Orhan ORGARUN (Uzaktan Gelen yakın Sesler)


ORTA DOĞU BÖLGESİNDEKİ GELİŞMELER İSRAİL MERKEZLİ YAPILARA KAYMIŞTIR…

ORTA DOĞU BÖLGESİNDEKİ GELİŞMELER İSRAİL MERKEZLİ YAPILARA KAYMIŞTIR…


Orta, Doğu’nun geleceğinde temel ana sorun İsrail’in geleceğidir!

                Türkiye, dünyanın jeopolitik merkezinde yer alan bir ülke olarak, kendi çevresinde yer alan bütün olaylardan dolaylı yada doğrudan etkilenmektedir. Balkanlar, Kafkaslar ve Türkiye ve de Orta Doğu üçgeni içersinde yer alan Türkiye, her üç bölgedeki siyasal gelişmelerin zaman içersinde etkisi altında kalmaktadır. Son zamanlarda Türkiye’nin siyasal gündeminin alt üst olmasında, her üç bölgedeki gelişmelerin fazlasıyla çok etkisi bulunmaktadır. Hiçbir dönemde olmadığı kadar Türk iç politikası, bu bölgedeki gelişmelerin etkisiyle içinden çıkılmaz bir noktaya doğru süratle sürüklenmektedir!

                İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye’nin dış politikası Batı Blokuna dönük bir görünüm alınca, Avrupa konusu önde gelen belirleyici bir konu olmuştur. Türkiye yirminci yüzyılın ikinci yarısında görünüşte sürekli olarak AVRUPA BİRLİĞİ İLE OYALANMIŞTIR.

                Ne var ki, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye üzerinden Orta Doğu’ya girmiş ve gerçek konjonktürü belirlemiştir. İsrail Devleti’nin kurulmasından sonra da, Orta Doğu bölgesindeki bütün gelişmeler İsrail Merkezli bir yapıya kaymıştır. ABD’nin en güçlü lobisi olan YAHUDİ LOBİSİNİN etkisi ile ABD politikalarında sürekli olarak, İSRAİL’İN GÜVENLİĞİ VE GELECEĞİ ÖNDE GELEN BİR KONU OLARAK DİKKATE ALINMIŞTIR!

                Soğuk savaş döneminde, Sovyetler Birliği ve ABD dengesinde Orta Doğu ülkeleri yönlendirilmeye çalışılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Gazi Atatürk’ün SADABAD PAKTI geride bırakılarak, ABD ve İngiltere’nin de üye olarak katıldığı Bağdat Paktı oluşumu Batı Bloku tarafından desteklenmiştir. Sovyetler Birliğine karşı batı şemsiyesini Orta Doğu’ya getiren Bağdat Paktı, 1958 ihtilali sonrasında yıkılınca, Orta Doğu’ya askeri rejimler birbirini izlemiş ve bu durum Türkiye’yi de etkilemiştir, soğuk savaş döneminde ülkemiz üç kez askeri yönetim koşullarına sürüklenmiştir.

                İsrail’in güvenliği için Batı Bloğu, Orta Doğu ülkelerinin askeri yönetimlerle yönetilmesine göz yummuştur. Türkiye bu nedenle Soğuk  Savaşın son dönemlerinde demokrasi ile askeri yönetimler arasında sıkışıp kalmıştır!..

                Emperyalizmin amacı Orta Doğu haritasını değiştirmektir. İsrail Devleti’nin kuruluş üç yüz yıllık SİYONİST HAREKETİN ELDE ETTİĞİ BİR SONUÇTUR. Yahudiler iki bin yıl önce kovuldukları kutsal topraklarına, üç yüz yıl önce oluşturdukları SİYONİST HAREKETİN SAYESİNDE KAVUŞMUŞLARDIR. Birinci Dünya Savaşı, sonrasında da ABD’nin desteği ve kendi lobilerinin yönlendirmesi ili Birleşmiş Milletlerden aldığı karar sonucunda, İSRAİL DEVLETİNİ KURMUŞLARDIR.

                Tarihte daha önce iki kez kurulan Yahudi Devletinin bütün Orta Doğu’nun Arap ve Müslüman bir toplumdan oluşması nedeniyle, uzun ömürlü olması biraz zor görünmektedir. Bu çerçevede, ANGLOSAKSON EMPERYALİZMİNİ kullanan YAHUDİ LOBİSİ, ORTA DOĞU ÜLKELERİNİ BÖLEREK parçalı bir yapıda tutmakta ve bu durumdan yararlanarak, Orta Doğu’daki mevcut olan ülkeleri yeni bir parçalanma sürecine sokmak üzere BALKANİZASYON olgusunu Türkiye üzerinden Orta Doğu’ya taşımanın çabası içersine girmektedir.

                Bunun için KÜRT KARTINI bölgenin dört ülkesini parçalama doğrultusunda kullanmaktadır. Emperyalistler isteselerdi 1916 yılında Orta Doğu ülkelerini yeni sınırları çizilirken KÜRT DEVLETİNİ KURABİLİRLERDİ. Ancak o dönemde böyle bir devlet kurulmamış ve bu sorun İSRAİL DEVLETİ’NİN KURULUŞUNDAN SONRAYA ERTELENMİŞ, daha sonraki dönemde ise, bu konu bölge ülkelerinin PARÇALANMASI DOĞRULTUSUNDA KULLANILMAKTADIR!

                Orta Doğu’nun geleceğinde temel ana sorun İSRAİL’İN GELECEĞİDİR.

                İsrail’in bölgede tutunabilmesi için var olan devlet yapılarının parçalanması zorunlu görünmektedir. Bu öngörüye göre; SURİYE, IRAK, İRAN ve TÜRKİYE etnik ve dinsel kökenlere göre eyaletlere bölünecek ve daha sonra da KUDÜS MERKEZLİ BİR BÖLGESEL FEDERASYON KURULACAKTIR! ABD’nin devlet modelinin, Orta Doğu BİRLEŞİK DEVLETLERİ BİÇİMİNDE BÖLGEMİZE TAŞINMASI SÖZ KONUSUDUR!

                Böyle bir projenin gerçekleştirilmesi için de, bölgenin Arap ve Müslüman devletlerinin alt kimlikler üzerinden mutlaka ve mutlaka parçalanması gerekmektedir. Bu projenin ilk adımı olarak sınırları da ortadan kaldırabilir. Amaç, Orta Doğu’da YAHUDİLERİ RAHATLATMAK için çok uluslu, çok dinli ve çok kültürlü bir BÖLGESEL FEDERASYON KURMAKTIR.

                Ne var ki, bu planda anlaşan İSRAİL ve ABD, böylesine büyük bir FEDERASYONUN MERKEZİNDE İHTİLAFA DÜŞMEKTEDİRLER. İSRAİL KUDÜS’Ü, ABD ise İstanbul’u YENİ KURULACAK BÖLGESEL FEDERASYONUN BAŞKENTİ YAPMANIN GÜNÜMÜZDE HAZIRLIĞI İÇERSİNDEDİR.

                Bu plan doğrultusunda Orta Doğu’dan uzak tutulmakta olan Avrupa Devletleri ve Avrupa Birliği ise bu düşünülen planları bozmak üzere, Orta Doğu’da yeni girişimlere kalkışmaktadır. Rusya ve Araplar bu aşamada Avrupa devletleri ile ortak hareket etmekte ve muhtemel bir savaşa karşı işbirliği geliştirmektedirler.

                Türkiye’nin ABD ve İSRAİL tarafında savaşa girmesi durumunda Araplar, Rusya ve Avrupa Devletleri ile ortak hareket edecekler ve böylece bir formül olarak düşünülen, ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI, ORTA DOĞU’DA ÇIKARTILACAKTIR!..

                Petrol ve hegemonya oyunlarının sürüp gittiği aşamada, üçüncü dünya savaşına girebilecek yeni bir Irak savaşından, her zaman için Türkiye’nin uzak durmasında yarar vardır. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı’na girmiştir, ama bu savaştan çıkamamıştır. Savaşın sonucunda koskoca İmparatorluk dağılmıştır.

                Türkiye Cumhuriyeti MİSAK-I MİLLİ SINIRLARINI KORUYABİLMEK için, İkinci Dünya Savaşından uzak durmuş ve varlığını böylece mevcut olan günümüze kadar sürdürebilmiştir. Türkiye, şimdi de başkalarının EMPERYALİST PLANLARI uğruna kendi varlığını tehlikeye atabilecek yeni Bölge Savaşları Senaryolarına da uzak durmalıdır.

                Lozan Antlaşması ile elde edilen ulusal bağımsızlığımız, uluslararası hukuka göre bütün devletlerce kabul edilmiş ve Birleşmiş Milletler üyeliği ile güvence altına alınmış. Türkiye’nin sahip olduğu bağımsızlık statûkosunu bozabilecek savaş senaryolarından uzak durarak ülkemizin bu senaryolara alet olmaması ULUSAL VARLIĞIMIZ AÇISINDAN ZORUNLUDUR!..

                ABD öncülüğünde Irak’ı köşeye sıkıştırma ve parçalama planını uygulamaya konulmuştur. Körfez Savaşı çerçevesinde Irak, son yıllarda ABD ordusu tarafından dövülmektedir. Irak fiilen ÜÇ BÖLGEYE BÖLÜNEREK gelecekteki, Orta Doğu Birleşik Devletlerinin eyaletleri olacak bir biçimde Arap, Şii ve Kürt devletçikleri yavaş yavaş hazırlanmıştır. Kuzey Irak’ta, İsrail ve ABD destekli bir KÜRT DEVLETİ fiilen kuruldu. Irak’a karşı yürütülen yeni bir savaş ile bu ülke üçe bölünmüş ve Kuzey Irak’ta KÜRDİSTAN resmi bir devlet statûsüne kavuşturulmak istenmiştir. Bundan sonra KÜRT KARTI ile Türkiye, İran ve Suriye’nin eyaletlere bölünmesi 2020 yılı içinde de devam ediyor. Irak’ın bölünmesi tüm bölge ülkelerinin bölünme sürecinin başlaması olacaktır! Bu plana göre Suriye Alevi, Sünni, Dürzi, Süryani ve Maronit olarak beşe; Türkiye Kürdistan, Ermenistan, Pontus, İyonya, Marmara, Trakya ve Anadolu devletçikleri biçiminde yediye; İran ise, Azerbaycan, Kürdistan, Farsistan, Türkmenistan, Belucistan olarak beşe bölünecektir.

                İsrail, Filistin, Ürdün ve Lübnan’ın katılmasıyla yirmi civarında bir eyaletten oluşacak bir Orta Doğu Birleşik Devletleri kurulacaktır.

                Büyük İsrail planı doğrultusunda, Büyük Orta Doğu adı altında yeni bir proje gündeme gelecek ve Sovyetler sonrası dönemde güney Kafkasya’da bağımsız olan Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan da eyaletler halinde bu büyük Orta Doğu Konfederasyonu’na dahil edilecektir!

                Böylesine bir plan İsrail ve ABD desteği ile gündemde bulunduğu için bu bölgedeki tüm savaş senaryoları bölge ülkelerini yıkmayı ve yok etmeyi hedeflemektedir. Bu yeni federasyon için bir arazi temizliği yapılmak istenmektedir. Bir zamanlar, Türk ordusunun Irak üzerine sürülmek istenmesi de Türkiye için hazırlanan bir tuzaktı!

                Türk askerleri ile Irak’ı işgal ettirmek isteyen ABD ve İsrail, Savaş sonrasında hem Irak’ı hem Türkiye’yi hem de İran ve Suriye’yi eyaletlere bölecek senaryoları bir BÖLGESEL BARIŞ ANTLAŞMASI doğrultusunda mevcut olan günümüzde gündeme getirebilir. Ve, BÖYLECE DE YİRMİNCİ YÜZYILIN BAŞLARINDA ÇİZİLMİŞ OLAN SINIRLARI DA ORTADAN KALDIRABİLİR!.. • Çarşamba 13 ° / 6 ° Parçalı bulutlu
 • Perşembe 14 ° / 5 ° Parçalı bulutlu
 • Cuma 16 ° / 3 ° Güneşli

Balıkesir

08.04.2020

 • İMSAK 05:08
 • GÜNEŞ 06:35
 • ÖĞLE 13:15
 • İKİNDİ 16:53
 • AKŞAM 19:46
 • YATSI 21:07
 • BIST 100

  93.225%0,91
 • DOLAR

  6,7647% 0,15
 • EURO

  7,3768% 0,15
 • GRAM ALTIN

  358,67% 0,02
 • ÇEYREK ALTIN

  591,8055% 0,02