ORTA MARMARA FAYI DEPREMSİZ KAYMA SEGMENTİ DEĞİLDİR.
ORTA MARMARA FAYI DEPREMSİZ KAYMA SEGMENTİ DEĞİLDİR.
Tarih: 17.6.2015 22:13:54
İrfan AYDINOĞLU -SİSMİK KALEM

/resimler/2015-6/17/2216546188014.jpg

Son zamanlarda Orta Marmara Fayı´ nın depremsiz olarak kaydığı ya da sürüklendiği görüşü ağırlık kazanmaya başlayınca 2010 yılında yazdığım depremsiz kayma (*) isimli makaleyi yeniden yayına aldım.

Yeni söylemde deniliyor ki zaten Kuzey Anadolu Fayı´ nın kayma hızı eskiden ölçüldüğü gibi 2,5 cm değil. Çok daha küçük. Yıllık 12,8 ila 17,8 mm civarında.

Zaten Orta Marmara Fayı´ da ilk oluştuğu günden beri bir yavaş sürüklenim segmentidir, yani bu fay hattı zaten depremsiz olarak her an kaymaktadır. Bu yüzden Orta Marmara Fayı üzerinde şimdiye kadar hiç deprem olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. 1509 İstanbul Depremi nam-ı diğer Küçük Kıyamet´ in ( kıyamet-i Sügra ) odak merkezi de sanıldığı gibi Orta Marmara Fayı değil, başka bir yerde olmuştur(?)

Eee, o zaman İstanbul Depremi cüceleşiveriyor. Fay hattının kayma hızı düşükmüş, Orta Marmara Fayı da depremsiz kayıverince bizim hesap-kitap alt üst oluyor. 7,6 yerine 6,7 çıkıyor.

Olası İstanbul Depremi´ nin olası magnitüdü de en fazla 7 oluyormuş. O da zaten peşin değil, 2-3 taksitli filan olurmuş. O da 2045 ya da 2062 yılından önce de olmazmış. Yani İstanbul´ un öyle deprem diye bir derdi yok!

/resimler/2015-6/17/2217151032073.jpg

Oh ne ala, ne ala..

Kuzey Anadolu Fayı´ nın depremsiz kaydığı tespit edilmiş kısmı İstanbul´ a 350 km, Ankara´ ya 100 km uzaklıktaki Gerede yakınlarındaki İsmet paşa kesimidir.

Dikkat edilecek olursa Kuzey Anadolu Fayı Gerede civarından Marmara Bölgesinde olduğu gibi kollara ayrılmadan tek bir çizgisel hat olarak geçmektedir.

Oysa Marmara Bölgesi´ nde fay hattı kollara ayrılıyor. Yani işler biraz çatallaşıyor.

Kuzey kolu ele alalım. Kuzey Anadolu Fayı Hattı´ nın Yalova Segmenti İzmit Körfezi çıkışında çatal yaparak ikiye ayrılıyor, bir kol 55 km. uzunluğundaki Adalar Fayı ile 120° lik açı yaparak 110 km. uzunluğundaki Orta Marmara Fayı ile birleşiyor, daha sonra tekrar 120° lik açı yaparak 40 km. lik Ganos Fayına birleşiyor, ondan sonra bir miktar doğrultu değiştirerek Ege Deniz´ ne girerek Saroz Fayı ile birleşiyor. Daha da Yunanistan´ a doğru devam ediyor..

Kuzey kolun geniş tabanı altta kalan ikizkenar yamuk şeklindeki geometrik yapısı depremsiz kayma hareketine izin verir mi sizce?

Böyle bir şey olduğunu farz edersek Adalar Fayı´ nın açısının büyümesi, buna mukabil Ganos Fayı´ nın açısının ise küçülmesi gerekir.

/resimler/2015-6/17/2217418220145.jpg

Kuzey kol depremsiz kaymaya izin verse orta kol ile güney kollar verecek mi?

Bir de bu depremsiz kayma konusunda gözden kaçan küçük bir ayrıntı var, o da depremsiz kaymanın Kuzey Anadolu Fayının İsmet paşa kesiminde bile ilelebet ( sürekli ) olmayıp büyük depremlerden sonra zaman zaman görülmesidir.

Öyle zannettikleri gibi Kuzey Anadolu Fayı İsmet paşa mevkiinde sürekli olarak deprem üretmeden kayıp gitseydi Gerede´ de 1944 yılında gerçekleşen ve büyüklüğü 7.2 olan Gerede Depremi ile sonrasında 1951 yılında gerçekleşen ve büyüklüğü 6.9 olan Kurşunlu Depremi´ ni nasıl üretebilmiş o zaman?

/resimler/2015-6/17/2218017126756.jpg

Zurnanın zırt dediği yer işte burası.

Yukarıda değinilen nedenlere dayanarak İstanbul Depremi´ ni takside bağlamak isteyen Alman Karlshure Teknoloji Enstitüsü´ nden Tobias Hergert ve GFZ Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi´ nden Oliver Heidbach ‘ ın yeni teorileri ve yazdıkları makalelerini bu iki Alman yer bilimcinin yeni savlarına dayandıran yerli yabancı yer bilimcilerin iddiaları işte tam da burada duvara tosluyor.

/resimler/2015-6/17/2218444471595.jpg

İTÜ Vakfı Dergisi´ nde yayınlanan: " Marmara Bölgesi´ nde Deprem Tehlikesi

Açısından En Sıcak Nokta: İstanbul" makalesinde Marmara Denizi´ nin içinden geçen ve bugüne kadar birçok çalışmada deprem tehlikesinin yüksek olduğu öngörülen fay sistemleri üzerindeki gerilme birikimleri ilk defa doğrudan ölçülmüştür. Elde edilen sonuçları, saygın jeofizik dergilerinden

biri olan Geophysical Research Letters dergisinde 2014 yılında geniş bir araştırmacı katkısıyla yayınladığımız çalışmada bölgedeki fayların davranışı sorgulanmış, başta İstanbul ve çevresi olmak üzere Marmara Bölgesi´nde yapılacak tüm risk çalışmalarına yönelik doğrudan girdi sağlanmıştır diye yazıyor.

Marmara Denizi´ nin içinden geçen ve bugüne kadar birçok çalışmada deprem tehlikesinin yüksek olduğu öngörülen fay sistemleri üzerindeki stres ilk defa doğrudan ölçülmüştür ne demek?

San Andreas Fay hattında uygulanan SAFOD projesinde olduğu gibi, fay hattına derin sondaj yapıp, fay hattını 4 km derinliğinde delip fay düzlemine strain-gauge yerleştirip direkt stres mi ölçmüşler? Bu direkt ölçümleri 20 yıl boyunca gözlemlemişler kayıt altına almışlar da bizim haberimiz mi olmamış acaba?

/resimler/2015-6/17/2219040252954.jpg

Hiç bir şey ölçtükleri filan yok!

Kim demiş 1509 İstanbul Depremi´ nin dış odak merkezi Orta Marmara Fayı üzerinde olmamış diye?

Üstelik sadece 1509 yılındaki İstanbul Depremi´ nin değil 557, 989 ve 1343 yıllarındaki İstanbul Depremleri´ nin dış odak merkezleri de Orta Marmara Fayı üzerinde oluşmuştur. İstanbul´da ağır hasar yapan ve etki alanı içinde de ağır hasar yaratan bu 3 deprem tarihte Ayasofya´ nın kubbesini yıkan depremler olarak bilinir. Ayasofya´ nın kubbesini de Adalar fayı ya da Ganos Fayı üzerindeki depremler yıkmamıştır herhalde.

Tobias Hergert ve Oliver Heidbach isimli Alman araştırmacılar Nature dergisi´ nde yayınlanan makalelerinde, uydulardan ölçülen GPS verileri yani günümüze kadar yapılan tüm ölçümler güvenilir değil, bu değerler olması gerekenden daha yüksek ölçülmüş diye yeni bir şey iddia ediyorlar.

Kayma hızları konusunda hesaba dayalı olarak yazılmış en ciddi makale 2002 yılında yayınlanmış "Estimates of Seismic Potential in the Marmara Sea Region from Block Models of Secular Deformation Constrained by Global Positioning System Measurements" makalesidir. Bu hesap Marmara´ daki ortalama büyük deprem tekrarlama süresi olan 250 yıl ile de çok uyumludur.

Bir başkası bu konuda aynı ciddiyette yeni bir araştırma yapıp makale yayınlamadan bu verilerin hiç birine itibar etmem.

Dünya´ da uydulardan GPS ölçümleri 1970´ li yıllardan itibaren yapılmaya başlanmıştır. GPS´ nin faylar üzerindeki kayma hızını ölçme amacıyla kullanıma girmesi 1987-1988 yılları arasında yaygınlaştı. Türkiye´ de düzenli GPS ölçümlerine 1988 yılında başlandı. Bu ilk ölçümlerde, ilkel GPS düzenekleri yüzünden hata payı yüksek oluyordu. GPS´ teknolojisi 1990´ lı yıllarda çok büyük bir gelişme gösterdi. Gelişmeleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye´ ye de uygulandı. Hassas veriler 90´ lı yıllarda toplamaya başlandı. Şu anda Dünya´ nın en gelişmiş ülkelerinin elinde GPS ölçümleri olarak geçmişe dönük ne kadar bilgi veri varsa Türkiye´ de de o kadar vardır. San Andreas Fayı için yapılan ölçümler hangi tarihte başlamışsa Kuzey Anadolu Fayı için yapılan ölçümler de o tarihte başladı. San Andreas Fayı için yapılan ölçümler ne kadar hassas ise Kuzey Anadolu Fayı için yapılan ölçümler de o kadar hassastır .

Küresel konumlama sistemleri ( GPS ) verilerine göre küresel tektonik hareketlerden ( levhaların birbirine göre olan göreceli hareketleri ) dolayı Kuzey Anadolu Fayı´ nın yüksek bir yıllık kayma hızına sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu tektonik hareket KAF boyunca ayrıca bir gerilme ( stress) alanı oluşturduğundan gerilim hesaplamalarında kullanılmaktadır.

Sensörlerin arttırılıp, ( fazla sayıda sensör doğruluk oranını yükseltir ) ölçümler yeri tam olarak bilinen sabit bir GPS baz istasyonuna gönderilirse bir 2,54 cm´ in 10´ da 1´ i kadar küçük, ani yer hareketleri net olarak ölçülüp izlenebilir. Bilim adamları, bu yeni teknolojik yetenek sayesinde fayların hareketlerini çok daha etkin araştırabiliyorlar.

Ben şahsen geçmişte yapılmış GPS ölçümlerinin doğru olduğu kanaatindeyim. GPS ölçümleri yanlış yapılmış olamaz. Çünkü fayların üzerinde yapılan kayma hızı ölçümleri, matematiksel hesapla elde edilen sonuçlarla bire bir olarak çakışmaktadır. Faylar üzerindeki kayma hızları büyük depremlerin arasındaki deprem tekrarlama süreleri ile de uyumludur. Ve tarihsel depremler ile uyumludur.

Makalelerinden okuduğum kadarı ile Alman Tobias Hergert ve Oliver Heidbach´ ın Orta Marmara Fayı için modellemelerinde ön gördükleri 12,8 –17,8 mm lik yıllık kayma hızları herhangi bir ölçüme dayanmıyor. Eğer dayansa idi o zaman şu çalışmaya göre ölçülen yeni kayma hızları bunlardır diye geodezik bir çalışmaya atıfta bulunmaları gerekirdi. Nature´ de yayınlanan makalelerinin kaynakça kısmında böyle bir çalışma yer almıyor.

/resimler/2015-6/17/2219260722298.jpg

(*) DEPREMSİZ KAYMA ( ASEISMIC CREEP )

Dünyada ilk defa depremsiz olarak kayma hareketinin ( aseismic creep) görüldüğü nadir yerlerden biri Gerede yakınlarındaki İsmet paşa segmentidir.

Bölgedeki kayma ( creep ) hareketi ilk olarak segmente adını veren İsmet paşa kasabasındaki tren istasyonunun duvarında fark edilmiş olup, duvar 1957 yılında inşa edilmiş olup söz konusu kayma olayı 1969 yılında bölgede deprem araştırmaları yapan ünlü İngiliz deprem tarihçisi Nickolas Ambraseys´ in de bulunduğu bir grup yerbilimci tarafından fark edilmiş ve bu olay dünya çapında yankı uyandırmıştır.

Bir fayın üzerinde deprem meydana gelmeden de kayabildiği ilk kez bu gözlemden sonra anlaşılmış incelenmiş ve teorisi geliştirilmiştir. Kayaçlardaki deformasyonlar iki şekilde açığa çıkar. Biri deprem anında daha önce birikmiş olan deformasyon enerjisi harcanır, buna sismik deformasyon denir, bir de asismik deformasyondur. Depreme bağlı olmayan ´asismik´ yani creep davranışı yani fayın depremsiz olarak kaymasıdır. Bu depremsiz ve yavaş hareket derinde ana deprem sırasında olan hareketin bir kısmının yüzeye ( yeryüzüne) gecikerek ulaşmasını ifade etmektedir ve depremin oluştuğu yer değiştirmenin derinlik boyutunda henüz tamamlanmadığını göstermektedir.

Deprem sonrası uzun dönem yer değiştirmenin ( creep=kayma olayının) devam etmesi ile deprem sonrası bölgesel streslerin yeniden düzenlenmesi, dengelenmesi arasında yakın bir ilişki vardır.. Günümüzde gelişmiş GPS ölçümleri sonuçlarının yorumlanması sırasında fay hattına yakın ve uzak alanlarda elde edilen kaymaların bazılarının bu gecikmiş atımlara karşılık gelme olasılığı yüksektir.

Sonuçta fay hattı üzerinde atımın derinlik boyutunda zaman içerisinde sıfırlandığı anlaşılmaktadır. Bunlar fayın geometrisine, depremde kırılan segmentlerin derinlik farkına ve fay hattı üzerindeki kayaçların türüne bağımlıdır.

Diğer taraftan depremlerden sonra alt kabuk-üst kabuk kayma dengesinin sağlanması 30-100 yıl sürebilmektedir. Lokal streslerin düzeninin devamlılık gösterdiği ve depremler sırasında yerel streslerin düzeninin değiştiği ve zaman içerisinde bölgesel streslerle tekrar uyumlu hale geldiği görülüyor. Üst kabuğun ( sismojenik zon ) tekrar kilitlenmesinin bu dönemden sonra oluştuğu varsayılabilir. Böylece yeni bir stres birikimi safhasının başladığı ve yeni bir depreme hazırlanma safhasına girildiği söylenebilir.

Bazı faylar yüzeyleri boyunca bir kayma hareketi yaparlar. Bu yavaş kayma hareketi fay kripi ya da creep olarak adlandırılır. creep hareketi, sabit, sürekli veya geçici veya bölgesel olmakla birlikte, creep hareketi görülen fay segmentlerindeki uzun vadeli hız depremlerden önce veya sonra değişken olabilir.

Krip hareketi asismik ( depremsiz) bir fay kaymasıdır Sabit hızlı ve sürekli ya da değişken hızlı ve/ veya geçici olabilir..

Creep hareketi fay zonlarında iki şekilde davranış gösterir. Birincisi, kayma hızının fayı oluşturan plakaların ortalama hızına eşit olması durumunda, enerji birikiminin olmayacağı ve creep oluşumu gösteren segmentlerde büyük deprem oluşumunun engelleneceği şeklindedir.

İkincisi ise creep hareketinin sığ bir derinlikte oluştuğu ve plakaların hızından daha yavaş bir kayma hızına sahip olduğudur. Bu durumda enerji birikimi engellenemez, dolayısıyla da fayda, orta ve büyük ölçekte depremler oluşabilir. Bu bakımdan, bazı araştırmacılara göre creep depremlerin habercisidir.

Bu sebeplerden dolayı, doğrultu ve derinlik boyunca fay kayma hızı ve büyüklüğü, sismik risklerin değerlendirmesi ve deprem döngüsü ile fay davranışlarını anlayabilmemiz için anahtar parametreler olabilir. Bir fay üzerinde oluşan creepin sürekli olarak izlenmesi ve belirlenmesi depremlerin tahmininde son derece yararlı olacağı çok açık bir gerçektir..

/resimler/2015-6/17/2219481816316.jpg

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
KUNDUZ AGA (27 Haziran 2018 - Çarşamba)
BOLU DEPREMİ İSTANBUL İÇİN SON UYARI! (09 Nisan 2018 - Pazartesi)
MARMARA FAYLARI KANSER HASTASI (29 Ekim 2017 - Pazar)
HAARP KOMPLO TEORİSİ Mİ? (03 Haziran 2017 - Cumartesi)
MARMARA´ NIN 2017 YILI SİSMİK FALI : (02 Ocak 2017 - Pazartesi)
SÜPER FAY SÜPER AY´ A KARŞI. (14 Kasım 2016 - Pazartesi)
GÜVENLİ ÜLKE TÜRKİYE! (12 Kasım 2016 - Cumartesi)
ÖNCÜ DEPREMLER HAYAT KURTARIR. (31 Ekim 2016 - Pazartesi)
SİNEK KÜÇÜKTÜR AMA MİDE BULANDIRIR ! (12 Ekim 2016 - Çarşamba)
ETRAK-I Bİ İDRAK BİR TOPLUM MU OLDUK? (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
( MARMARA´ DA HER ŞEY YOLUNDA MI? ) (06 Ekim 2016 - Perşembe)
DEPREM İSTANBUL´ A YAKLAŞIYOR MU? (12 Eylül 2016 - Pazartesi)
17 AĞUSTOS´ UN 18. YIL DÖNÜMÜ OLMAYABİLİR. (20 Ağustos 2016 - Cumartesi)
SİS, PUS OLAYININ OLASI DOĞAL NEDENLERİ. (06 Ağustos 2016 - Cumartesi)
SAVAŞ TAHMİNİ ( WAR PREDICTION ) (18 Temmuz 2016 - Pazartesi)
YALOVA AÇIKLARINDAKİ SARI SİS (25 Haziran 2016 - Cumartesi)
KANDİLLİ KENDİ İŞİNE BAKSIN (25 Haziran 2016 - Cumartesi)
BANDIRMA ve ERDEK´ İ TEHDİT EDEN FAY HATTI (08 Haziran 2016 - Çarşamba)
BANDIRMA CİVARINA DEPREM Mİ GELİYOR? (24 Mayıs 2016 - Salı)
Sayın Uğur, "Biraz edep" yahu.. (13 Nisan 2016 - Çarşamba)
MARMARA DEPREMİ´ ne HAZIR MIYIZ? (07 Nisan 2016 - Perşembe)
NCİRLİKTEN PİS KOKULAR GELİYOR : (30 Mart 2016 - Çarşamba)
MARMARA FAYI OSİLASYON YAPMAYA BAŞLADI (11 Şubat 2016 - Perşembe)
Neyin habercisi (25 Ocak 2016 - Pazartesi)
SİMAV-İNLİCE´ DE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (30 Aralık 2015 - Çarşamba)
DİKKAT : GANOS FAYI HER AN KIRILABİLİR ! (05 Eylül 2015 - Cumartesi)
MARMARA BÖLGESİNDE KURBAĞA ANOMALİSİ (13 Ağustos 2015 - Perşembe)
KÜRT KORİDORU (30 Haziran 2015 - Salı)
İSTANBUL DEPREMİ NEDEN OLMADI? (14 Nisan 2015 - Salı)
TÜRKİYE` DE DEPREM PANİĞİ ! (17 Mart 2015 - Salı)
İSTANBUL DEPREM RAPORU` NUN ELEŞTİRİSİ (28 Ocak 2015 - Çarşamba)
İZMİR`DE DEPREM - 10 Ocak 2015 (10 Ocak 2015 - Cumartesi)
DEPREM GÜNDEMDE SIRA NEREDE ? (14 Kasım 2014 - Cuma)
MUĞLA` DA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (10 Kasım 2014 - Pazartesi)
MARMARA` DAKİ PULL-APART YAPI. (02 Kasım 2014 - Pazar)
İSTANBUL DEPREMİ ADALAR AÇIKLARINDA OLACAK ! (17 Eylül 2014 - Çarşamba)
GÜNEŞ` TE ÇOK BÜYÜK PATLAMA (12 Eylül 2014 - Cuma)
BARTIN` DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (04 Eylül 2014 - Perşembe)
ISPARTA` DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (!) (25 Ağustos 2014 - Pazartesi)
YALOVA` YA DEPREM UYARISI (!) (05 Ağustos 2014 - Salı)
FAY GACİRDADİ (27 Haziran 2014 - Cuma)
GÖKÇEADA DEPREMİ ARTÇILARI SÖNÜMLENDİ (02 Haziran 2014 - Pazartesi)
DEPREM SÖYLENTİSİNE NEDEN OLAN ANOMALİ (29 Mayıs 2014 - Perşembe)
SOMA MİLAT OLACAK (!) (20 Mayıs 2014 - Salı)
Büyük bir depremin habercisi (27 Kasım 2013 - Çarşamba)
ALASKA` DA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM.. (02 Eylül 2013 - Pazartesi)
GÜNEY MARMARA` DA SON DURUM.. (01 Eylül 2013 - Pazar)
17 Ağustos (17 Ağustos 2013 - Cumartesi)
Bedava yaşayan bir depremzedenin tavsiyesi (17 Ağustos 2013 - Cumartesi)
BANDIRMA İÇİN DEPREM UYARISI (!) (27 Mayıs 2013 - Pazartesi)
İSTANBUL’ U BEKLEYEN ÂKİBET : DEPREM (04 Şubat 2013 - Pazartesi)
BANDIRMA DEPREME HAZIR MI? (23 Ocak 2013 - Çarşamba)
EGE DEPREMLERİ KORKUTUYOR (!) (15 Ocak 2013 - Salı)
BOZCAADA DEPREMİNİ UCUZ ATLATTIK (!) (09 Ocak 2013 - Çarşamba)
HELEN YAYI` NI MARMARA FAYI GERER (!) (18 Aralık 2012 - Salı)
TÜRKİYE’ NİN NERESİNDE DEPREM OLABİLİR? (19 Kasım 2012 - Pazartesi)
Kandilli`den yalanlama (12 Ekim 2012 - Cuma)
BURSA` DA DEPREME SIKI TAKİP (!) (27 Eylül 2012 - Perşembe)
Pazarcık depremi (21 Eylül 2012 - Cuma)
DÜNYA ŞOKTA (12 Eylül 2012 - Çarşamba)
MARMARA FAYLARINDA KUZEY-GÜNEY REKABETİ (29 Şubat 2012 - Çarşamba)
BANDIRMA` DAN GEÇEN HAYALET FAY HATTI.. (30 Ocak 2012 - Pazartesi)
DEPREMLER ve 2011 YILI (03 Ocak 2012 - Salı)
İŞTE DÜNYA` YI BEKLEYEN FELAKETLER.. (17 Kasım 2011 - Perşembe)
AHMET METE IŞIKARA` DAN KORKUTAN AÇIKLAMA.. (16 Kasım 2011 - Çarşamba)
ZORUNLU TEKTONİK AÇIKLAMA : (27 Ekim 2011 - Perşembe)
Deprem anında (24 Ekim 2011 - Pazartesi)
TAKSİTLİ ÖDEME BİZİM FAYLARA UYMAZ.. (17 Ekim 2011 - Pazartesi)
Sayfa:
DOLAR
6.3635
EURO
7.4387
Reklamlar

 

/resimler/2018-6/14/1717156314892.gif

/resimler/2018-6/14/1724418446949.gif

 

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Balikesir Hava Durumu
Bugün
Güneşli
27°
16°
Perşembe
Güneşli
27°
15°
Cuma
Parçalı bulutlu
27°
17°
Cumartesi
Parçalı bulutlu
28°
15°
Balikesir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:20 13:21 15:46 18:04 19:35
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Bu dünya çalışma yeridir. Ücret alınacak yer, ahirettir.

İMAM-I RABBANİ (R.A)
718 En son vefaat eden sahabe Ebü`t-Tufeyl Amir (r.a.)`in irtihali.
1576 İstanbul Rasathanesi kuruldu
2006 Güz yağmurları
2006 İlköğretim haftası
-Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar. -Kadınlar erkeklere oranla 2 kat fazla göz kırpar.(Çok yalan söyledikleri için olmasın) -İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir. -Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır. (Bir rivayete görede gözleri açık hapşırı

İlginç Bilgiler 2
Çorbanızı kısık ateşte pişirerek lezzetini artırabilirsiniz. Pişirme esnasında çorbanıza ekleyeceğiniz su mutlaka sıcak olsun. Çorbalarınızda tuzu fazla kaçırırsanız bir patatesin kabuklarını soyun ve dörde bölerek çorbanın içine atın. Patatesler yumuşa

Çorba Tarifleri İle İlgili Püf Noktaları