Orhan ORGARUN (Uzaktan Gelen yakın Sesler)


TÜRKLER OLARAK GELMİŞİZ HEPİMİZ BU DÜNYAYA…

TÜRKLER OLARAK GELMİŞİZ HEPİMİZ BU DÜNYAYA…


* İyilik ediniz, onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.

                                                                             Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)

                * Bütün yargılamalar ilahî mahkemenin sönük bir taklididir.

                                                                                       Aliye İzzet Begoviç

                            TÜRKLER OLARAK GELMİŞİZ HEPİMİZ BU DÜNYAYA…

                Gelmişiz Dünyaya, Herkese Medeniyet Nedir Öğretmişiz!

                Devlet; demokrasi, hürriyetler ve hizmet için kalkınmak zorundadır:

                Demokrasi ve hür teşebbüs, insanın kaderinin efendisi olduğu inancında dır…

Kişi sahip olduğu oy hakkıyla ülkenin siyasal yönelişini ve geleceğini bizzat belirler…

Emeği ve teşebbüs serbestisiyle kendi refahını ve toplumun gelişmesini sağlar…

Hakkın egemenliğini bilir, akılı, ilmi ve çalışmayı esas alır…

                “SOSYAL DEVLET VE SOSYAL DEMOKRASİ” hizmet için ilk önce zenginlik ister!

                GERİ KALMIŞLIĞIN SEBEBİ, 7 HASTALIKTANDIR:

                1- Devlet-millet parasının ve mallarının, devlet yetkililerince, ”YETKİLERİN KÖTÜYE KULLANILARAK, emanete ihanet edilerek, “YOLSUZLUKLARLA” soyulmaları…

                2- Devlet üst yetkililerinin ve üst bürokratların aşarı olan İSRAFLARI yüzünden…

                3- Devlet’in vergilerini, primlerini, alacaklarını, KASTEN-İHMALCE TAHSİL ETMEMESİ…

                4- Devletin, mallarına sahip çıkmaması, TALANA GÖZ YUMMASI…

                5- Devletin, mallarını ve kaynaklarını VERİMLİ-FAYDALI RANTABL BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIRMAMASI…

                6- Devletin, toplumsal GÜVENLİĞİ ve ADALETİ SAĞLAMAMASI, farklı farklı bir SINIFLAR OLUŞTURMASI…

                7- Devlet’in, “HEP KÖTÜYE KULLANILAN EKONOMİK İŞLETMELERİ” ÖZEL SEKTÖRE SATILMASI…

                Bu yukarıda zikredilen bu acı mı acı gerçekler, ta.. Selçuklu ve Osmanlılardan beri “DEVLETİN SAHİPSİZ VE EHİL ELLERDE OLMADIĞI”nı ispatlamaktadır…

İşte Japonya; 372.313 km2 olup, ülkenin 1/3 ü kullanılabildiği için, 800.000 km2 lik Türkiye’nin 1/6 sı kadar yerde, nüfusumuzun neredeyse iki misli 135.000.000 insan, bugün dünyalarının işini bitirmiş, uzaya hükmetmektedirler!.. Üstelik bunlar Türk asıllıdırlar ve putlara tapıyorlar!.. Dahası hiçbir millete nasip olmayan, dünyanın çeşitli ülkelerinde “17 si İMPARATORLUK” 120 DEVLET KURMUŞ olan TÜRKLER; İslâm’a girmeden önce bile, en ASİL ve EŞSİZ AHLAKLI idiler ki, bunları hep yabancılar çeşitli kitaplarıyla belirtmişlerdir!..

                Mehmed Âkif Ersoy bunu belirtir:

                “Bir zamanlar biz ne milletmişiz, hem nasıl milletmişiz!..

                Gelmişiz dünyaya, herkese medeniyet nedir öğretmişiz!..

Bu demektir ki “İŞ BİLENİN, KILIÇ KUŞANANINDIR!..” ve ahlakî disiplinle ortak çalışılınca, zengin olunuyor!.. Tembellik ve çapulculuk ise, sefalet ve rezilliktir!..

                Öyleyse; “Tarihimizi, konumumuzu, potansiyelimizi, gidişatımızı, ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini, hedeflerimizi.. tam bir açık kalplilikle kendimizi öz olarak eleştirip, herşeyimizi bir bir yeniden gözden geçirerek, “NERELERDE YANLIŞ YAPTIĞIMIZI” iyi bir şekilde belirlemeliyiz!..

                Öncelikle sosyal ve ekonomik rejimlerde batı ideolojilerinin koştuğu, ideolojilerin AMAÇ DEĞİL, BİR ARAÇ YÖNETİM OLDUĞU, UŞAKLIĞINI YAPAN AHMAKLARCA DA ANLAŞILMIŞTIR!..

Aristo, “DEMOKRASİYİ KÖTÜYE KULLANANLARA” dikkat çeker: “Bu rejimin yöneticileri; zenginlerin gururundan ve şımarıklığından da, fakirlerin öfke ve hasedinden de uzak olmalıdırlar!..

                Bu rejim, orta sınıfa dayanmak ve ona sahip çıkmalıdır..” Her işin başı, dürüstlük, güvenilir olmak ve çalışkanlıktır!.. TİCARET AHLAKI, her kalkınmanın başıdır..! Bir ülkede, senetler, çekler zamanında ödenmiyor icralara düşülüyor, icra daireleri ve mahkemelerde dosyalar konulacak yer bulunamıyorsa. KİMSEYE GÜVEN KALMAMIŞ DEMEKTİR ki, ortalık HIRSIZ ve DOLANDIRCI kaynıyor demektir ve artık bu hastalık tedavi edilmeden hiçbir sonuca varılamaz. Özellikle DÜRÜSTLÜK, KALKINMANIN ÖN ŞARTIDIR!..

                Güven olmadan, ortaklık kurulamaz, İş-Ticaret yapılamaz. Kaliteli mal üretilemez, malına da kimseler itibar etmez, sonu rezilliktir!.. Hele, dünyanın küçülmesi sonucu ilişkilerin evrenselleştiği bu günümüz uzay çağında dürüstlük, eğer matematik gerçek halinde belirmezse, verilen sözler senet yerine geçmezse, pek fazla gelişen rekabet ortamında çarklar, dürüst olmayanı hızla devredışı bırakacaktır ki, bu o firmanın mahvı demektir!..

                Kalkınmanın planlamadan ayrı olamayacağı kesindir!.. Ancak haris politikacıların, “DEVLET PLANLAMAYI” yaz-boz tahtasına çevirmelerine fırsat verilmede, ülkenin toprak üstü ve toprak altı servetlerini tam bir millet ve vatanseverlikle ortaya çıkarıp bol ve kaliteli üretime geçirilerek dış satıma yönetilmesi, enflasyonun düşmanı ve kalkınmanın çaresi olacaktır…

                Devlet; güçlü bir yönetimle, bu sosyal yaraları gidermek üzere, zorbalık ve hileleri bastırıp, malları ve hakları korumak, verilen sözleri yerine getirmeli, içte ve dışta GÜVEN ORTAMI YARATMALIDIR… SUÇLULARI HIZLA CEZALANDIRIP TEŞHİR ETMELİ, piyasaya tanıtmalıdır…

Ayrıca, özellikle ihracatta çabukluk, kolaylık esas olmazsa, zararlıdır!.. İşi yokuşa sürerek zorlaştıran, şahsi çıkar peşinde demektir…

                Gazi Mustafa Kemâl Atatürk’ün “Bir bütün olan bu aziz vatanda tüm vatandaşların; bedeni, mali, mefkûreyî tüm bütün yükümlülüklerini aynı kolaylık ve çabuklukla ifa etmesini sağlayıncaya kadar müşahede ettiğimiz hastalıkların tedavisinde ısrarla devam mecburiyetindeyiz…

Eğitimde hızla yüksek bir seviyeye çıkacak bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve mânevî bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır!..

İhraç mallarımızın, hükümetin yakın kontrolü altında, satışlarının teşkilatlandırılması lazımdır…” direktifi bunlar içindir.

Gazi Atatürk’ü dinlemeye devam edelim:

“TOPRAĞININ; İKLİMLERİ, ZENGİNLİKLERİ, COĞRAFİ konumu ile, TÜRK MİLLETİNİN, SİLAH KADAR MAKİNA da tutmaya yaraşan kudretli eli ve milli olduğuna inandığı işlerde ve zamanlar da, tarihin akışını değiştirir ve celaletle tecelli eden yüksek sosyal benlik duygusu..”.

                ATATÜRK, EKONOMİK KALKINMAYI, YAŞAMA ŞARTI SAYAR:

“Yeni Türkiye Devleti bir iktisat devleti olacaktır!.. Büyük davamız, en medeni ve müreffeh millet olarak varlığınızı yükseltmektir!.. Ekonomik kalkınma: Türkiye’nin, hür, bağımsız, daima daha kuvvetli ve refahlı Türkiye, idealinin bel kemiğidir!.. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferle desteklenmezlerse, payidar olamaz, az zamanda söner…

                Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kurulacaktır!.. Dünyada fetihler için iki araç vardır: Biri kılıç., diğere saban… Zaferin aracı yalnız kılıç olan bir millet, bir gün girdiği yerden kovulur terzil edilir, sefil ve perişan olur… Bu sefalet ve perişanlık o kadar acıklı olur ki, kendisi ülkesinde bile mahkûm ve esir halde kalabilir. Hükümetin iki amacı vardır: Biri milletin korunması, diğeri milletin refahını sağlamaktır…

                Bu iki şeyi sağlayan hükümet iyi, sağlayamayan ise kötüdür!..

Emniyet ve halk işleriyle ilgili usullerde ve kanunlarda; kolaylık, çabukluk, açıklık ve kesinlik esas olmalıdır… İlim ve Fen için kayıt ve şart yoktur…

                Milli ekonomimizin temeli tarımdır. Bir kere ülkede topraksız köylü bırakılmamalıdır!.. Türkiye’nin sahibi ve efendisi, gerçek üreticisi olan KÖYLÜDÜR!.. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete layık olan KÖYLÜDÜR!..

                Bunun için TBMM Hükümetinin İktisadi Politikası, bu asıl amacı sağlamaya yönelmiştir… Efendiler!.. Diye bilirim ki, bugünkü yıkım ve yoksulluğun tek sebebi, bu gerçeğin gafili bulunmuş olmanızdır!.. Gerçektir ki, 700 yıldan beri dünyanın dört köşesine göndererek kanlarını akıttığımız,

kemiklerini topraklarında bıraktığımız ve 700 yıldan beri emeklerini ellerinden alıp savurduğumuz ve

buna karşılık daima tahkir (Hor ve hakîr görme.) ve tezlil (Tahkir etme.) ile karşılıkta bulunduğumuz  ve bunca fedakarlık ve bağışlarına karşı nankörlük, küstahlık, zorbalıkla uşak seviyesine istediğimiz bu gerçek efendinin önünde saygı ile gerçekten vaziyetimizi alalım!..

                Biz, büyük Türk Milletinin hizmetindeyiz!..

                Efendiler!.. Artık vatan onarım istiyor, zenginlik istiyor, bolluk istiyor, bilim-kültür-yüksek medeniyet- hür düşünce ve hür anlayış istiyor… Şeref, namus, bağımsızlık, gerçek varlık; vatanın bu isteklerini noksansız ve çabuk olarak yerine getirmek için köklü ve ciddi çalışmayı emreder…

                Milli kültürümüzü, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız!.. Devletçilik, özellikle toplumsal, ahlakî ve millidir… Devlet ve kişi birbirine karşı değil, birbirinin tamamlayıcısıdır…

İleri hükûmetçiliğin şiarı (İz, işaret, ayırıcı işaret, âdet, iyi ve ayır edici adet.) Halkı kudretine olduğu kadar, şefkatine ve samimiyetle inandırabilmesidir…

                Bundan sonraki zaferlerimiz; iktisat, ilim ve irfan zaferleri olacaktır… Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için, cennet yapılmaya layıktır!..”.

                “Sosyal kalkınmanın tablosu” Paine’den dinleyelim:

(Eğer dünya da herhangi bir ülkede; Bizim fakirlerimiz mutludur, cahillik ve ızdırap orada bulunmaz, hapishanelerimiz boştur, sokaklarımızda dilencilerimiz yoktur, ihtiyarlar perişan olmazlar, vergilerimiz insanları ezecek kadar ağır ve adaletsiz değildir, aklın ve vicdanın hâkim olduğu dünya benim arkadaşımdır, çünkü ben onun mutluluğunun arkadaşıyım…” diye söylenebilirse, o zaman, o ülke esas kanunları ve hükümeti ile iftihar edebilir..).

                Kur’ân Ne Diyor?

                “İnkâr edenlerin, bizi yeryüzünde âciz bırakacaklarını sanmayası. Varacakları yer ateştir. “O” ne kötü bir dönüştür!” (24. Nûr Sûresi, Âyet/ 57) • Cuma 18 ° / 0 ° Parçalı bulutlu
 • Cumartesi 15 ° / 6 ° Bulutlu
 • Pazar 10 ° / 2 ° Sağanak

Balıkesir

05.03.2021

 • İMSAK
 • GÜNEŞ
 • ÖĞLE
 • İKİNDİ
 • AKŞAM
 • YATSI
 • BIST 100

  1.544%0,37
 • DOLAR

  7,4794% -0,42
 • EURO

  8,9290% -0,97
 • GRAM ALTIN

  408,63% -0,43
 • Ç. ALTIN

  674,2395% -0,43