YAĞMADAN GÜRLEMENİN NE BİZE NE DE FİLİSTİN´E HİÇBİR FAYDASI OLMAYACAĞI AÇIKTIR…
YAĞMADAN GÜRLEMENİN NE BİZE NE DE FİLİSTİN´E HİÇBİR FAYDASI OLMAYACAĞI AÇIKTIR…
Tarih: 10.9.2018 02:25:33
Orhan ORGARUN (Uzaktan Gelen yakın Sesler)

Kudüs  bir  mihenk  taşıdır..

                Yahudiler muharref Tevrat´a göre öncelikle Kudüs´ü ele geçirerek Mescid-i  Aksa  yerine Süleyman Mabedi inşa etmeyi, ardından da Fırat ve Dicle nehri arasındaki havza ve sonuç olarak bütün dünyanın hükümdarlığını ele  geçirmeyi uzun yıllardan beri hedeflemektedir!  Yahudiler, bu  maksatla Arz-ı Mev´ud´u bir inanç olarak kabul ederler. Trimp´ın ABD büyükelçiliğini Kudüs´e taşıdığı yeni bir sürecin habercisi.  Bunun  anlamı, Arz-ı Mev´ud´a  giden  yol haritasında  yeni  bir adım daha  atılmış oldu! Bu gelişmenin pek çok sonucu olacağı kesindi. Vatan sever bir Prof. Dr. yıllar önce yaptığı bir  tespit  vardır:

                SAVAŞLARIN  TEMELİNDE  YATAN  İNANÇLARDIR.  YAŞANANLAR  BU  TEMEL  TESPİT ÇERÇEVESİNDE  ELE  ALINMADIKÇA, HEZİMET  KAÇINILMAZDIR. Ortadoğu´da gerçekleşen  savaşların temelinde  yatan  asıl sebep  Arz-ı  Mev´ud´u   gerçekleştirme  çabalarıdır!

                İsrail  Dışişleri Bakanlığı  yaptığı  açıklamada Kudüs´ün  3 bin yıldan beri  Yahudilerin, 70 yıldan beri  ise  İsrail´in  başkenti  olduğunu  ifade  ediyor. Bu açıklama ile İsrail devletinin  bir  DİN DEVLETİ olduğunun  da  hiç   korkmadan/utanmadan  açıkça  altını  çizmiş oluyor!

                İslâm âleminin ilk günden beri dinine imanına  sahip  çıkması  ve Arz-ı  Mev´ud´a  karşı  duruş ortaya  koyması  gerekmiyor  muydu?  Maalesef  Arz-ı  Mev´ud  sanki  yokmuş  gibi  davranılmıştır.

Bu gaflet, delalet yeri geldiğinde ihanet  İSLÂM DÜNYASININ her adımda kaybetmesine yol açmıştır.

Bakın o günlerde İsrail basını ne diyor, Kudüs konusunda İslâm  devletleri ile gizlice işbirliği yapıldığını yazıyor. O halde İslâm ülkelerinin sadece söz ile değil, aynı zamanda samimiyet testleri ile kendilerini

temize  çıkarmaları  gerekiyor!

                1916  yılında  Şerif  Hüseyin  İngilizlerle  işbirliği  yaparak  Osmanlı  Devletine  isyan  edişi  ile başlayan  süreçte Şerif  Hüseyin´in  çocuklarından  Emir Faysal  Yahudilerin  Filistin Topraklarına yerleşimine  fırsat  verir,  1917´de  ise  İngilizlerin desteği  ile  BALFOUR  DEKLARASYONU  sonucu Filistin´de  bir Yahudi  devleti  kurulur.  Bundan  sonra  artık zülüm  ve  baskı  politikaları ile Filistin toprakları  İsrail´in eline  geçmeye  başlar.

                Gelinen  noktada  ise,  İYİ  POLİS  KÖTÜ  POLİS  oyunları  ile  Yahudilerin  gemisi  yürütülür.   Bu  zaman  zarfında  İslâm  ülkeleri  İsrail  ile  ticaretlerini  arttırır, gizli anlaşmalar  yaparlar.  Ama  bu siyasiler   halklarını  sürekli  İsrail  ve  Yahudi  aleyhtarlığı  propagandası  ile  oyalarlar!

                İslâm  âlemine  DİNLER  ARASI  DİYALOG  ÇALIŞMALARI  ile  biz  haklıyız  ama  siz  de  haklısınız   

Dolayısıyla birlikte kardeş kardeş geçinelim dedirtirler. Aslında bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Müslümanlara kardeşçe davranın diyenler, ellerine geçen her fırsatta Müslümanları öldürmenin, ellerinde ne varsa almanın ve onları ortadan kaldırmanın hesabını yapmışlardır. Ortadoğu´da yaşananlar  bunun  canlı ispatıdır. Avrupa  ve  Amerika da  Müslümanlara  davranışları da  bunun ayrı bir  ispatıdır!

                Bu kadar zaman zarfında İslâm ülkeleri İsrail ve gayrimüslim dünya ve içimizdeki ajanlar tarafından uyutuldu. İşte  asıl olan sorun bu. Bir tarafta Arz-ı Mav´ud´a kilitlenmiş Yahudi Dünyası ve onun  açık  destekçileri  diğer bir  tarafta  ise  İSLÂM  ÜMMETİNİ  UYUTAN  İDARECİLER!

                Artık yaşanan bu derin ve geniş çaplı saldırı Müslümanların uyanması için çok iyi bir fırsat olmalıdır. “AYİNESİ  İŞTİR  KİŞİNİN  LAFA  BAKILMAZ”,  artık  söze  değil  icraata  çok  mu  çok  önem verilmelidir. Çözüm  için  yapılacaklar  bellidir. İsrail ile yapılan tüm  gizli  ve  açık  anlaşmalar feshedilmelidir.  Resmi  ve  özel  ilişkiler  hemen  bitirilmelidir!

                İşlenen  tüm cinayetlere ümmetin tamamı tek vücut olarak karşı durmalı ve Mescid-i Aksa´yı Müslümanların  başkenti  ilan  etmelidir. İslâm ülkeleri bunu  gerçekleştirdiği takdirde yıllardan beri kaybettikleri  öz kimliğine, imanına, güç ve birlik beraberliğine sonunda kavuşmuş olacaktır.

                Kudüs´e  dair..

                ABD, İsrail´in  uzun  zaman  evvel ilan  ettiği  Kudüs´ün başkent  olmasını kabul  etti.

                Tanıma, uluslar arası hukukun esas özneleri olan devletlerce yapılan tek taraflı bir işlem olup, zımnen(Açıktan  olmayarak, dolayısıyla, kapalı  surette.)veya alenen yapılabilir. Örneğin belirli şartlara uygun  bir  uluslar  arası  sözleşmeye  taraf  olduğunuzda,  ek  bir  beyana  gerek olmadan sözleşmenin diğer  tarafı  olan  devletlerin  varlığını kural  olarak  tanımış  sayılırsınız.

                O  halde kamuoyu da oluşan bu tepki, ABD´nin  bu tanımayı açıkça yapmasına ilişkindir. Tabiî olarak ABD´nin İsrail´in başkentinin varlığını zımmen kabul etmesi mümkün gözükmemektedir, ancak kamuoyunun  bu  kadar  sinirli olmasının sebebi  açıkça  yapılan  bir  açıklamadır.

                Örneğin  Sayın  Cumhurbaşkanımız  bilindiği  üzere BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) kapsamında

İsrail´in Kudüs´ü başkent olarak ilan etmesi ve proje sahibi ABD´nin bunu tanımasından daha doğal bir

Sonuç  yoktur.  Kaldı  ki  belirttiğimiz  ve  bilindiği  gibi  KUDÜS  DE  FACTO  OLARAK  UZUN  SÜREDİR İSRAİL´İN  BAŞKENTLİĞİ  GÖREVİ  GÖRMEKTEDİR.

                Devlet  yönetimine ilişkin birçok idari kurum buradadır. O halde Cumhurbaşkanı´nın tepkisi bunun  dile  getirilmesine  ilişkin diyebiliriz.  Zira  yıllardır gün yüzünde  olan bir olgunun  bu açıklama üzerine  tartışılmasının başka  bir  izahı asla  yoktur!

                Bunların  yanında  bu  açıklama  şüphesiz  en  çok  ABD Başkanı Trump´ın  işine  gelmiştir. Zira bölgedeki  güçlü devletlerden ikisi çok hafif tepkiler vermiştir. Rusya, Esad konusunda ABD´nin verdiği tavizlerden, İran ise Şİİ yapıdan ve Kudüs konusunda SÜNNİ dünyadan çok daha rahat bir tutuma sahip olduğundan bu harekete verdikleri tepkiler Trump´ın tam istediği gibidir. Bunun yanında zaten

seçim  vaatlerinden  biri  olan  hareketi  yerine  getiren  Trump, hem  halkın hem  ABD´deki  YAHUDİ

LOCALARININ  hem  de  Ortadoğu´ya  silah  satan  tüccarlarının  onay  ve  takdirini  kazanmış bulunmaktadır. 

                Bir  taşla üç kuş  vuran Trump,  son  dönemde  tartışmalara  konu  olan  koltuğunu  ciddi derecede  güçlendirmiştir.

                Bu,  çok  farklı  noktalara  gidebilecek  veya  sindirilebilecek  bir  süreç  olup, bu  süreçte  hem ABD  iç siyasetinde hem Ortadoğu´daki taktiksel savaşta taşlar yerinden oynayacaktır. Değişmeyen tek  şey  ise  her  zaman  olduğu  gibi  FİLİSTİN  HALKININ  YALNIZ  BIRAKILMASI  OLACAK  gibi  gözükmektedir. Burada fark  ortaya koymak isteyen bir Türkiye varsa acilen duruma  vazife etmelidir.

                Yağmadan  gürlemenin  ne  bize  ne  de  Filistin´e  hiçbir  faydası  olmayacağı  açıktır!

                İsrail´in  temelleri  II.  Abdülhamit´le  atıldı..

                Kudüs´te ki  kutsal  mabede  sahip  çıkmamız  acı skandalın sevindirici tarafı.

                Bir hadiseye  gerekli  olan  tepkiyi  gösterirken  dar  bir  pencereden  bakarak  değil   bilakis (Tam tersi.)  tarihin  gerçeklerini  göz  önüne  alarak  tavrımızı net  ortaya  koymamız  gerekir.

                Örnek olarak, AKP ve Cumhurbaşkanı Kudüs için ABD ve İsrail´e  tepki gösterse de 10 yıl önce İsrail  Başbakanı  Şaron´un  Kudüs´e  gelen  Erdoğan´ı  ‘YAHUDİ  MİLLETİNİN  VE  İSRAİL´İN  BAŞKENTİ KUDÜS´E  HOŞ  GELDİNİZ´ sözleriyle  karşılanması  ve  güzel  geçen  görüşmeyi  iktidar  cephesi  o  günleri  unutmuş  gibi  gözüküyor!

                Mavi  Marmara´nın  soncunda  yaşanan  hezimeti  saymıyorum  bile!

                Meydanlarda Kudüs naraları atan Milli Görüşçülerden yola çıkarak biraz daha eskiye gidersek eğer;   Merhum  Erbakan´ın  İsrail´le  gizli kalması suretiyle  yaptığı  ve  2018 mevcut  günümüzde  hala geçerli  olan  19  maddelik  anlaşmalar  ne  çabuk unutuldu!

                Biraz  daha  geriye  gidersek;  İsrail´in  temellerinin  II. Z Abdulhamit´in  verdiği tavizler sayesinde atıldığı  gerçeğini  kabul  etmemiz  gerekir!

                Yahudi  devletinin  hayata  geçirilmesi  fikrini  ortaya  atan  ilk  kişi  Haham  Zevi  Hirsch Kalischer´dir.  Kalischer  1836 yılında  Mayer  von  Rothschild´e  Kudüs´ü  satın  almasını  rica etmiş  ve akabinde  Osmanlı´da  yaşayan  Yahudilerle  ilgili saraydan  imtiyazlar  alınmıştır.  (Arslan, agm,  s. 12).

                Osmanlı  Devleti  16 Haziran 1869  tarihinde  ‘ECANİBE  TOPRAK  SATIŞI´  isimli  kanunu yürürlüğe sokmuştur. Bu kanun ROTHSCHİLD AİLESİ  için çıkarılmış, olacak ki 1918 yılı raporlarına göre

Filistin´in  650.000 dönüm   toprağı  Musevilere  aittir.  (Osmanlı  Devleti  ve Rothchild, Osmanlı Belgelerinde  Filistin,  BDAGMY,  İstanbul  2009, s. 258).

                Rothchild  ailesi  Filistin´in  özellikle  Kudüs  bölgesinde  1900´lu  yıllarda  150´den  fazla  koloni kurmuştur!

                1854  yılında Kudüs´te  MİSGAV  LA-DAKH  isminde  bir  hastane, 1888 yılında Safed kazasında

Rothschild  isminde  bir  hastane  kurulmuştur. 1854  yılında ise Kudüs´te  iki  ayrı Rothschild  isiminde Yahudi  okulu  açılmıştır. (Osmanlı  Devleti  ve  Rothchild, (BOA, İ. MMS,  No: 110/4726, leff  9, 4 Mart

1306/16  Mart  1890).

                2018 yılı  bugün  Kudüs  meselesini  konuşurken  OSMANLI  DEVLETİ  OLSAYDI  demek  büyük cehalettir!

                Aslında İslâm  dünyasının Irak, Suriye, Filistin gibi meselelerinde  yetkisiz/etkisiz ve güçsüz kalmasının  sebebi  Müslüman  devletlerin  başlarında  Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk  gibi  güçlü  tek  bir  liderin  olamamasındandır!

                Eğer ki  bugün Atatürk yaşasaydı ya da O´nun çizdiği yoldan giden tek bir Müslüman lider olsaydı bugün  KARA KARA DÜŞÜNEN MÜSLÜMANLAR DEĞİL, KUDÜS´E GÖZ DİKENLER OLURDU!..

                Bir şehre ‘BİZİM´ diyeceksek, o şehre azıcık olsa da yakışan bir ahval (Haller, durum, olup bitenler.) içinde olmamız gerek. Kudüs mübarek kılınmış bir şehir, her halde, hayatını iyi kötü bereketli kılanlardan, buna gayret edenlerden razı olur ancak. Bizler onlardan isek, mesele yok. Ama işte her şey ortada, bir mesele var, çok canımızı yakan bir mesele var. Demek, durduğumuz yerde yeterince  kavi  değiliz. Demek  imanıyla  güzelleşenlerden,  EMANETİNİN  HAKKINI  VERENLERDEN, SÖZÜNE  TAM  MANASIYLA  SADAKAT  GÖSTERENLERDEN  DEĞİLİZ!

                ALLAH´ın mübarek  kıldığı  bir  şehrin  esareti  asla  ve  asla mümkün  değildir. Esaret altında olan  Kudüs  değil  BİZİZ.  ALLAHUALEM  o mübarek  şehrin fethi  ve muhafazası,  hayatını  hakikatle bereketlendiren   insanlardan  başkasına  nasip  olmayacaktır.

                Zafer, daha  kılıçlar çekilmeden  muzaffer  olanların  değil  midir?

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR… (22 Şubat 2019 - Cuma)
BUGÜN… (21 Şubat 2019 - Perşembe)
SUÇSUZ ARIYORSAK YOK! İLKE ARIYORSAK, YOK! (20 Şubat 2019 - Çarşamba)
BUGÜN… (17 Şubat 2019 - Pazar)
YABANCILARIN KANATLARI ALTINA GİRME… (16 Şubat 2019 - Cumartesi)
PARMAĞA TAKILIP KALANLAR… (15 Şubat 2019 - Cuma)
BUGÜN… (13 Şubat 2019 - Çarşamba)
BUGÜN… (12 Şubat 2019 - Salı)
NEYSE BUNDAN SONRASINA BAKALIM… (11 Şubat 2019 - Pazartesi)
BUGÜN… (09 Şubat 2019 - Cumartesi)
KİM YÜRÜTÜYOR? (08 Şubat 2019 - Cuma)
ŞAŞIRDIK MI? (07 Şubat 2019 - Perşembe)
ŞERİATI GETİREN YUNAN… (06 Şubat 2019 - Çarşamba)
GEL DE BUNU YUNAN´A ANLAT! (05 Şubat 2019 - Salı)
ORTAK PAYDA BORÇLU OLMAK… (04 Şubat 2019 - Pazartesi)
HAYAT ANLAMINI YİTİRİYOR… (03 Şubat 2019 - Pazar)
VATAN HER YERSE… (01 Şubat 2019 - Cuma)
BİLİN Kİ KAVGA BÜYÜYORDUR… (31 Ocak 2019 - Perşembe)
TÜRKLÜK BİR ŞEMSİYEDİR… (30 Ocak 2019 - Çarşamba)
TÜRK POLİSİ… (29 Ocak 2019 - Salı)
BİR KURAL VARDIR! (26 Ocak 2019 - Cumartesi)
HAZRET-İ ALİ (r.a.)… (24 Ocak 2019 - Perşembe)
KİM KİMİN, NEYİN PEŞİNDE? (22 Ocak 2019 - Salı)
ABD´YE EL UZATANLAR… (19 Ocak 2019 - Cumartesi)
ALLAH, HER ŞEYDEN HABERİ VARDIR (18 Ocak 2019 - Cuma)
15 TEMMUZ FELAKETİNİ GETİRENLER MALUM… (16 Ocak 2019 - Çarşamba)
İNSANLARIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI… (15 Ocak 2019 - Salı)
İTİRAZI OLANLARI DİNLERİM… (10 Ocak 2019 - Perşembe)
ASGARİ ÜCRETİN GERÇEK ANLAMI… (03 Ocak 2019 - Perşembe)
KÂĞIT DEMEK… (02 Ocak 2019 - Çarşamba)
BİLMEM DOĞRU MU SÖYLÜYORUM? (31 Aralık 2018 - Pazartesi)
SİZİN UFKUNUZ GERÇEK İTİKADINIZ NEDİR ? (29 Aralık 2018 - Cumartesi)
NE OLDU DA SİZLER, BİZLER SUSTUK… (28 Aralık 2018 - Cuma)
1963 YILI KANLI NOELİ… (25 Aralık 2018 - Salı)
ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT SİYASET YARIŞI… (24 Aralık 2018 - Pazartesi)
“BENDENDİR, DEĞİLDİR”… (23 Aralık 2018 - Pazar)
KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM… (22 Aralık 2018 - Cumartesi)
FIRAT KALKANI HAREKÂTI… (20 Aralık 2018 - Perşembe)
ORTADOĞU BİR BATAKLIKTIR… (19 Aralık 2018 - Çarşamba)
HADİ ŞUNU AÇIK YÜREKLİLİKLE KONUŞALIM MI? (17 Aralık 2018 - Pazartesi)
YANLIŞ HAYAT DOĞRU YAŞANMAZ... (16 Aralık 2018 - Pazar)
KÖTÜLERİN İDARESİ DE KÖTÜ OLUR!.. (15 Aralık 2018 - Cumartesi)
BUGÜN ADI FETÖ OLUR YARIN BAŞKA BİR ŞEY… (13 Aralık 2018 - Perşembe)
EN ÖNEMLİ İLKE LÂİKLİKTİR… (12 Aralık 2018 - Çarşamba)
HAÇ VE HİLAL´İN SAVAŞINDA… (09 Aralık 2018 - Pazar)
NE YAPMALARI LAZIM? (05 Aralık 2018 - Çarşamba)
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ… (03 Aralık 2018 - Pazartesi)
KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ HANİ NEREDE? (29 Kasım 2018 - Perşembe)
TÜRK MUCİZESİ… (28 Kasım 2018 - Çarşamba)
DİNSİZ SAYDIKLARI… (25 Kasım 2018 - Pazar)
ATATÜRKÇÜ NURSEN ÖĞRETMEN… (24 Kasım 2018 - Cumartesi)
ÇOK ŞEYLER KAYBETTİK ÇOOOK! (15 Kasım 2018 - Perşembe)
ANDIMIZ ÜLKEMİZİN MİLLİ DAVASIDIR… (12 Kasım 2018 - Pazartesi)
MİLLİ GÜÇ UNSURLARI ŞUNLARDIR… (11 Kasım 2018 - Pazar)
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE 10 KASIM… (10 Kasım 2018 - Cumartesi)
BU NEDEN YAPILMIYOR? (08 Kasım 2018 - Perşembe)
NASIL OLUYOR DA BÖYLE OLUYOR… (04 Kasım 2018 - Pazar)
RUHUN ŞAD OLSUN EY ATATÜRK! (02 Kasım 2018 - Cuma)
29 EKİM KUTLAMALARI UNUTTURULMUŞTUR… (29 Ekim 2018 - Pazartesi)
CEMAL KAŞIKÇI´NIN İNFAZI !.. (24 Ekim 2018 - Çarşamba)
YAZIK DEĞİL Mİ? (20 Ekim 2018 - Cumartesi)
ATATÜRK´ÜN VASİYETNAMESİ… (18 Ekim 2018 - Perşembe)
SAKIN BU OLAYI KİMSEYE ANLATMA! (15 Ekim 2018 - Pazartesi)
MUSTAFA SABRİ VATAN HAİNİDİR… (14 Ekim 2018 - Pazar)
TÜRKLER HEP ÖTEKİDİR, YABANCIDIR!.. (11 Ekim 2018 - Perşembe)
KUDÜS YÜCE İSLÂM İÇİN DE KUTSALDIR… (10 Ekim 2018 - Çarşamba)
FİLİSTİN´DE YAŞANAN SOYKIRIM… (09 Ekim 2018 - Salı)
HAYAT BÖYLE DEĞİL MİDİR? (03 Ekim 2018 - Çarşamba)
SEFUERDİ YAHUDİLERİ VE KÜRTLER… (30 Eylül 2018 - Pazar)
HERKES KENDİ KİTABINI OKUMALI! (28 Eylül 2018 - Cuma)
İSRAİL ASLA BARIŞ YAPMAZ, YAPAMAZ!.. (26 Eylül 2018 - Çarşamba)
EĞİTİM HER ŞEYİN BAŞI… (24 Eylül 2018 - Pazartesi)
İSRAİL ASLA BARIŞ YAPMAZ, YAPAMAZ!.. (23 Eylül 2018 - Pazar)
MİLLİ HAKİMİYET BAŞKA BİR KONUDUR… (20 Eylül 2018 - Perşembe)
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN… (19 Eylül 2018 - Çarşamba)
REHBERİMİZ ATATÜRK´TÜR… (18 Eylül 2018 - Salı)
YAHU BU NASIL AKIL NASIL İZAN… (13 Eylül 2018 - Perşembe)
KİM SİZİ KANDIRDI? KİM SİZİ ALDATTI? (12 Eylül 2018 - Çarşamba)
ASLEN DENKLEM ÇOK BASİT… (11 Eylül 2018 - Salı)
ANADOLU KITASININ ÇİLEKEŞ İNSANLARI… (06 Eylül 2018 - Perşembe)
KAOSUN DA BARIŞIN DA ANAHTARI OLAN BÖLGELER… (05 Eylül 2018 - Çarşamba)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI (1922)… (30 Ağustos 2018 - Perşembe)
DÜŞMANI OLMAYAN İDEOLOJİ TAŞIYAMAZ… (27 Ağustos 2018 - Pazartesi)
ZAFER AYI AĞUSTOS… (26 Ağustos 2018 - Pazar)
HUKUK DEVLETİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞI… (22 Ağustos 2018 - Çarşamba)
AB TÜRKİYE´YE KARŞI İKİ YÜZÜ… (21 Ağustos 2018 - Salı)
ASLIMIZDAN KOPAMAYIZ… (19 Ağustos 2018 - Pazar)
OSMANLI TARİHİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL (18 Ağustos 2018 - Cumartesi)
OSMANLI´ YI, CEHALET VE YOBAZLIK BATIRDI!.. (15 Ağustos 2018 - Çarşamba)
NİHAYETİNDE HEP AYNI YERE GELİYORUZ… (12 Ağustos 2018 - Pazar)
İNSAN DOĞDUĞUNDA KİŞİLİK SAHİBİDİR… (09 Ağustos 2018 - Perşembe)
ÜLKEMİZDE KURUMLAR ÜSTÜ BİR GÜÇ… (04 Ağustos 2018 - Cumartesi)
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (28 TEMMUZ 1914-1918 (28 Temmuz 2018 - Cumartesi)
ANAYASA´MIZDAKİ VATANDAŞLIK TANIMI… (26 Temmuz 2018 - Perşembe)
İDEAL OLAN TEK İNSANİ BİÇİM VARDIR… (25 Temmuz 2018 - Çarşamba)
ÇOK MERAK EDİYORUM! (23 Temmuz 2018 - Pazartesi)
ARKADAŞ, BURASI TÜRKİYEDİR… (22 Temmuz 2018 - Pazar)
GÜLDÜRMEYİN ADAMI… (16 Temmuz 2018 - Pazartesi)
BİZİM, SİZİM, BİZİM!.. (15 Temmuz 2018 - Pazar)
İKİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ ÖYKÜ… (14 Temmuz 2018 - Cumartesi)
İSLÂM MİLLİYETİNE ÖNEM VERMELİYİZ… (12 Temmuz 2018 - Perşembe)
TOPLUMLAR,SİYASİ SİSTEMLERDEN NE BEKLERLER? (11 Temmuz 2018 - Çarşamba)
TÜRKİYENİN MAYASI… (10 Temmuz 2018 - Salı)
TÜRK MİLLETİ BİR OYNAMAYA BAŞLARSA!.. (09 Temmuz 2018 - Pazartesi)
TOPRAK İÇİN, ANADIR DEDİK… (07 Temmuz 2018 - Cumartesi)
ZORBALIĞIN TEMEL İLKESİ KORKUDUR… (03 Temmuz 2018 - Salı)
KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMI… (01 Temmuz 2018 - Pazar)
NE HALLERE KALDIK! (29 Haziran 2018 - Cuma)
VAHHABİLİKTEN, ILIMLI İSLAM´A GEÇTİLER… (28 Haziran 2018 - Perşembe)
ORTAK KİMLİK… (27 Haziran 2018 - Çarşamba)
KOSKOCA AĞA YALAN SÖYLEYECEK DEĞİL YA! (25 Haziran 2018 - Pazartesi)
İÇİ ACIYANLARA, CANI SIKILANLARA!.. (24 Haziran 2018 - Pazar)
YAHU! BU NASIL OLUR? (21 Haziran 2018 - Perşembe)
3 (Y) İLE MÜCADELE MESELESİ… (20 Haziran 2018 - Çarşamba)
SEBEBİ BELLİ: EMANET EHLİNDE DEĞİL… (19 Haziran 2018 - Salı)
SONUÇ MU, SÖZDE MECLİS, SÖZDE DEMOKRASİ… (16 Haziran 2018 - Cumartesi)
RAMAZAN BAYRAMI… (15 Haziran 2018 - Cuma)
“ ÜÇ A “ VE “ ÜÇ U “ NUN ANLAMI… (14 Haziran 2018 - Perşembe)
DEMOKRASİ ŞÖYLE ANLATILIYOR… (13 Haziran 2018 - Çarşamba)
TOPRAK BAYRAMI ( 11 HAZİRAN 1945)… (11 Haziran 2018 - Pazartesi)
KADİR GECESİ… (10 Haziran 2018 - Pazar)
ALLAH, HER ŞEYDEN HABERİ VARDIR… (09 Haziran 2018 - Cumartesi)
EKONOMİNİN İÇİNE ETTİLER… (08 Haziran 2018 - Cuma)
TENKİT… (07 Haziran 2018 - Perşembe)
ELİN PARASIYLA YAŞIYORUZ… (05 Haziran 2018 - Salı)
KİM BU İŞBİRLİKÇİLER? (03 Haziran 2018 - Pazar)
KRAL ÇIPLAK SAYIN MİLLETİM… (02 Haziran 2018 - Cumartesi)
TÜRKİYE´DE YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ!.. (31 Mayıs 2018 - Perşembe)
VATANIN HER TOPRAĞI EKİLİP BİÇİLMELİ… (30 Mayıs 2018 - Çarşamba)
HİÇBİR ÖNLEM YOK! (29 Mayıs 2018 - Salı)
GERÇEK AYDINLARIMIZ YOK MU? (26 Mayıs 2018 - Cumartesi)
ÜLKEYİ SEVMEK NE DEMEK? (24 Mayıs 2018 - Perşembe)
TÜRKİYE YOLGEÇEN HANINA DÖNDÜ… (23 Mayıs 2018 - Çarşamba)
OMURGASIZ TOPLUM HALİNE GELDİK… (18 Mayıs 2018 - Cuma)
MISAK-I İKTİSADÎ… (13 Mayıs 2018 - Pazar)
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ… (03 Mayıs 2018 - Perşembe)
RAMAZAN´IN HABERCİSİ BERAT KANDİLİ… (30 Nisan 2018 - Pazartesi)
GÖREVDİR, ONURDUR, BİLİNÇTİR… (29 Nisan 2018 - Pazar)
TEVRAT´A GÖRE (PESAH, HAMURSUZ) BAYRAMI… (16 Nisan 2018 - Pazartesi)
MİRAC KANDİLİ VE GECESİ… (14 Nisan 2018 - Cumartesi)
POLİS KİMİN HİZMETİNDE OLMALIDIR? (12 Nisan 2018 - Perşembe)
TOPLUM İDARESİ… (03 Nisan 2018 - Salı)
ÜLKENİN TEK DERDİ İSTİKLAL MARŞI MI? (29 Mart 2018 - Perşembe)
İSLÂMDA TÜRK MİLLETİ… (16 Mart 2018 - Cuma)
BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLAL MARŞIMIZ (13 Mart 2018 - Salı)
ANAHTAR SORU: BARIŞ İSTEMEK SUÇ MU? (28 Şubat 2018 - Çarşamba)
ÜLKE BEKASI MI, PARTİ BEKASI MI? (24 Şubat 2018 - Cumartesi)
İNSAN KAHVALTIDA NE OKUYORSA ODUR… (12 Şubat 2018 - Pazartesi)
MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ… (02 Şubat 2018 - Cuma)
BAŞKA ÇAREMİZ YOK. (22 Ocak 2018 - Pazartesi)
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER (KHK) (16 Ocak 2018 - Salı)
ANLADIN MI NE DEDİK ?.. (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
İSLÂM AHLÂKI… (12 Ocak 2018 - Cuma)
MEDYA ÖZÜ İTİBARİ İLE… (10 Ocak 2018 - Çarşamba)
MEDENİYET ŞEHİR DEMEKTİR… (06 Ocak 2018 - Cumartesi)
Milli gelir yüzde 11.1 arttı mı? (02 Ocak 2018 - Salı)
2017 YIL SONU MUHASEBE KAYDI… (01 Ocak 2018 - Pazartesi)
HEM ALLAH´A, HEM PARAYA TAPAMAZSINIZ! (29 Aralık 2017 - Cuma)
BU MİLLET ŞU ANDA TEPKİSİZ AMA! (25 Aralık 2017 - Pazartesi)
ATATÜRK NE DEMİŞSE TERSİNİ YAPTIK (19 Aralık 2017 - Salı)
GÜÇLÜ DEVLET NASIL OLUNUR? (17 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAM´I NASIL YIKABİLİRİZ? (15 Aralık 2017 - Cuma)
10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ… (10 Aralık 2017 - Pazar)
İSLAMDA KADIN HAKLARI… (08 Aralık 2017 - Cuma)
PARANIN KOKUSU YOKTUR … (04 Aralık 2017 - Pazartesi)
SAYGIYA LÂYIK OLAN DÖRTLER (01 Aralık 2017 - Cuma)
VELÂDET (MEVLİD) KANDİLİ… (29 Kasım 2017 - Çarşamba)
YAŞADIĞIMIZ TÜM ÇÖZÜMSÜZLÜK… (27 Kasım 2017 - Pazartesi)
KASIM AYININ SON GÜNLERİNDE (25 Kasım 2017 - Cumartesi)
ÖĞRETMENE SAYGI GÜNÜ… (24 Kasım 2017 - Cuma)
MİLLET-DEVLET VE İNSAN HAKLARI… (23 Kasım 2017 - Perşembe)
“ABD DOLARIDIR, ABD DOLARIDIR“ … (21 Kasım 2017 - Salı)
İKİ ŞAİR İKİ ŞİİR … (20 Kasım 2017 - Pazartesi)
HEM EVET, HEM DE HAYIR CEPHESİ… (18 Kasım 2017 - Cumartesi)
BAŞBAKANLIK KURUMU… (12 Kasım 2017 - Pazar)
FETÖ NE YAPTI? (04 Kasım 2017 - Cumartesi)
HAZRETİ ÖMER B. HATTAB (r.a) … (03 Kasım 2017 - Cuma)
Atatürk ne yaptı ? (27 Ekim 2017 - Cuma)
NE ÇABUK UNUTTUNUZ YAŞANAN VAHŞETİ? (26 Ekim 2017 - Perşembe)
BİZİM DEVLET GELENEĞİMİZ BU ! (11 Ekim 2017 - Çarşamba)
DEMOKRASİ İÇİN (08 Ekim 2017 - Pazar)
4. EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
AYDINLAR TOPLUMSAL UMUDUN KAYNAKLARIDIR… (04 Ekim 2017 - Çarşamba)
TÜRK MİLLETİ DİNDAR OLMALIDIR… (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
ASLA O YARIN O OLMAYACAK… (09 Ağustos 2017 - Çarşamba)
HANİ DİLE KOLAY 94 YIL DENİR YA (08 Nisan 2017 - Cumartesi)
TÜRKİYE NASIL GÜÇLÜ OLUR! (03 Nisan 2017 - Pazartesi)
AKP HÜKUMETİ NE YAPMAK İSTİYOR… (21 Ocak 2017 - Cumartesi)
ORHAN UMUTLUDUR YARININDAN… (18 Ocak 2017 - Çarşamba)
BU HESABI YAPMAK ZORUNDAYIZ (06 Ocak 2017 - Cuma)
BU YURDUMU YİYENLER VAR… (02 Ocak 2017 - Pazartesi)
DEVLETİ ELE GEÇİRME PLANININ DETAYLARI (29 Aralık 2016 - Perşembe)
VATAN HAİNLİĞİNDEN VAZGEÇİN… (27 Aralık 2016 - Salı)
KİMİ KİMDEN AYIRIRSIN… (24 Aralık 2016 - Cumartesi)
NE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEN O OLURSUN… (17 Aralık 2016 - Cumartesi)
NİYE?! NİYE?! NİYE?! (14 Aralık 2016 - Çarşamba)
DOLAR GELİR… (10 Aralık 2016 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (09 Aralık 2016 - Cuma)
HABERİN VAR MI? (07 Aralık 2016 - Çarşamba)
BU KADAR KARAMSAR OLMAMAK LAZIM… (01 Aralık 2016 - Perşembe)
TERÖRÜN ESAS ADI SEVR´DİR, MONDROS´TUR… (28 Kasım 2016 - Pazartesi)
MİLLET OLMANIN GEREKLERİ VARDIR... (23 Kasım 2016 - Çarşamba)
Hal ve gidiş umut verici değil (27 Ekim 2016 - Perşembe)
YENİ BİR ATATÜRK BULAMAYIZ... (01 Ekim 2016 - Cumartesi)
´DEVLET MALI DENİZ (07 Haziran 2016 - Salı)
MİLLİ GÜÇLERLE ATATÜRK´TE BULUŞALIM… (02 Haziran 2016 - Perşembe)
Emaneti Ehline Vermek (2) (28 Mayıs 2016 - Cumartesi)
Emaneti Ehline Vermek (1) (27 Mayıs 2016 - Cuma)
AYAĞINIZI DENK ALIN, BURASI KİMİN ÜLKESİ? (19 Mayıs 2016 - Perşembe)
KARAKARDANADAM, E.. Rİ.. YE.. CEK.. SİN. (16 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Sen ey! (05 Mayıs 2016 - Perşembe)
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ… (01 Mayıs 2016 - Pazar)
DEMOKRASİ İLE BASIN.. (30 Nisan 2016 - Cumartesi)
AVRUPANIN TARİH AMACI (23 Nisan 2016 - Cumartesi)
KORKMA, ÇÖZÜM VAR! (22 Nisan 2016 - Cuma)
Şehit.. (20 Şubat 2016 - Cumartesi)
Vatanımıza Sahip Çıkalım… (19 Şubat 2016 - Cuma)
EDEB YA SÖZÜM ONA ÜSDATLAR… (05 Şubat 2016 - Cuma)
ZULÜM, ZALİM… (09 Ocak 2016 - Cumartesi)
İŞTE EY MİLLET ve İDARECİLER! (05 Ocak 2016 - Salı)
TÜRKİYENİN SİYASİ SİTEMİ TIKANMIŞTIR… (17 Aralık 2015 - Perşembe)
RUSYANIN ÖZEL POLİTİKASI (15 Aralık 2015 - Salı)
SICAK PARA… (14 Aralık 2015 - Pazartesi)
CHP´YE NASIL SAHİP ÇIKABİLİRİZ? (10 Aralık 2015 - Perşembe)
YAŞAMIN ANLAMI… (12 Kasım 2015 - Perşembe)
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DIŞLANIRSA… (09 Kasım 2015 - Pazartesi)
HALKIN EKMEĞİ (15 Ekim 2015 - Perşembe)
BANDIRMANIN KALBİ, SON KURŞUN ANITI… (17 Eylül 2015 - Perşembe)
TARİHİN OBJESİNE UYGUNLUK DERECESİ (14 Eylül 2015 - Pazartesi)
TERÖRÜ LANETLİYORUZ (11 Eylül 2015 - Cuma)
23 NİSAN 1923 CUMA GÜNÜ (10 Eylül 2015 - Perşembe)
ŞEHİTLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM. (07 Eylül 2015 - Pazartesi)
ASKER KOMUTANI GÖRECEK BAŞINDA… (03 Eylül 2015 - Perşembe)
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE İMAN… (30 Ağustos 2015 - Pazar)
YENİDEN MANEVİYATA DÖNÜŞ… (21 Ağustos 2015 - Cuma)
VATANDAŞIN DEVLETE HİTABESİ … (13 Ağustos 2015 - Perşembe)
RAMAZANIN ARDINDAN… (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI… (17 Temmuz 2015 - Cuma)
BAYRAM SEVİNÇ GÜNÜ DEMEKTİR… (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİ VE FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
DOLU DOLU GEÇEN 99 YILDAN ARTA 9 ŞEY. (10 Temmuz 2015 - Cuma)
ZAMAN VE ZAMANIN DEĞERİ… (09 Temmuz 2015 - Perşembe)
TARİH: 4 TEMMUZ, 2003 (ÇUVAL OLAYI)… (26 Haziran 2015 - Cuma)
İSLAMIN UYUŞTURUCUYA BAKIŞI… (21 Haziran 2015 - Pazar)
MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI OLAN CUMA GÜNÜ… (18 Haziran 2015 - Perşembe)
VERGİ (16 Haziran 2015 - Salı)
MİLLİ İRADE… (10 Haziran 2015 - Çarşamba)
ADAMCIKLAŞMAYANLARA ÇOK ÇOK SELAM OLSUN!.. (08 Haziran 2015 - Pazartesi)
TÜRKİYE HARİTASINDA HATAY VE İSKENDERUN!.. (06 Haziran 2015 - Cumartesi)
FAŞİZM BARIŞI DÜŞÜNMEZ, SAVAŞÇIDIR!... (03 Haziran 2015 - Çarşamba)
İLK PUTA TAPAN KAVİM! (02 Haziran 2015 - Salı)
HER ÜLKENİN BİR SEMBOLÜ VARDIR… (21 Mayıs 2015 - Perşembe)
TARAFINI BELLİ ETMEK (18 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Peygamber Ocağı. (15 Mayıs 2015 - Cuma)
TÜRKLÜK ve VATANDAŞLIK… (14 Mayıs 2015 - Perşembe)
VATAN-BAYRAK-İSTİKLAL VE MEHMETÇİK… (13 Mayıs 2015 - Çarşamba)
VATANDAŞ OLARAK İNSAN… (12 Mayıs 2015 - Salı)
Trafik Kuralları… (02 Mayıs 2015 - Cumartesi)
DÖVİZ İLE CENNET ARAMAK… (01 Ocak 0001 - Pazartesi)
Sayfa:
DOLAR
5.3168
EURO
6.0318
Reklamlar

/resimler/2018-9/26/1034213116671.jpg

/resimler/2018-9/30/1528469501556.jpg

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Balikesir için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:37 08:20 13:21 15:46 18:04 19:35
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Sen insana ulaşmadan Allah?ı nasıl arıyorsun?.

Hz. Muhammed
1406 İbn-i Haldun`un vefatı.
1919 İngilizlerin Maraş?ı işgâli
1920 Yunanlıların Menemeni İşgâli.
-Günümüzde evlenenlerin yüzde ellisi boşanmaktadır. (Bak bunu duyduğum iyi oldu ben zaten evlenmiyecem böylece kamçılamış oldum bu sözlerle) -Rodin’in ünlü ‘düşününen adam’ heykeli aslında İtalyan şair dante’nin portresidir. -Uranüs çıplak gözle görülen

İlginç Bilgiler 4