cahillerle girdiğim her tartışmayı kaybetmişimdir.

İMAM-I AZAM (R.A)
1917 Yılbaşının 1 Ocak?a alınması.
1918 Bayburt ve Ahlat`ın kurtuluşu.
2006 Fırtına
-Günümüzde evlenenlerin yüzde ellisi boşanmaktadır. (Bak bunu duyduğum iyi oldu ben zaten evlenmiyecem böylece kamçılamış oldum bu sözlerle) -Rodin’in ünlü ‘düşününen adam’ heykeli aslında İtalyan şair dante’nin portresidir. -Uranüs çıplak gözle görülen

İlginç Bilgiler 4