RAMAZAN-I ŞERÎF (1 RAMÂZAN 1439) 16 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN-I ŞERÎFİN I. GÜNÜ…
RAMAZAN-I ŞERÎF (1 RAMÂZAN 1439) 16 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN-I ŞERÎFİN I. GÜNÜ…
Tarih: 15.5.2018 15:06:36
Orhan ORGARUN (Uzaktan Gelen yakın Sesler)

 

Ramazan-ı  Şerîf..

                Mübarek  bir mevsimini üçüncü  ayı. Ramazan ayı ümmetimizin ayıdır.

                Ramazan, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden azatlıktır.

                Ramazan,yanmak manasına gelir, zahirde açlık ve susuzluğa tahammül edenlerin günahlarının yersiz  ihtiraslardan temizlenmesi manası umulur.

                Bu  mübarek ayı  ganimet bilerek  gaflet  uykusundan  uyanmalı, bol  bol  tövbe  ve  istiğfar ederek  kalbimizi Rabbimizin rahmeti  ile  yıkamaya  çalışmalı  ve  arındırmalıyız.  

                Müslümanların yeryüzünde izzet kazanabilmesi için duâlaranın kabul göreceği ümit ederek oturmalıyız iftar  ve  sahur  sofrasına.

                Ramazan boyunca; namaz kılarak, oruç tutarak ve Kur´ân okuyarak gündüzlerimizi; teravih, teheccût  ve  sahur  sünnetleriyle  gecelerimizi  değerlendirmeliyiz.

                Ramazan ayına gelince; bu ayın faziletleri yazmakla tükenmez. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu hakkında şöyle buyurmaktadır: “ Ramazan geldiğinde cennet kapıları  açılır, cehennem  kapıları kapanır, şeytanlar  da  bağlanır “. Ramazan olduğu zaman rahmet  kapıları açılır, cehennem  kapıları kapanır  ve  şeytanlar  zincire  vurulurlar”.

                Ramazan´da sahur vardır, iftar vardır, teravih vardır Peygamber Efendimiz, sahurla ilgili olarak şöyle  buyurmaktadır: “Sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır”. Yine bir hadisinde Sevgili Peygamberimiz (sa.v.) “Bizim orucumuzla kitap ehli olan (Yahudi ve Hıristiyan) ların arasını ayırıcı fark, Sahur yemeği yemektir” buyurmuştur.

                Ramazan on bir  ayın  sultanı  ve  ayların  en  faziletlisidir.  Zira  bu  ayda  Kur´ân  nazil  olmaya başlamış ve ay boyunca oruç tutmak farz kılınmıştır.

                Kur´ân´ın indirilmeye  bu  ay içinde  Kur´ân-ı  Kerîm´deki ifadesiyle bin aydan daha hayırlı  olan “KADİR GECESİ” vardır. Bu gece  Allah´ın  mü´minlere bahşettiği çok  yüce  bir  ikramdır.

                Ramazan´ın her  gecesinin  dolu  dolu  geçirilmesi  için bu  geçenini  zamanı gizlenmiştir. Ancak  Kadir Gecesinin Ramazan´ın son on günü içinde olduğuna dair güçlü işaretler vardır. Nitekim Allah  Rasulü de  bu  son on güne  bir  önem atfetmiş ve  aile fertlerini de uyandırarak onların ibadetle meşgul olmalarını istemişlerdir.

                Allah Rasulü´nün şu hadisi ise bu gecenin ehemmiyetini şöyle dile getirmektedir:

“Kim (faziletine) inanarak ve  (Allah´ın rızasını) umarak Kadir Gecesinde  (ibadet için)  kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır.”                      

                Ramazan Başlangıcı..

                “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici doğrunun ve doğruya eğriden ayırmanın, açık delilleri olarak Kur´ân´ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden Ramazan ayını idrak edenler, onda oruç tutusun.”

(2. Bakara  Sûresi, 185. Âyet)

                On  bir  ayın sultanı olarak adlandırılan  Ramazan Ayı  bugün başlıyor.  İnsanlık için  bir  yol gösterici ve aydınlıklar  umranı  olan  Kur´ân´ı  Kerîm bu ayda sevgili Peygamberimize inmeye  başladı.

İnsanlık, bu  ayda  karanlıktan  ışığa,  zulümden  kurtuluşa  ve  cehaletten  hidayete  ulaştı.

Ve İslâm´ın 5 şartından biri  oruç  tutma, bu  ay  için  farz  kılındı.

                Bir çok  güzelliği  ve  üstünlüğü bünyesinde  barındıran  Ramazan ayını  boş  geçirmeyelim.

Sadece  oruç  tutarak değil, Kur´ân  okuyarak, duâ ve  tevbe  ederek  ve  ahlâkî  terbiyemizle de  bu ayı idrak  edelim.

                Sevgili  Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle  buyuruyor:  Nice  oruçlu  kimseler  vardır  ki,  oruçtan nasibi, sadece  açlık  ve  susuzluktur. Nice  gece  namaz kılan  vardır  ki; hazzı sadece  uykusuzluktur.

                Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur.  

                Ramazan Ayı..

                Ramazan ayı İslâm dininde çok önemli ve mübarek bir aydır. Kur´ân-ı Kerîm´de “İnsanlar için hidayet  rehberi  olan  Kur´ânı  yol  gösterici  hakkı  batıldan ayırıcı  belgeler  olarak  Ramazan ayında

indirilmiştir. Kim o  aya  erişirse  onu oruçlu  geçirsin…”(2. Bakara Sûresi, 185 Âyet) buyurulmaktadır.

Yine Ramazan ayının üstünlüğü ve  faziletine dair  bir  hadis-i  Şerîfte  Sevgili  Peygamberimiz (s.a.v.):

“Bir  kimse  Ramazan´ın faziletine  inanarak  ve  mükafatını umarak  oruç  tutarsa, geçmiş  günahları bağışlanır” buyurmuştur.

                Ramazan ayı,ibadetlerin ve yardımlaşmanın yoğunlaştığı,nefislerin terbiye edildiği, yoksulların doyurulup  gözetildiği, sevap ve mükâfatın, af ve mağfiretin arttığı bir aydır. Peygamber (s.a.v.) “Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır” buyurmuştur.

                Ramazan ayında zenginler ve üzerinde vacip olanlar Fakirlere fitre verirler. Bu ayda yoksullar daha çok gözetilir. Eş dost ve akrabalar hatırlanır. Bu ayda yemesini, içmesini ve her  türlü nefsâni arzularını oruç tutarak terk eden mü´minler, Allah´ın büyük lütuflarına mazhar olurlar.

                Ramazan Adabı..

                Ramazan yeme  ve  içme  konusunda  şunlara  dikkat  edilmelidir. En başta, oruç tutan bir kişi, sahura kalkmalı ve az da olsa bir şeyler yemelidir. Sahur yemeği, hem ibadetin bir espirisi, hem oruç tutacak organizma için bir  beslenme  biçimidir.

Sahurda yemek yiyen bir insanın , dolu mideyle yatması doğru olmayacaktır. Sahurdan sonra sabah namazı kılınacak ve böylece belirli bir süre sonra uykuya yatacaktır. Yemekten sonra hemen yatıldığı taktirde, sabahleyin mide de bir ağırlık, ekşilik ve yanma duyulur. Nedenini bilmediği için bu durum sanki kişiye orucun verdiği bir rahatsızlık gibi gelebilir. Halbuki, ne zaman yemekten sonra hemen yatılırsa, aynı durum insanın başına gelebilir.

                İftarda da birçok yanlışlıklar yapılmaktadır. Sigara tiryakileri hemen sigara yakmakta, bazı kimseler de bardak  bardak  su  içmektedir. Bunun  arkasından da tıka basa iftar yapılmaktadır.

                Yapılması gereken şudur:  Orucu  hafif yiyeceklerle açmalı, sonra akşam namazını kılmalı ve bunun arkasından da hafif bir yemek yemelidir.Ayrıca teravih namazının da dinî boyutunun dışında sağlık açısından önemi  büyüktür.  Yenilen  yemeklerin hazmı  ve  yemekten sonra  hemen  yatmayı önlemesi bakımından önemlidir.

                Ramazan Fazileti..

                “Eğer ümmetim, Ramazan ayında  tecelli  eden  faziletleri  bilmiş  olsalardı, bütün  senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi.”

                Peygamberimizin (s.a.v.) bu sözü Ramazan ayınının fazileti ve üstünlüğü konusunda bize ışık Tutmaktadır. Demek ki, Ramazan güzelliği ve nimetleri bizim gördüklerimizden başka ve üstündür.

Ramazan ayında orucun, ibadetlerin, sadakaların ve iyi huyların övüldüğü daha pek çok hadis vardır.

                Yüce kitabımızda da oruçla ilgili âyetler bize rehberlik etmektedir. Günahların  bağışlanma müjdesinin verildiği bu ayda orucumuzu lâyıkıyla tutmak, ibadetlerimizi eksiksiz yapmalıyız.

Yardımlarımız gönülden ve hakkıyla olmalıdır. Yüce Allah´a kulluğumuzu yapmalıyız ki, korumak ve bağışlanmak için  duâ  etmeye de  yüzümüz olsun Allah hepimizi doğru yola eriştirsin, günahlarımızı affetsin.

                Ramazan-ı Şerîf´in  Hikmeti..

                İnsana en mühim bir ilaç cinsinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ve tıbben bir korumadır ki:

                İnsanın nefsi, yemek  içmek  hususunda  keyfemayeşe (istediği gibi) hareket  ettikçe,  hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar  verdiği gibi; hem helal-haram demeyip rastgelen şeye saldırmak, Âdeta serkeşane  dizgini eline alır. Daha insan  onu  kontrol edemez; o insanı esir alır. Ramazan-ı Şerîf de  oruç  vasıtasıyla bir  çeşit  perhize  alışır; riyazete  çalışır  ve  emir dinlemeyi  öğrenir.  Bir çare  zaif mideye aç hazımdan evvel, yemek  yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez (davet etmez).

Ve  emir  vasıtasıyla helali  terkettiği cihetle, haramdan  çekinmek  için akıl ve dini vecibelerden gelen emri dinlemeye kabiliyet kazanır. Manevi hayatı bozmaya çalışır.Doğa olarak manevî hayatı bozmaya çalışır demek, insanın musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve  tahammülsüzlüğün bir  ilacı da  oruçtur.

Ramazan ayında yatsı namazına ilâve olarak, vitirden önce kılınan teravih namazının da

insanların günahlarının affına vesile olacağı bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu  konuda şöyle buyurmaktadır: “Bir kimse Ramazan-ı Şerîf gecelerinde ibadetin sevabına inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için teravih namazı kılarsa, geçmiş günahları mağfiret olunur.”

             “Faziletine inanarak ve mükâfatına umarak Allah rızası için Ramazan gecelerini  ibadetle geçiren kimsenin geçmiş küçük günahları mağfiret olunur”.

                Ramazanda otuz gün oruç tutuyoruz ardından Şevval ayında tutulan altı günle bu otuz altıya tamamlanıyor. Rabbimizin rahmeti, lütfu ve ikramı bol olduğundan bize yaptığımız  kötülük ve yanlışların karşılığını hiç  artırmadan bazen aynıyla verdiği gibi çoğu hatamızı da  bağışlayabiliyor.

Ama iyilikler hususunda bir sınırlama yok. Onların sevabı kat kat alınabiliyor, bazen 700, hatta daha fazla katına kadar çıkabiliyor.

                Kur´ân  en  alt  sınırı  verdiği  Âyette  şöyle buyuruyor:

                “Kim Allah´a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona on misli verilir; Kim de bir kötülükle gelirse, sadece  kötülüğüne  denk  bir  ceza  görür  ve  hiç  kimseye  haksızlık  edilmez” (6. En´âm Sûresi, 160. Âyet)

                Ramazan ve Şevval ayında tuttuğumuz oruçların toplamı otuz altı ediyor. Her bir iyiliğe denk en az on misli verilince, rakam hemen 360 ediyor ki bu da tam bir sene yapıyor.

                Ramazan´ın Verdiği  Mesaj..

                Alemlerin Rabbinden gelen bir emirle en ziyade muhtaç oldukları nimetlerden uzak kalan milyarlarca insan, bütün Ramazan Ayı boyunca ilan ederler ki, bu dünya başı boş değildir. Bu gezegeni dolduran bütün nimetler, bir celal ve ikram sahibinden bize gelen hediyelerdir. O  nasip etmezse biz bir lokma yiyemeyiz. Bütün bu nimetlerde ondan başkasının tasarrufu yoktur. Orucumuz  bu dünyanın  yegane  sahibi  olarak  Onu  tanıdığımızın delilidir.

Anahtar Kelimeler: RAMAZAN, 1439, MAYIS, 2018, ÇARŞAMBA, RAMAZAN, GÜNÜ
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
BUGÜN… (21 Şubat 2019 - Perşembe)
SUÇSUZ ARIYORSAK YOK! İLKE ARIYORSAK, YOK! (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
BUGÜN… (17 Şubat 2019 - Pazar)
YABANCILARIN KANATLARI ALTINA GİRME… (16 Şubat 2019 - Cumartesi)
PARMAĞA TAKILIP KALANLAR… (15 Şubat 2019 - Cuma)
BUGÜN… (13 Şubat 2019 - Çarşamba)
BUGÜN… (12 Şubat 2019 - Salı)
NEYSE BUNDAN SONRASINA BAKALIM… (11 Şubat 2019 - Pazartesi)
BUGÜN… (09 Şubat 2019 - Cumartesi)
KİM YÜRÜTÜYOR? (08 Şubat 2019 - Cuma)
ŞAŞIRDIK MI? (07 Şubat 2019 - Perşembe)
ŞERİATI GETİREN YUNAN… (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
GEL DE BUNU YUNAN´A ANLAT! (05 Şubat 2019 - Salı)
ORTAK PAYDA BORÇLU OLMAK… (04 Şubat 2019 - Pazartesi)
HAYAT ANLAMINI YİTİRİYOR… (03 Şubat 2019 - Pazar)
VATAN HER YERSE… (01 Şubat 2019 - Cuma)
BİLİN Kİ KAVGA BÜYÜYORDUR… (31 Ocak 2019 - Perşembe)
TÜRKLÜK BİR ŞEMSİYEDİR… (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
TÜRK POLİSİ… (29 Ocak 2019 - Salı)
BİR KURAL VARDIR! (26 Ocak 2019 - Cumartesi)
HAZRET-İ ALİ (r.a.)… (24 Ocak 2019 - Perşembe)
KİM KİMİN, NEYİN PEŞİNDE? (22 Ocak 2019 - Salı)
ABD´YE EL UZATANLAR… (19 Ocak 2019 - Cumartesi)
ALLAH, HER ŞEYDEN HABERİ VARDIR (18 Ocak 2019 - Cuma)
15 TEMMUZ FELAKETİNİ GETİRENLER MALUM… (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
İNSANLARIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI… (15 Ocak 2019 - Salı)
İTİRAZI OLANLARI DİNLERİM… (10 Ocak 2019 - Perşembe)
ASGARİ ÜCRETİN GERÇEK ANLAMI… (03 Ocak 2019 - Perşembe)
KÂĞIT DEMEK… (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
BİLMEM DOĞRU MU SÖYLÜYORUM? (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
SİZİN UFKUNUZ GERÇEK İTİKADINIZ NEDİR ? (29 Aralık 2018 - Cumartesi)
NE OLDU DA SİZLER, BİZLER SUSTUK… (28 Aralık 2018 - Cuma)
1963 YILI KANLI NOELİ… (25 Aralık 2018 - Salı)
ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT SİYASET YARIŞI… (24 Aralık 2018 - Pazartesi)
“BENDENDİR, DEĞİLDİR”… (23 Aralık 2018 - Pazar)
KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM… (22 Aralık 2018 - Cumartesi)
FIRAT KALKANI HAREKÂTI… (20 Aralık 2018 - Perşembe)
ORTADOĞU BİR BATAKLIKTIR… (19 Aralık 2018 - Çarşamba)
HADİ ŞUNU AÇIK YÜREKLİLİKLE KONUŞALIM MI? (17 Aralık 2018 - Pazartesi)
YANLIŞ HAYAT DOĞRU YAŞANMAZ... (16 Aralık 2018 - Pazar)
KÖTÜLERİN İDARESİ DE KÖTÜ OLUR!.. (15 Aralık 2018 - Cumartesi)
BUGÜN ADI FETÖ OLUR YARIN BAŞKA BİR ŞEY… (13 Aralık 2018 - Perşembe)
EN ÖNEMLİ İLKE LÂİKLİKTİR… (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
HAÇ VE HİLAL´İN SAVAŞINDA… (09 Aralık 2018 - Pazar)
NE YAPMALARI LAZIM? (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ… (03 Aralık 2018 - Pazartesi)
KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ HANİ NEREDE? (29 Kasım 2018 - Perşembe)
TÜRK MUCİZESİ… (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
DİNSİZ SAYDIKLARI… (25 Kasım 2018 - Pazar)
ATATÜRKÇÜ NURSEN ÖĞRETMEN… (24 Kasım 2018 - Cumartesi)
ÇOK ŞEYLER KAYBETTİK ÇOOOK! (15 Kasım 2018 - Perşembe)
ANDIMIZ ÜLKEMİZİN MİLLİ DAVASIDIR… (12 Kasım 2018 - Pazartesi)
MİLLİ GÜÇ UNSURLARI ŞUNLARDIR… (11 Kasım 2018 - Pazar)
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE 10 KASIM… (10 Kasım 2018 - Cumartesi)
BU NEDEN YAPILMIYOR? (08 Kasım 2018 - Perşembe)
NASIL OLUYOR DA BÖYLE OLUYOR… (04 Kasım 2018 - Pazar)
RUHUN ŞAD OLSUN EY ATATÜRK! (02 Kasım 2018 - Cuma)
29 EKİM KUTLAMALARI UNUTTURULMUŞTUR… (29 Ekim 2018 - Pazartesi)
CEMAL KAŞIKÇI´NIN İNFAZI !.. (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
YAZIK DEĞİL Mİ? (20 Ekim 2018 - Cumartesi)
ATATÜRK´ÜN VASİYETNAMESİ… (18 Ekim 2018 - Perşembe)
SAKIN BU OLAYI KİMSEYE ANLATMA! (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
MUSTAFA SABRİ VATAN HAİNİDİR… (14 Ekim 2018 - Pazar)
TÜRKLER HEP ÖTEKİDİR, YABANCIDIR!.. (11 Ekim 2018 - Perşembe)
KUDÜS YÜCE İSLÂM İÇİN DE KUTSALDIR… (10 Ekim 2018 - Çarşamba)
FİLİSTİN´DE YAŞANAN SOYKIRIM… (09 Ekim 2018 - Salı)
HAYAT BÖYLE DEĞİL MİDİR? (03 Ekim 2018 - Çarşamba)
SEFUERDİ YAHUDİLERİ VE KÜRTLER… (30 Eylül 2018 - Pazar)
HERKES KENDİ KİTABINI OKUMALI! (28 Eylül 2018 - Cuma)
İSRAİL ASLA BARIŞ YAPMAZ, YAPAMAZ!.. (26 Eylül 2018 - Çarşamba)
EĞİTİM HER ŞEYİN BAŞI… (24 Eylül 2018 - Pazartesi)
İSRAİL ASLA BARIŞ YAPMAZ, YAPAMAZ!.. (23 Eylül 2018 - Pazar)
MİLLİ HAKİMİYET BAŞKA BİR KONUDUR… (20 Eylül 2018 - Perşembe)
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN… (19 Eylül 2018 - Çarşamba)
REHBERİMİZ ATATÜRK´TÜR… (18 Eylül 2018 - Salı)
YAHU BU NASIL AKIL NASIL İZAN… (13 Eylül 2018 - Perşembe)
KİM SİZİ KANDIRDI? KİM SİZİ ALDATTI? (12 Eylül 2018 - Çarşamba)
ASLEN DENKLEM ÇOK BASİT… (11 Eylül 2018 - Salı)
ANADOLU KITASININ ÇİLEKEŞ İNSANLARI… (06 Eylül 2018 - Perşembe)
KAOSUN DA BARIŞIN DA ANAHTARI OLAN BÖLGELER… (05 Eylül 2018 - Çarşamba)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI (1922)… (30 Ağustos 2018 - Perşembe)
DÜŞMANI OLMAYAN İDEOLOJİ TAŞIYAMAZ… (27 Ağustos 2018 - Pazartesi)
ZAFER AYI AĞUSTOS… (26 Ağustos 2018 - Pazar)
HUKUK DEVLETİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞI… (22 Ağustos 2018 - Çarşamba)
AB TÜRKİYE´YE KARŞI İKİ YÜZÜ… (21 Ağustos 2018 - Salı)
ASLIMIZDAN KOPAMAYIZ… (19 Ağustos 2018 - Pazar)
OSMANLI TARİHİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL (18 Ağustos 2018 - Cumartesi)
OSMANLI´ YI, CEHALET VE YOBAZLIK BATIRDI!.. (15 Ağustos 2018 - Çarşamba)
NİHAYETİNDE HEP AYNI YERE GELİYORUZ… (12 Ağustos 2018 - Pazar)
İNSAN DOĞDUĞUNDA KİŞİLİK SAHİBİDİR… (09 Ağustos 2018 - Perşembe)
ÜLKEMİZDE KURUMLAR ÜSTÜ BİR GÜÇ… (04 Ağustos 2018 - Cumartesi)
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (28 TEMMUZ 1914-1918 (28 Temmuz 2018 - Cumartesi)
ANAYASA´MIZDAKİ VATANDAŞLIK TANIMI… (26 Temmuz 2018 - Perşembe)
İDEAL OLAN TEK İNSANİ BİÇİM VARDIR… (25 Temmuz 2018 - Çarşamba)
ÇOK MERAK EDİYORUM! (23 Temmuz 2018 - Pazartesi)
ARKADAŞ, BURASI TÜRKİYEDİR… (22 Temmuz 2018 - Pazar)
GÜLDÜRMEYİN ADAMI… (16 Temmuz 2018 - Pazartesi)
BİZİM, SİZİM, BİZİM!.. (15 Temmuz 2018 - Pazar)
İKİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ ÖYKÜ… (14 Temmuz 2018 - Cumartesi)
İSLÂM MİLLİYETİNE ÖNEM VERMELİYİZ… (12 Temmuz 2018 - Perşembe)
TOPLUMLAR,SİYASİ SİSTEMLERDEN NE BEKLERLER? (11 Temmuz 2018 - Çarşamba)
TÜRKİYENİN MAYASI… (10 Temmuz 2018 - Salı)
TÜRK MİLLETİ BİR OYNAMAYA BAŞLARSA!.. (09 Temmuz 2018 - Pazartesi)
TOPRAK İÇİN, ANADIR DEDİK… (07 Temmuz 2018 - Cumartesi)
ZORBALIĞIN TEMEL İLKESİ KORKUDUR… (03 Temmuz 2018 - Salı)
KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMI… (01 Temmuz 2018 - Pazar)
NE HALLERE KALDIK! (29 Haziran 2018 - Cuma)
VAHHABİLİKTEN, ILIMLI İSLAM´A GEÇTİLER… (28 Haziran 2018 - Perşembe)
ORTAK KİMLİK… (27 Haziran 2018 - Çarşamba)
KOSKOCA AĞA YALAN SÖYLEYECEK DEĞİL YA! (25 Haziran 2018 - Pazartesi)
İÇİ ACIYANLARA, CANI SIKILANLARA!.. (24 Haziran 2018 - Pazar)
YAHU! BU NASIL OLUR? (21 Haziran 2018 - Perşembe)
3 (Y) İLE MÜCADELE MESELESİ… (20 Haziran 2018 - Çarşamba)
SEBEBİ BELLİ: EMANET EHLİNDE DEĞİL… (19 Haziran 2018 - Salı)
SONUÇ MU, SÖZDE MECLİS, SÖZDE DEMOKRASİ… (16 Haziran 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMI… (15 Haziran 2018 - Cuma)
“ ÜÇ A “ VE “ ÜÇ U “ NUN ANLAMI… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
DEMOKRASİ ŞÖYLE ANLATILIYOR… (13 Haziran 2018 - Çarşamba)
TOPRAK BAYRAMI ( 11 HAZİRAN 1945)… (11 Haziran 2018 - Pazartesi)
KADİR GECESİ… (10 Haziran 2018 - Pazar)
ALLAH, HER ŞEYDEN HABERİ VARDIR… (09 Haziran 2018 - Cumartesi)
EKONOMİNİN İÇİNE ETTİLER… (08 Haziran 2018 - Cuma)
TENKİT… (07 Haziran 2018 - Perşembe)
ELİN PARASIYLA YAŞIYORUZ… (05 Haziran 2018 - Salı)
KİM BU İŞBİRLİKÇİLER? (03 Haziran 2018 - Pazar)
KRAL ÇIPLAK SAYIN MİLLETİM… (02 Haziran 2018 - Cumartesi)
TÜRKİYE´DE YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ!.. (31 Mayıs 2018 - Perşembe)
VATANIN HER TOPRAĞI EKİLİP BİÇİLMELİ… (30 Mayıs 2018 - Çarşamba)
HİÇBİR ÖNLEM YOK! (29 Mayıs 2018 - Salı)
GERÇEK AYDINLARIMIZ YOK MU? (26 Mayıs 2018 - Cumartesi)
ÜLKEYİ SEVMEK NE DEMEK? (24 Mayıs 2018 - Perşembe)
TÜRKİYE YOLGEÇEN HANINA DÖNDÜ… (23 Mayıs 2018 - Çarşamba)
OMURGASIZ TOPLUM HALİNE GELDİK… (18 Mayıs 2018 - Cuma)
MISAK-I İKTİSADÎ… (13 Mayıs 2018 - Pazar)
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ… (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
RAMAZAN´IN HABERCİSİ BERAT KANDİLİ… (30 Nisan 2018 - Pazartesi)
GÖREVDİR, ONURDUR, BİLİNÇTİR… (29 Nisan 2018 - Pazar)
TEVRAT´A GÖRE (PESAH, HAMURSUZ) BAYRAMI… (16 Nisan 2018 - Pazartesi)
MİRAC KANDİLİ VE GECESİ… (14 Nisan 2018 - Cumartesi)
POLİS KİMİN HİZMETİNDE OLMALIDIR? (12 Nisan 2018 - Perşembe)
TOPLUM İDARESİ… (03 Nisan 2018 - Salı)
ÜLKENİN TEK DERDİ İSTİKLAL MARŞI MI? (29 Mart 2018 - Perşembe)
İSLÂMDA TÜRK MİLLETİ… (16 Mart 2018 - Cuma)
BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLAL MARŞIMIZ (13 Mart 2018 - Salı)
ANAHTAR SORU: BARIŞ İSTEMEK SUÇ MU? (28 Şubat 2018 - Çarşamba)
ÜLKE BEKASI MI, PARTİ BEKASI MI? (24 Şubat 2018 - Cumartesi)
İNSAN KAHVALTIDA NE OKUYORSA ODUR… (12 Şubat 2018 - Pazartesi)
MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ… (02 Şubat 2018 - Cuma)
BAŞKA ÇAREMİZ YOK. (22 Ocak 2018 - Pazartesi)
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER (KHK) (16 Ocak 2018 - Salı)
ANLADIN MI NE DEDİK ?.. (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
İSLÂM AHLÂKI… (12 Ocak 2018 - Cuma)
MEDYA ÖZÜ İTİBARİ İLE… (10 Ocak 2018 - Çarşamba)
MEDENİYET ŞEHİR DEMEKTİR… (06 Ocak 2018 - Cumartesi)
Milli gelir yüzde 11.1 arttı mı? (02 Ocak 2018 - Salı)
2017 YIL SONU MUHASEBE KAYDI… (01 Ocak 2018 - Pazartesi)
HEM ALLAH´A, HEM PARAYA TAPAMAZSINIZ! (29 Aralık 2017 - Cuma)
BU MİLLET ŞU ANDA TEPKİSİZ AMA! (25 Aralık 2017 - Pazartesi)
ATATÜRK NE DEMİŞSE TERSİNİ YAPTIK (19 Aralık 2017 - Salı)
GÜÇLÜ DEVLET NASIL OLUNUR? (17 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAM´I NASIL YIKABİLİRİZ? (15 Aralık 2017 - Cuma)
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ… (10 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAMDA KADIN HAKLARI… (08 Aralık 2017 - Cuma)
PARANIN KOKUSU YOKTUR … (04 Aralık 2017 - Pazartesi)
SAYGIYA LÂYIK OLAN DÖRTLER (01 Aralık 2017 - Cuma)
VELÂDET (MEVLİD) KANDİLİ… (29 Kasım 2017 - Çarşamba)
YAŞADIĞIMIZ TÜM ÇÖZÜMSÜZLÜK… (27 Kasım 2017 - Pazartesi)
KASIM AYININ SON GÜNLERİNDE (25 Kasım 2017 - Cumartesi)
ÖĞRETMENE SAYGI GÜNÜ… (24 Kasım 2017 - Cuma)
MİLLET-DEVLET VE İNSAN HAKLARI… (23 Kasım 2017 - Perşembe)
“ABD DOLARIDIR, ABD DOLARIDIR“ … (21 Kasım 2017 - Salı)
İKİ ŞAİR İKİ ŞİİR … (20 Kasım 2017 - Pazartesi)
HEM EVET, HEM DE HAYIR CEPHESİ… (18 Kasım 2017 - Cumartesi)
BAŞBAKANLIK KURUMU… (12 Kasım 2017 - Pazar)
FETÖ NE YAPTI? (04 Kasım 2017 - Cumartesi)
HAZRETİ ÖMER B. HATTAB (r.a) … (03 Kasım 2017 - Cuma)
Atatürk ne yaptı ? (27 Ekim 2017 - Cuma)
NE ÇABUK UNUTTUNUZ YAŞANAN VAHŞETİ? (26 Ekim 2017 - Perşembe)
BİZİM DEVLET GELENEĞİMİZ BU ! (11 Ekim 2017 - Çarşamba)
DEMOKRASİ İÇİN (08 Ekim 2017 - Pazar)
4. EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
AYDINLAR TOPLUMSAL UMUDUN KAYNAKLARIDIR… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
TÜRK MİLLETİ DİNDAR OLMALIDIR… (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
ASLA O YARIN O OLMAYACAK… (09 Ağustos 2017 - Çarşamba)
HANİ DİLE KOLAY 94 YIL DENİR YA (08 Nisan 2017 - Cumartesi)
TÜRKİYE NASIL GÜÇLÜ OLUR! (03 Nisan 2017 - Pazartesi)
AKP HÜKUMETİ NE YAPMAK İSTİYOR… (21 Ocak 2017 - Cumartesi)
ORHAN UMUTLUDUR YARININDAN… (18 Ocak 2017 - Çarşamba)
BU HESABI YAPMAK ZORUNDAYIZ (06 Ocak 2017 - Cuma)
BU YURDUMU YİYENLER VAR… (02 Ocak 2017 - Pazartesi)
DEVLETİ ELE GEÇİRME PLANININ DETAYLARI (29 Aralık 2016 - Perşembe)
VATAN HAİNLİĞİNDEN VAZGEÇİN… (27 Aralık 2016 - Salı)
KİMİ KİMDEN AYIRIRSIN… (24 Aralık 2016 - Cumartesi)
NE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEN O OLURSUN… (17 Aralık 2016 - Cumartesi)
NİYE?! NİYE?! NİYE?! (14 Aralık 2016 - Çarşamba)
DOLAR GELİR… (10 Aralık 2016 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (09 Aralık 2016 - Cuma)
HABERİN VAR MI? (07 Aralık 2016 - Çarşamba)
BU KADAR KARAMSAR OLMAMAK LAZIM… (01 Aralık 2016 - Perşembe)
TERÖRÜN ESAS ADI SEVR´DİR, MONDROS´TUR… (28 Kasım 2016 - Pazartesi)
MİLLET OLMANIN GEREKLERİ VARDIR... (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
Hal ve gidiş umut verici değil (27 Ekim 2016 - Perşembe)
YENİ BİR ATATÜRK BULAMAYIZ... (01 Ekim 2016 - Cumartesi)
´DEVLET MALI DENİZ (07 Haziran 2016 - Salı)
MİLLİ GÜÇLERLE ATATÜRK´TE BULUŞALIM… (02 Haziran 2016 - Perşembe)
Emaneti Ehline Vermek (2) (28 Mayıs 2016 - Cumartesi)
Emaneti Ehline Vermek (1) (27 Mayıs 2016 - Cuma)
AYAĞINIZI DENK ALIN, BURASI KİMİN ÜLKESİ? (19 Mayıs 2016 - Perşembe)
KARAKARDANADAM, E.. Rİ.. YE.. CEK.. SİN. (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Sen ey! (05 Mayıs 2016 - Perşembe)
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ… (01 Mayıs 2016 - Pazar)
DEMOKRASİ İLE BASIN.. (30 Nisan 2016 - Cumartesi)
AVRUPANIN TARİH AMACI (23 Nisan 2016 - Cumartesi)
KORKMA, ÇÖZÜM VAR! (22 Nisan 2016 - Cuma)
Şehit.. (20 Şubat 2016 - Cumartesi)
Vatanımıza Sahip Çıkalım… (19 Şubat 2016 - Cuma)
EDEB YA SÖZÜM ONA ÜSDATLAR… (05 Şubat 2016 - Cuma)
ZULÜM, ZALİM… (09 Ocak 2016 - Cumartesi)
İŞTE EY MİLLET ve İDARECİLER! (05 Ocak 2016 - Salı)
TÜRKİYENİN SİYASİ SİTEMİ TIKANMIŞTIR… (17 Aralık 2015 - Perşembe)
RUSYANIN ÖZEL POLİTİKASI (15 Aralık 2015 - Salı)
SICAK PARA… (14 Aralık 2015 - Pazartesi)
CHP´YE NASIL SAHİP ÇIKABİLİRİZ? (10 Aralık 2015 - Perşembe)
YAŞAMIN ANLAMI… (12 Kasım 2015 - Perşembe)
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DIŞLANIRSA… (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
HALKIN EKMEĞİ (15 Ekim 2015 - Perşembe)
BANDIRMANIN KALBİ, SON KURŞUN ANITI… (17 Eylül 2015 - Perşembe)
TARİHİN OBJESİNE UYGUNLUK DERECESİ (14 Eylül 2015 - Pazartesi)
TERÖRÜ LANETLİYORUZ (11 Eylül 2015 - Cuma)
23 NİSAN 1923 CUMA GÜNÜ (10 Eylül 2015 - Perşembe)
ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM. (07 Eylül 2015 - Pazartesi)
ASKER KOMUTANI GÖRECEK BAŞINDA… (03 Eylül 2015 - Perşembe)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE İMAN… (30 Ağustos 2015 - Pazar)
YENİDEN MANEVİYATA DÖNÜŞ… (21 Ağustos 2015 - Cuma)
VATANDAŞIN DEVLETE HİTABESİ … (13 Ağustos 2015 - Perşembe)
RAMAZANIN ARDINDAN… (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI… (17 Temmuz 2015 - Cuma)
BAYRAM SEVİNÇ GÜNÜ DEMEKTİR… (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİ VE FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
DOLU DOLU GEÇEN 99 YILDAN ARTA 9 ŞEY. (10 Temmuz 2015 - Cuma)
ZAMAN VE ZAMANIN DEĞERİ… (09 Temmuz 2015 - Perşembe)
TARİH: 4 TEMMUZ, 2003 (ÇUVAL OLAYI)… (26 Haziran 2015 - Cuma)
İSLAMIN UYUŞTURUCUYA BAKIŞI… (21 Haziran 2015 - Pazar)
MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI OLAN CUMA GÜNÜ… (18 Haziran 2015 - Perşembe)
VERGİ (16 Haziran 2015 - Salı)
MİLLİ İRADE… (10 Haziran 2015 - Çarşamba)
ADAMCIKLAŞMAYANLARA ÇOK ÇOK SELAM OLSUN!.. (08 Haziran 2015 - Pazartesi)
TÜRKİYE HARİTASINDA HATAY VE İSKENDERUN!.. (06 Haziran 2015 - Cumartesi)
FAŞİZM BARIŞI DÜŞÜNMEZ, SAVAŞÇIDIR!... (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
İLK PUTA TAPAN KAVİM! (02 Haziran 2015 - Salı)
HER ÜLKENİN BİR SEMBOLÜ VARDIR… (21 Mayıs 2015 - Perşembe)
TARAFINI BELLİ ETMEK (18 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Peygamber Ocağı. (15 Mayıs 2015 - Cuma)
TÜRKLÜK ve VATANDAŞLIK… (14 Mayıs 2015 - Perşembe)
VATAN-BAYRAK-İSTİKLAL VE MEHMETÇİK… (13 Mayıs 2015 - Çarşamba)
VATANDAŞ OLARAK İNSAN… (12 Mayıs 2015 - Salı)
Trafik Kuralları… (02 Mayıs 2015 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (01 Ocak 0001 - Pazartesi)
Sayfa:
DOLAR
5.3141
EURO
6.0263
Reklamlar

/resimler/2018-9/26/1034213116671.jpg

/resimler/2018-9/30/1528469501556.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Balikesir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:20 13:21 15:46 18:04 19:35
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Erdemli insan, tasaları silkip atandır.

Konfüçyus
1917 Yılbaşının 1 Ocak?a alınması.
1918 Bayburt ve Ahlat`ın kurtuluşu.
2006 Fırtına
-Günümüzde evlenenlerin yüzde ellisi boşanmaktadır. (Bak bunu duyduğum iyi oldu ben zaten evlenmiyecem böylece kamçılamış oldum bu sözlerle) -Rodin’in ünlü ‘düşününen adam’ heykeli aslında İtalyan şair dante’nin portresidir. -Uranüs çıplak gözle görülen

İlginç Bilgiler 4